Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från september 26, 2021

Att få till den rätta tonen

Jag hörde en gång talas om en dirigent, en av de främsta i världen, hur han gjorde sitt yttersta för att få orkestern att spela, men han lyckades inte att få dem dit han ville. Förtvivlad vred han sina händer och visste inte alls hur han skulle bära sig åt för att nå målet. Han visste att de hade spelat såsom han hörde för sitt inre öra, men harmonierna och tonerna skapade inte fram " Det magiska ögonblicket" .  Plötsligt började han höra något annat, och hans missmodstankar skingras på ett ögonblick. " Vad är detta, fortsätt," säger han till orkestern.  Den rätta tonen hade sakta börjat ljuda och hela orkestern hakade på och dirigentens hopplöshet förvandlades på en gång till entusiasm och hänförelse. Med glädjetårar i ögonen dirigerade han nu musiken. Ibland händer det att vi inte når ända fram? Hur vi än bär oss åt lyckas vi inte med de sista " tonerna" , det avgörande steget, den fulltaliga slutfasen. Och ger upp. Detta sker på en mängd olika områden u

Vem är skaran som syns glimma

Utifrån Upp.7:nde kap, skrev Carl Boberg följande sång 1 Vem är skaran som syns glimma Uti livets morgontimma Uppå Sions sälla höjd? Det är Lammets förstlingsskara, Som från jordens nöd och fara Går till himmelrikets fröjd. 2 Trogen genom jordens öden Här hon följde intill döden Lammets blodbestänkta spår. Nu hon får i himlen stanna. Faderns namn på varje panna Uti evig klarhet står. 3 O, vad strålglans, o, vad toner Brusa ned från himlens troner Över bergets ljusa kam! Harpor klinga, orglar brusa, Sånger dåna, vingar susa Kring det heliga Guds Lamm. 4 Vad är det för sång som brusar Likt en flod och sinnet tjusar Med de helga toners fröjd? O, det är den nya sången, Som ur frälsta hjärtan gången Fyller alla himlars höjd! 5 Herre, lös och stäm min tunga, Att ock jag må kunna sjunga I förklaring denna sång! Giv min själ den vita dräkten, Då den stora morgonväkten Bryter fram i glans en gång! 

Lev och tjäna Gud I Andens nya liv

Vilken förmån vi har att leva i det nya förbundet. Jesus har friköpt oss från lagen och öppnat en ny och levande väg genom den brustna förlåten. Ibland sjunger vi en enkel sång om det nya livet i Gud. Lev och tjäna Gud I Andens nya liv. Lev och tjäna Gud I Andens nya liv. Lev  och  tjäna Gud i Andens nya liv Lev i Andens nya, Andens nya liv.  Du får vara fri I Andens nya liv Du får vara fri i Andens nya liv,  du får vara fri i Andens nya liv Lev i Andens nya, Andens nya liv. Fröjda dig och sjung i Andens nya liv Fröjda dig och sjung i Andens nya liv, Fröjda dig och sjung  i Andens nya liv Lev i Andens nya, Andens nya liv.  Vinn en själ för Gud i Andens nya liv Vinn en själ för Gud i Andens nya liv, Vinn en själ för Gud i Andens nya liv Lev i Andens nya, Andens nya liv.  Är detta vår glädje, att leva i Andens nya liv? Säger det "ja" Och "Amen" i ditt hjärta? Är detta en levande verklighet? Herren med oss I striden!

