Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från oktober 31, 2021

Den härliga församlingen

"Åt församlingen, ty den är hans kropp och är uppfylld av honom som uppfyller allt i alla. " (Ef.1:23) Ibland har jag hört frågan; Behöver jag vara med i en församling för att komma till himlen? Räcker det inte med Jesus? Hur skulle det vara om vi nosade runt kring själva frågeställningen. Behöver jag? Handlar det mest om mig eller om Honom?  Vad är församlingen för något? En förening jag är med i som servar mig, dit jag kan gå för att få underhållning eller gemenskap, då jag trots allt betalar min medlemsavgift?  På tal om att gå, så framställs gärna frågan; vilken församling går ni i eller går ni till? Betoningen ligger gärna på att vi går till en specifik plats för  att sitta av någon timme istället för att vara med och tillföra varandra något enligt Paulus ord; när ni samlas så har var och en något särskilt att meddela, ett ord, en sång, en profetia etc. Talarstolen blir gärna reserverad åt den anställde pastorn och eliten istället för att fungera som en plattform för vit

Helgon

"Sedan fick jag se en stor skara, som ingen kunde räkna, en skara ur alla folkslag, stammar, folk och tungomål, stå inför tronen och inför Lammet; och de var klädda i vita, fotsida kläder och hade palmer i sina händer. Och de ropade med hög röst och sade:" Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och Lammet. "' (Upp.7:9-10) Allhelgonatid, till vad för det dina tankar någonstans? Du kanske tänker på släkt och vänner som inte längre vandrar kvar härnere, på gravljus som lyser i nattens mörker eller på helgjutna troskämpar, de vilka vi kunde benämna helgon.  Vad är då ett helgon? Nathan Söderblom gav följande defination; " Helgon är en människa, som gör det lättare för oss att tro på Gud. " Klara, tydliga besked.  Inom den evangelikala, protestantiska traditionen har man ofta haft en negativ inställning till allt vad helgon heter, talar nedlåtande med hänvisning till katolicism, ändå utnämner man paradoxalt nog egna helgon som som dyrkas och int

Av nåd är ni frälsta genom tron

"Av nåd är ni frälsta genom tron, icke av er själva, Guds gåva är det" (Ef.2:8) Nåden är en gåva från Gud. Men vi bör inte missbruka nåden. Nåden ger oss tillträde till Fadern genom Sonen. Utan hans offerdöd och uppståndelse skulle inte nåden ha triumferat i samma utsträckning. Nåden är en gåva som vi får ta emot i tro.  Så enkelt är det; genom hjärtats tro blir man rättfärdig och genom munnens bekännelse blir man frälst. (Rom.10:10) Verkar det alldeles för enkelt? Se, det enkla evangeliet är fördolt för världens visa och kloka. Man måste bli som ett barn för att komma ditin. Vi kan inte genom vårt intellektuellt förstå korsets gåta,  men vi kan genom trons gåva uppleva dess kraft till förvandling.  Tacka Gud för frälsningens gåva, den som du fått, inte av din egen rättfärdighet, utan av himmelsk nåd. 

Efter höst kommer vår

"Han skall komma över oss, lik ett regn, likt ett vårregn, som vattnar jorden." (Hos.6:3) När jag lyssnar hör jag ett svagt smattrande emot fönsterrutan. Ett stilla regn faller utanför. Inget som helst varken onormalt eller ovanligt. Det är trots allt höst. En tid då jorden förbereder sig för att gå i ide, i dvala inför vintern. I väntan på en ny vår och därpå följande sommar. Så har det varit sedan urminnes tider och så kommer det - trots den obalans som råder i vårt klimat- att förbli innan Herrens dag kommer, den stora och härliga.  För många känns hösten som en mörk, dyster tid. De kyliga höstvindarna viner ogästvänligt där det för några veckor sedan fortfarande lyste av lövgrönska och sommarsolens sista varma strålar trängde ned genom molnen. Himlen är mörk och det som finns kvar av granna löv på träden förmår inte att lyfta landskapet och genomtränga dimman.  Var årstid har sin tjusning och sin prakt och vår himmelske Far har skapat vår värld vacker, en värld som han tä

Jesus - pedagogen

Nu skall jag göra något ovanligt. Citera ett utdrag ur en ny bok. Jag går ju numera i skola och kurslitteraturen innehåller en överraskande framställning om en pedagog. Förvisso omtalar hon ej namnet på pedagogen , men vi märker strax vem som åsyftas. Författaren, pedagogen Anna Tebelius Bodin skriver följande i sin bok: " Vad varje pedagog bör veta ":  " För över 2000 år sedan levde och verkade en för eftervärlden känd pedagog. Han hade också tolv sedermera kända vänner som flera av dem var fiskare. Han ville att de skulle hjälpa honom att nå ut med sitt budskap till världen och göra alla folk till lärjungar. Som fiskare hade de ingen erfarenhet av rekrytering och ännu mindre av vad som skulle komma att bli världens största rekryteringsuppdrag. Så vad gjorde pedagogen? Han sa till sina vänner och lärjungar att de skulle bli människofiskare. Pedagogen hjälpte sina fiskarvänner att förstå det nya konceptet rekrytering, med hjälp av deras tidigare kunskaper om fiske. De sk

Det korta eller det långa perspektivet?

Vad gör du om trettio år? Var bor du, vad jobbar du med, hur ser ditt liv ut? Många av oss människor tänker oss ibland långt in i framtiden. Om typ trettio år, då har jag fått det och det, blivit det och det och upplevt det och det. Det är inget fel att tänka framåt, fundera och planera, men vi måste samtidigt komma ihåg att vi vet inte hur framtiden blir. Vi har våra mer eller mindre ljusa framtidsplaner,  mer eller mindre realistiska att genomföra, och vi får både drömma och längta efter att uppnå ett mål här i livet. Ett mål som vi vill se förverkligat.  Sedan blir det inte alltid som vi vill eller som vi hoppas på. En mängd olika händelser, tillfälligheter gör att livet ändras och ibland till och med ändrar kurs. Något inträffar som gör  att inriktningen och fokuset flyttas. En förälskelse, ett barn föds, nya utmaningar på jobbet, någon nära anhörig avlider eller du är med om en frälsningsupplevelse. Livet förändras.  Ett liv försvinner ganska fort. Som ung känns livet långt och va

Grip du mig, helige Ande

Det finns en sång, eller kanske ännu hellre en psalm som börjar med orden: "Grip du mig, helige Ande, drabba mig låga klar." Att gripas av Guds egen Ande, att bli drabbad av Honom, är det något som vi längtar efter idag? Att Andens vingslag skulle beröra oss människor,  vi som lever idag, nådens år 2021. På samma sätt som profeten Jeremia gjorde för mer än 2500 år sedan. " Du,  Herre, övertalade mig, och jag lät mig övertalas, du grep mig och blev mig övermäktig. " (Jer,20:7) Att bli gripen av den Helige Ande, - inte enbart en stundens förnyelse i en uppladdad atmosfär, där känslorna lätt sätter sig i rörelse, - utan också detta rannsakande över mitt eget liv! Tag mig, Herre, och låt din Ande få tag i mig, inte längre fram utan nu, nu, Nu! Låt mig bli delaktig av Andens närvaro och uppfylld av dess kraft! Att vi blir satta i rörelse! Ty han har frälst oss från mörkret och införsatt oss i sin älskade Sons underbara rike (Kol.1:13) Gripen av Anden, fylld av Guds kärle