Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från augusti 30, 2020

Hedningarnas apostel

Om inte Paulus mötts av ett ljussken på vägen mot Damaskus och överlämnat sitt liv åt den Herre som han i brinnande nit förföljde, hade jag då varit frälst? Frågan kan verka långsökt men det var trots allt Paulus som kom att bli hedningarnas apostel. Utan hans insats för hednavärlden, hans villighet att gå skulle västvärlden sett annorlunda ut. Kanske någon annan skulle ha gjort det senare, men han kunde ju knappast ha haft samma kapacitet, vilken Paulus hade. När du går till Gud i bön, tacka gärna för Paulus. Inte som en "kultperson" men som ett Kristi sändebud. Vi tillber inga helgon, men visar dem vördnad och respekt. Och vandrar vidare.

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Det tryckta ordets betydelse

Jag var idag inne i en bokhandel och fick ut några av mina böcker. Det vimlar nästan bokstavligen av olika slags böcker därinne, varierande titlar av olika slag. Nya böcker, men också gamla dyrgripar från antikvariatet. Om inte författaren skrivit och inte tryckeriet producerat fram resultatet, då hade inte vi som lever idag kunnat läsa deras alster. Tänk vad vi då gått miste om. Personligen är jag väldigt glad för all litteratur som gett mig så mycket. Kunskap uppblåser men Anden ger liv, och att läsa, ledd av den helige ande ger ljus över sådant som kan kännas dunkelt. Bibeln-Guds levande ord- är naturligtvis i klass för sig. Men andesmord litteratur som förklarar och uppenbarar Kristus är inte alls att förringa. Nedskrivna uppenbarelser likaså. De har hjälpt mig många gånger och jag tror det även kan hjälpa dig. Fast då gäller det att du bemödar dig om att läsa förstås. Om inte annat så är det väl bra mysigt att krypa upp i fåtöljen, kura ihop sig och verkligen njuta av en riktigt g

Bönemöte på Bergvägen

 Var igår kväll på ett gott bönemöte på en plats vid namn Bergvägen. Hör Gud bön bättre då de beds på ett berg än nere i en dal? Mose fick bestiga ett berg då han skulle mottaga lagtavlorna av Herren. Då vi i fjol höst var nere i Grekland såg vi några kloster, vilka var byggda uppe på bergen i en svårtillgänglig terräng. Tanken var förmodligen att komma närmare Gud, längre bort från världen för att "avskilja sig". Hur det sedan blev med avskildheten däruppe kan man ju med rätta undra, då stora mängder turister ideligen besökte klostret.  Gud är på inget sätt knuten till platser på det sättet. Jesus säger: -Den tid skall komma, ja, den är redan inne, då sanna tillbedjare skall tillbedja Fadern i ande och sanning; ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. (Joh4:23). Att vattnet sedan är mer i rörelse på vissa platser har inte så mycket med höjden eller djupet att göra, snarare med den längtan och villighet som människan besitter. Naturligtvis är det Gud som verkar men många gånger

Leva i nuet

 Den danske tänkaren och filosofen Sören Kierkegaard får stå för dagens citat. -Den kristne talar inte alls om nästa dag, men blott om den dag som är idag. Och om den talar han med Gud. De orden kan verkligen stå för sig själv. Att leva i nuet. Och i nuet umgås med vår Skapare. 

Pojken på järnvägsspåret

För många år sedan hörde jag följande "story". Skall berätta så långt som jag minns. I Indien bodde det en man, en stins,som höll till i någon form av banvaktsstuga. Hans uppgift bestod i att då tåget kom växla in tåget på rätt spår. Huvudspåret fortsatte över en djup vattenfylld ravin till andra sidan, över dalen så att säga. Det andra spåret var ett litet stickspår där tåget nätt och jämt kunde parkera. Nu hände det en dag då han gick ut för att växla, att han såg sin ende lille pojke sitta och leka på huvudspåret ett stycke längre bort. Han ropar med full hals, men pojken hör honom inte- kanske är han helt upptagen i lekens värld-. Samtidigt hör han tåget närma sig i full hastighet. Han vet att den här tiden är tåget överfyllt av människor på väg hem från sitt arbete. Stinsen ställs inför ett snabbt ödesdigert val. Hur skall han göra? Skall han växla in tåget på huvudspåret med risk att pojken blir överkörd eller skall han istället koppla in tåget på stickspåret med följd