Sömnlös

Händer det ofta att du ligger sömnlös om nätterna? Att du tänker i din ensamhet över livet. Våndas du eller kan du använda de timmarna till något bra? Den stora nyheten för idag är väl ändå att äntligen släpps restriktionerna och livet kan bli som förr, eller rättare sagt,som det var innan epidemin slog ut. Trots att det inte är mer än ett och ett halvt år sedan känns det som om det vore det tredubbla. Minst. En hel värld drabbades oväntat, blev helt enkelt överrumplad.  För 27 år sedan överrumplades vi av en helt annan händelse. Estonia-katastrofen. En tragedi som aldrig riktigt fått ett avslut. Som lämnat kvar många frågor och möjligheter till skilda konspirationsteorier. Vad hände egentligen?  Ligger du sömnlös kan du tänka över dylika frågor, händelser och möjligheter. Världen går vidare närmare avslutningen i tidens afton. Vad kommer att ske? Flera katastrofer? Vi vet inte det, vi kan endast ana. Vi får vila I Herrens väldiga omsorg om oss redan här I tiden. Att ligga sömnlös behö

Herren vare med oss idag

" Han väcker var morgon mitt öra, han väcker mig till att lyssna till på lärjungasätt " (Jes.50:4) Att lyssna på lärjungasätt innebär både att vilja och att följa. Att vilja följa Jesus. Ibland innehåller livet en mängd "måsten ". Arbetet, familjen, vardagspusslets mångahanda utmaningar, ja, tiden vill knappt räcka till. För den som befinner sig i livets vår kan det inte alla dar bli över många minuter till eftertanke, reflektion och gemenskap med himlens Gud.  Är vi inte upptagna så gör vi oss upptagna, vi måste visa vår duktighet inför andra. Sådant imponerar inte på vår Herre. Han söker gemenskap med oss. Frågan är hur formbara kärl vi vill bli,  och vad han innerst inne får betyda för oss? Om vi tar honom på allvar? När du idag nalkas Herren vad vill du han skall säga DIG? Något du redan vet eller något nytt? Något du vill höra eller något som fostrar dig närmare Honom? Herren vare med oss i Striden!  Underbar kraft som en gåva av Gud Tag den emot av hans hand.

Ja, de gå våra år

" Njut livet med din hustru, vilken du älskar, under ditt fåfängliga livs alla dar, vilka han ger dig under solen. " ( Pred.9:9) Var tar alla år vägen? Jag är knappt ensam om att tycka att livet ibland går fort. Min kära hustru och jag har varit tillsammans i två decennier och ibland tycker vi att det var inte så länge sedan vi träffades. Under några månader då det hände mycket i mitt liv. Förutom det att vi blev tillsammans så flyttade jag in i min första egna lägenhet och började övningsköra i hennes gröna VW golf. Andra gånger går livet långsamt, särskilt under de perioder när det inte händer så mycket. Eller då vi väntar på något. Även Viktor Rydberg undrade i sin dikt Tomten var människorna tog vägen någonstans?  Evigheten är lagd i människornas hjärtan. Vare sig vi vill inse detta eller ej. Vårt liv varar sjuttio eller åttio år om det blir långt, ja, det är inte ovanligt med hundraåringar för all del heller, men i Guds ögon är det som ett ögonblick.  Nutidsmänniskan pla

Glad som fågeln

 De dagar som Gud känns tyst och avlägsen får vi påminna oss om hans ledning i sångens ord: 1 Glad som fågeln på sin gren i lunden Är jag nu av inga sorger bunden; Jesus är min vän, så Anden säger, Guds nåd jag äger alla da´r. 2 Han har frälst min själ ur otrosnatten, Givit sämsta sonen bästa skatten; Jag är barn i himlafadershuset, Där nådeljuset lyser klart.  3 Därför vill jag nu lovsjunga Herran, Mina synder har han burit fjärran; Aldrig, aldrig mer de komma åter, Fastän det låter så ibland. 4 Om än dystra moln bortskymma solen, Vägen är ej lång till nådastolen; Lätt som dimman där all nöd försvinner, Och hjärtat finner frid igen.  5 Nöjd som barnet uti modersfamnen, Trygg som seglarn i den lugna hamnen; Så vid Jesu kärleksfulla hjärta Från nöd och smärta vilar jag. 6 Jesus är mig alla dagar nära, Mig och mina bördor vill han bära. O, det är så gott att allt få taga, Båd´ nåd och aga, av hans hand! 7 Honom vill jag älska, honom tjäna, Han skall ha mitt hjärta, han allena. Jesu bud d