Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från augusti 15, 2021

Annorlunda

 En dikt av Nils Bolander När man ska till och dö blir allting annorlunda. En droppe ångest i leendet som en södergök i ett sommarlandskap. De lätta orden bli så tunga och tystnaden så besjälad, så full av ekon och outtalade önskningar. Huvudsak blir bisak, och man får ett ögonmärke bortom alla nära och kära: hemlandet. När man ska till att dö, kommer resfebern över en som en nordisk skymning och en iver att få trycka händer till tack och förlåt före avfärden. Luften ropar av avsked som vildsvalornas bevingade plog mot söder i glasklar oktober med en lockelse bortom allt förnuft.  När man ska till att dö blir allting annorlunda.

Hur underlig är du

 Den gamla läsarsången Hur underlig är du i allt vad du gör av Emil Gustafson får vara en påminnelse om Herrens ovanliga vägar. 1 Hur underlig är du i allt, vad du gör, Vem kan dina vägar förstå? Men ett är dock säkert, den väg, du mig för, För mig är den bästa ändå. 2 " Härnere du vet ej, mitt barn, vad jag gör, Men du skall få se det en gång. Oroliga hjärta, vad sörjer du för? Ej prövningens dag är så lång." 3 Mång´ tusende vagnar, o Herre, du har, Och vilken du väljer för mig, Kan vara detsamma, ty lycklig jag far Till himlen i sällskap med dig. 4 Och när som Elias i ilande fart Jag lämnar den ödsliga strand, All smärta försvinner och allting blir klart Hos Jesus i fröjdernas land.  5 Tillbedjande skola vi böja oss där Och ropa mång´ tusen i kör: "Rättfärdig och nådig, o Herre, du är För evigt i allt, vad du gör!" 6 Så bidar jag tålig och nöjd med min del, Till dess alla v a r f ö r få svar. Mitt härliga hopp, det kan aldrig slå fel, Ett arv utan like jag har.

Två citat

 "I Guds rike räcker det inte med vägvisare, utan där fordras föregångare. Det är skillnad på de tingen. Vägvisaren står orörlig vid skiljevägen och pekar ut orter, som stundom ligger många mil ifrån hans egen position, men själv rör han sig inte ur fläcken. Föregångaren däremot har själv trampat den nya vägen och kan alltså med livets erfarenhet bakom locka och vägleda andra." Frank Mangs "Det räcker inte med att ha en Gud. Det finns fullt upp med människor, som ha en gud. De kan kanske ibland till och med tala om honom men inte till honom. Men ser du, det räcker inte. Det har alla möjliga människor, och det är i grund och botten mycket betydelselöst. Jag skulle helt enkelt kunna säga så här: det frågas inte, om du har en gud, utan frågan är. "Har Gud dig?" Det är där hemligheten ligger: har Gud dig? Och har Han dig, då tillhör du Honom och måste tjäna Honom. Ty Han är större än ditt hjärta och vet allt, starkare än din vilja och kan allt. När en människa har

Fyra adliga mysterier

Dagens inlägg skiljer sig ifrån andra tidigare skrivna inlägg. I det längsta vill jag avhålla mig ifrån att skriva om politik, men om det andliga skeendet mynnar ut i politiska konsekvenser bör vi ej blunda för det. Att de exempel som jag strax omnämner alla var adliga eller åtminstone kom från inflytelserika familjer åskådliggör väl mer att det - såsom det ofta är - "gräddan" i samhället som sitter på de höga posterna, de som har ekonomiska medel och andra möjligheter att nå framstående samhällspositioner. Nåja, de senare årtiondena har fostrat fram ledare från medel- och arbetarklass och hur framtiden blir kan vi endast ha vaga föreställningar om. Vi lämnar denna introduktion för att i stället avslöja vilka de "fyra adliga" är och om vi kan se några andliga dyningar för vårt land som följt i spåren. Väl medveten om att mina tankar skiljer sig en del från "det allmänna" vill jag ändå kasta fram några tankar i tryckfrihetens namn. Du känner säkert igen nam

Andens verk kan inte förstås på akademikers vis

 Har du någon gång läst en biografi om en "Andens man" där författaren försöker rent förnuftsmässigt - med akademiska termer - förklara hemligheten med varför Gud brukade honom och skeenden som vi inte alltid förstår? Andens verk kan inte förklaras på högskolespråk, med mänsklig visdom, pedagogiska modeller ej heller att förklara en tes utifrån ett vetenskapligt eller samhällssekulärt perspektiv. Det måste förstås genom andliga glasögon. Vår hjärna är inte konstruerad för att förstå alla de upplevelser som hör hemma på trons område, det som verkar oförklarligt, dunkelt eller övernaturligt. Med andra ord , ett vetenskapligt arbete om himlasyner, helbrägdagörelse och tungotal blir sällan tydligt nog för den som saknar egen erfarenhet. Han kan inte med sitt förstånd förstå varför syster si eller så upplever mirakulöst helande, hur broder si eller så flagrant kan tro på vad han drömt eller sett någon syn om eller begripa att ett tungotal av en enkel lärjunge kan vara en hälsning

Vilken bön ber vi?

Vi ha rätt att bedja. Vi uppmanas att bedja. Vi talar ibland om att bönen är själens andedräkt och att församlingens andliga temperatur visar sig bäst i dess bönemöten. Vad ber vi om? Välstånd och framgång? Att slippa lida eller förföljas för vår tro? Den väntande brudens innerliga bön ljuder genom seklernas natt; Varför dröjer du än? När skall du komma och hämta oss hem? Vi längtar efter dig! Är det d i n bön? Brinner maranata-ropet i ditt inre; Du, vår Herre kom! Eller säger du hellre; Min Herre kommer inte så snart! Eller säger du till brudgummen; du får inte komma än, jag måste få göra det och det först. Visst älskar jag dig, men du får inte komma än, inte på länge trots all den oro som råder i världen. Brudens bön är en längtan efter sin brudgum, sin förlossare och sin Herre. Hon är redo att möta Honom. Vare sig han kommer nu eller om han dröjer!  O, jag längtar och jag väntar varje dag och varje stund Och jag undrar; varför dröjer han ännu? Men i tidig morgongryning och i stilla

Utåtriktad eller inåtriktad

 När jag läser äldre kristna böcker ser jag ofta hur mycket mer utåtriktat budskapet är, jämförelsevis med nyare böcker. Man vänder sig både till pånyttfödda men också till sökare. Är det t ex en skriven predikan riktas spjutet mot ett Jesus-möte, både för "syndare och farisé". De använder ofta ett talande bildspråk om vardagshändelser och lyfter fram olika människotyper där läsaren kan känna igen sig i.  Då jag läser nyare böcker är de ofta skrivna för redan frälsta, av mer uppbyggelse och undervisningskaraktär. Och inget fel i det. Vi behöver bibelkunskap, uppbyggelse för den andliga människan och vägledning på trons väg. Visst finns det vittnesbördsböcker av idag med, men nog är den äldre litteraturen mer utåtriktad, mer fylld av salt och med en djupare helgelseton.  Det är klart, tidigare genomsyrades hela samhället av den kristendom som lärdes ut i folkskolorna, en grund lades som är fullständigt borta idag. Sekulariseringens framfart har gjort att bibelkunskapen saknas