Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från juni 20, 2021

Ibland är Gud tyst

 Ibland är Gud tyst och vi förnimmer ingenting från den himmelska världen. Ibland är Gud tyst utan att vi förstår varför. Kristendomen handlar i första hand om en upprättad relation mellan Gud och människa, en gemenskap där vi klart och tydligt kan uppfatta Herrens röst. Dessvärre har den ofta gjorts om till ett beteendemönster, där den kristne inte gör en mängd olika vanor eller ovanor, ett religiöst beteende. Den stilla Andens röst, hör vi den? Eller handlar det sist och syvende om yttre beteenden? Tystnar Anden så har vi snart endast formerna kvar, liturgin, traditionen och så tror jag att de flesta ändå inte önskar! Vår bön blir; Herre tala du så vi kan höra! Var inte tyst! Dölj dig icke bakom molnen! Låt oss se din härlighet mitt ibland oss.

En man sänd av Gud

 C G Hjelm, folktalare, humorist och profet - så kunde han själv annonsera sina möten - höll en gång en predikan i midsommartid. Ett utdrag ur den lyder, som följer:  "Det är en gammal sed hos oss att vid den här högtiden talar om Johannes Döparen. Det är ett ord om honom som Johannes, aposteln, evangelisten och profeten säger; "En man uppträdde, sänd av Gud, hans namn var Johannes." Det ordet ville jag begagna som ett litet språngbräde för vad jag har att säga här ikväll. Vi skall lära oss och uppskatta de möjligheter vi har och förstå den tid i vilken vi lever och framför allt förstå och uppskatta den stund, det ögonblick vilket vi just nu befinner oss i.  Om vi skulle jämföra den tid i vilken vi lever med den tid i vilken våra baptistiska förfäder levde för hundra år sen´ så kan vi karaktärisera dessa två skeenden på det sättet att för hundra år sedan, då hade våra trosförfäder kolossala svårigheter av vilka de försökte skapa möjligheter. Det var ett år då samtliga ba

Johannes Döparens dag

 När vi ser på almanackan finner vi att det idag är Johannes Döparens dag. Jag har skrivit om honom förut, men han förtjänar att nämnas om på nytt. Hans korta levnadsöde, det speciella uppdrag han hade har sin plats i frälsningshistorien. Han är unik i det avseendet att han är den ende som döpt en syndfri person, nämligen Jesus själv. Motvilligt gjorde han detta i Jordan, av helt naturliga skäl. Vem av oss skulle känna sig kvalificerad att döpa Mästaren själv?  Johannes var ingen gourmand, hans enkla diet bestod mest av gräshoppor och vildhonung. Omkring sig hade han en mindre lärjungaskara. Hans budskap var tufft för de som gick ut i öknen för att lyssna till "det heliga originalet" som ohämmat propagerade för omvändelse. Det osade hett då de skriftlärde ville låta döpa sig, de stötte på patrull och han frågade dem rakt på sak hur de hade tänkt sig den tillkommande vreden? Frukten av deras liv var inte alls vad som förväntades av dem, nej, de levde inte som de lärde. Detta g

Är vi vakna?

 "När han kommer skall han låta världen få veta sanningen i fråga om synd, rättfärdighet och dom" (Joh.16:8) Är vi vakna, vilken märklig fråga? Det är klart att vi är vakna är det många som svarar. Vi håller på både det ena och det andra bibelordet, så det är klart att vi är vakna. Så säger både den ene och den andre, då denna fråga kommer på tal. Då jag läser vad tidningar och tidskrifter meddelar oss kan jag inte klaga på att man saknar kunskap. Många är väl insatta inom sitt område och har en gedigen erfarenhet. Samtidigt kan vi inte blunda för vad skriften också säger, även om det inte ofta är någon som talar över detta, att vi inte skall hålla oss själva för kloka. Vi behöver Den Helige Ande som kan vägleda oss. När Herrens Ande är å färde och det rör på sig, då uppenbarar det sig ofta "orosmoment" mitt ibland oss och ibland kan vi stå rådlösa och inte riktigt veta hur vi skall agera. Och andebedömningens gåva, hur vanlig är den egentligen? Då väckelsevindar bl

Fria från träta och begär

 Tänk vad lätt vi människor har att tala om hur andra människor borde vara, leva och agera. Några klasskillnader skiljer oss inte åt, utan i slott, såväl som koja förfasar man sig över sin nästa. Hur det är med självbilden kan man verkligen fråga sig; ibland finns ingenting alls av den varan verkar det som. Vi vet så ofta hur det borde vara, kunde vara, men som det ändå inte är - och glömmer att den enda vi verkligen kan förändra, det är mig själv - egenrättfärdighetsfariseén han är det inte lätt att få frälst!  I den osäkra tid vi nu lever i, politiskt, under pandemins härjningar och en värld där vi ser våldet utbreda sig mer och mer, till vem skulle vi då vända oss till om inte till Gud. Vi talar ofta om bön men praktiserar den inte särskilt mycket.  Dagens citat av EFS-predikanten Fredrik Wislöff talar för sig själv. De händelser som i dagarna ägt rum belyses "av historiens ljus." "Han skriver: "Varen fria från trätgirighet och begär efter fåfänglig ära. Fast hel

Statsministern fälld

 Skall denna dag gå till historien som dagen då Sveriges statsminister misstroförklarades? Och röstades bort från sin maktposition, något som tydligen inte skall ha hänt i vårt land tidigare. Detta är ingen politisk blogg och jag är väldigt glad över att jag är politiskt befriad - nationellt, regionalt och lokalt.  Var och en får naturligtvis engagera sig om de så vill för att bygga vårt samhälle vidare.  Jag vill dela med mig en sång av folkhemstrubaduren Carl Öst som för tankarna vidare från det jordiska riket mot det kommande gudsriket. 1 Det största under Gud har gjort det är att jag är frälst. Se´n jag blev ren i Jesu blod jag sjunger allra helst Kör: Det är bäst av allt att jag gör som Gud befallt: Och låter Kristi kärlek råda överallt! 2 Om du i världen glädjen har, så blir den aldrig lång. Vill du ha glädje underbar så lyssna till min sång! 3 Du kanske byggt ditt liv, min vän, på politikens grund. Du kan ej lita helt på den, den sviktar varje stund. 4 Fascist, nazist ock kommun

Har du tid att höra Guds röst?

 När vi hör namnet Dag Hammarskjöld tänker vi inte i första hand på en kristen person utan på en generalsekreterare i FN som förolyckades i en gåtfull flygolycka på uppdrag i Zambia. Det finns många teorier om vad som egentligen skedde och förmodligen var det ingen olycka. Men vi lämnar det därhän. I samband med att de anhöriga gick igenom Hammarskjölds kvarlåtenskap fann de hans dagbok vilken innehöll tankar om Gud och de existensiella frågorna. Hammarskjöld var inte en uttalad, bekännande kristen i den meningen så dagboken blev till en överraskning för många. Men jag tror att han var en sökare som hade funnit Gud. Småningom publicerades dagboken under namnet "Vägmärken". I den finns ett citat som verkligen gör sig gällande för oss var och en:  "Hur skulle du kunna bevara förmågan att höra, när du aldrig vill lyssna: att Gud skall ha tid med dig  anser du visst lika självklart som att du inte kan ha tid med Gud." Vi tar det igen - Hur skulle du kunna bevara förmåga