Ett dilemma

 Dagens andra citat är en fråga- lika aktuell idag som då - uttalad av vandringsprästen David Petander. -Varför skall vi vara rädda att gå Guds vägar, om vi tro att Guds vilja är god; om vi tro att han ej kan vilja oss något som är ofördelaktigt?  Ett dilemma för många människor. Vad har Gud egentligen tänkt med mitt liv. De flesta av oss får inte sin kallelse  på samma sätt som t.ex. profeten Jesaja. (kap6) eller profeten Hesekiel (kap 1 & 2). Och det ska vi nog vara glada för. Den helighet som de upplevde är så långt från den "verklighet" vi lever i 2020. Skulle vi ens överleva ett sådant himlastormande tornado, då Guds härlighet bokstavligen uppfyllde platsen? Det slår det mesta av "häftiga upplevelser".  Ibland får vi för oss att Gud kallar oss till något vi egentligen inte vill göra. Men varför skulle han då lägga ner gåvor i människors liv om Han inte menat vi skulle använda dem? Att förvalta sitt pund. När Lewi Pethrus en gång sökte förbön hos T. B. Barra

Det första citatet

 Tänkte med jämna mellanrum skriva tänkvärda citat från de som gått före oss. Vi börjar med en av de verkliga väckelsepionjärerna i Sverige. -Den som inte tror på denne ende Gud har tusen saker att vara rädd för. Han ser än hit, än dit och har ingen ro. Idag fruktar han sjukdom, imorgon fattigdom eller ekonomisk förlust. En annan dag misstänker han, att en ond människa skall skada honom eller att en kär vän skall svika honom. Om något oroar, vet han ingen hjälpare att fly till, om inte han själv eller någon annan människa kan hjälpa. Det är ett välförtjänt straff för den som inte låter den Allsmäktige Herren ensam vara Gud. Men vilken salig trygghet och frid har inte den som tror på en Gud, en mäktig och trofast Fader. Ord av C. O. Rosenius Tänk att kunna leva så tryggt som han och helhjärtat lita på att hur det än är i livet så vandrar Gud vid vår sida. Som så mycket annat är det naturligtvis mycket övning i att "släppa taget"  Så lätt att tala om, men ack så svårt att prakt

Bokpresentation

 Nu har jag haft två presentationer av den nya boken, en gång här hemma och den andra i en park. Delar med mig vad en av deltagarna Börje Norlèn skriver på facebook om boken.- "Det är ingen ände på det myckna bokskrivandet, skrev redan den vise kung Salomo för bortemot 3000 år sedan. Igår var det dags för en boklansering igen, då min vän presenterade sin bok, ett resultat av ett omfattande research-arbete. Boken presenterar 24 personer från den svenska väckelsehistorien, många okända för de flesta. Den beskriver samtidigt utvecklingen från ett fattig-Sverige till en välfärdsstat. Tyvärr också en tragisk utveckling från respekt för Gud och andlig väckelse mitt i fattigdomen, till materiellt överflöd och avfall från Gud. En lättläst och allmänbildande bok med många drastiska poänger." 

Gud eller Mammon

 I Matt. 6:24 läser vi följande ord uttalade av Jesus själv. Ingen kan tjäna två herrar; ty antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den förre och förakta den senare. I kunnen icke tjäna både Gud och Mammon.  Det är inte ofta vi hör predikanten utgå från den texten. Och det är egentligen inte konstigt alls. Vi förundras ofta över hur stort det är när t.ex en missbrukare blir frälst och visst det är ett verkligt under. Men i grund och botten vet de flesta av dem att de inte lever det liv de egentligen skulle leva. När en välbärgad person kommer till samma insikt om att han/hon är i samma behov av frälsning som "storsyndaren" skapar det inte lika stor sensation. Ändå är det ett större under då den rike och framgångsrike blir överbevisad att han/hon är i lika stort behov av frälsning som sin "olycksbroder" så att säga. Skulle det då på något sätt vara synd att tjäna pengar? Naturligtvis inte. Det är hjärtats instä

Söndagsmorgon

Jag vill dela med mig en sång skriven av Joel Blomqvist Sabbatsdag, hur skön du är, Skänkt av Gud, jag har dig kär; Kom o kom att än en gång Samla oss till bön och sång!  Efter arbetsveckans strid Få vi sitta ned i frid Vid vår Faders rika bord, Lyssnande till nådens ord. Gud, vår Gud, till dig vi se, Giv oss rik välsignelse; Låt ditt evangelium Ljuda klart på alla rum!  Låt idag ditt helga ord Göra under på vår jord Våra arma själar föd, Herde god med livets bröd!  Kom och månget byte tag Från den starke denna dag; Bärga mången kärve in Uti himlaladan din! Herre, komme snart den tid, Då vi efter livets strid Uti evig sabbatsro Få i dina gårdar bo!