Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från december 6, 2020

Alla mina källor är i dig

 Under sång och dans skall man säga: "Alla mina källor är i dig" (Ps87: 7) Vi har rätt att vara glada. Guds rike består i rättfärdighet, frid och glädje. Och i kraft!  Ibland har jag mött kristna som nästan menar att det är synd att vara glad. Men behöver vi inte glädje i denna mörka tid då vi strängt uppmanas att isolera oss från varann. Om du säger till en djupt, deprimerad människa, förändrades i sitt mörker med coronarädslan djupt hängande över sig, att Gud vill inte du ska vara glad, tror du då han / hon är öppen för att lyssna till evangelium? Knappast.  Nej, låt oss ha vår glädje i Gud. Amen, Halleluja! Och kraft till att hålla ut hela vägen hem.. 

Källan flödar idag

Dagens sång O syskon låt oss dricka utur källan, Som klar och frisk nu ständigt väller fram. Den öppnades av Jesus Krist, vår Herre. Då han på korset tog vår synd och skam. Kör: Den väller Härligt Den väller mäktigt. Och här får alla dricka som blott vill. Ty se den räcker för alla släkten. Fast många druckit re´n den räcker till. Och du som törstar efter friska flöden. Var stilla blott nu invid källans rand. Och giv dig tid att dricka djupt och sakta Och strömmen härlig fyller dig med fröjd. Och djupare du dricker, mer det smakar. Du vila ständigt får vid källans rand. Ty se du finner att den källans vatten. Den giver åt din ande kraft och mod. Och sedan styrkt utav dess friska flöden. Du tala vill för andra själar om. Var de sin törst skall kunna nu få släcka. Du ropa vill till andra, kom, o kom.

Ingen nobelfest i år

 Som sagt var, det blev ingen nobelfest detta ödesmättade år. Ingen internationell uppmärksamhet, inga högtidliga ceremonier, ingen prisutdelning i konserthuset, ingen bankett i stadshuset och inga kungliga galablåsor att beskåda. Feststämningen är utbytt mot virusrädslan. Alfred Nobel, en man som levde ett kringflackande liv, internationell på många sätt, ingen sällskapsmänniska i de fina salongernas glans men med sinne för ekonomi. Om han inte testamenterat sina tillgångar på det sätt han gjorde, skulle många ha känt till honom då? Visserligen uppfann han dynamiten, så alldeles okänd skulle han inte ha varit. Dock är det den årliga prisutdelningen som gjort honom känd för eftervärlden. Med mottot: I mänsklighetens tjänst. Så gott som alla av oss, kommer inte ens i närheten av att ens vara påtänkt för ett förslag till att nomineras som kandidat till nobelpriset. Våra insatser därtill är alldeles för ringa, betydelselösa och anspråkslösa. Om detta torde vi alla vara överens. Hur den hi

Sången i himlen

 Till den som sitter på tronen och Guds offerlamm. Tillhör lovsången äran och väldet och makten för evigt sjunger vi. Hur kommer den himmelska lovsången att ljuda? Som brus av stora vatten. Där vid tronen, jubeltonen mäktigt brusar fram Det är helgonskarans underbara sång sjunga vi i en annan sång. Det skall bli spännande att få uppleva detta. Kommer det att skapas ny musik i himlen eller är det "jordisk musik" när den är som bäst? Tongångar vi känner igen eller helt nya harmonier? Ett tornado i lovsång till den högste eller stilla, ljuvliga toner lik en vårbäck som porlar? Förmodligen alltihop men inte samtidigt. Vår föreställningsvärld räcker inte till för att fatta den mäktiga, totalt syndfria atmosfär som råder omkring tronen.  De väsen, vilka profeten Hesekiel beskriver, kommer de att ha någon framträngande plats? Vilken storlek är det på dem? Jag har inte hittat några mått som ger några ledtrådar. Jättestora eller pyttesmå? Symboliska eller fullständigt fysiska?  En sak

citat av frank mangs

 Gud har just i dig nedlagt någonting, som aldrig förr har funnits och som aldrig mer kommer att finnas. Din själ är sammanvävd efter ett mönster, som aldrig förr och aldrig senare brukats för någon annans själ. Gud har danat dig för en uppgift, som ingen annan kan fylla. Därinne i din själ har han nedlagt en ton, som inte ens en ärkeängel kan återge fullkomligt. Han har givit dig nyckeln till människohjärtan och förhållanden, som han inte anförtrott åt någon annan. Alla är vi danade med samma underbara förmån- att vara original. Detta är en av orsakerna till att himlen kommer att bli så intressant och sången där så fulltonig. Ty där finns inga kopior- inga kopior av människor- bara kopior av Kristus. Men ingen av dessa räcker till att fullkomligt och allsidigt återspegla Kristi bild. Var och en har fått sin speciella detalj av Skaparens ändlösa mångfald att återspegla. Var och en har fått sin särskilda ton att frambringa. Och i himlen sjunga inte endast de saligas läppar och tungor oc

Guds vapenrustning

 I Efesiebrevets sjätte kapitel möter vi en beskrivning på något som kallas för Guds vapenrustning. Dess syfte är att skydda oss ifrån allt det onda, särskilt synden och annat som vill komma emellan och störa relationen mellan oss och vår Frälsare. Inte oväntat används liknelsen med en soldat som står redo för att dra ut i strid. - Till vapen upp, till vapen upp, till vapen upp för Gud!  i Vers 12 heter det: " Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna" Striden är således förlagd på det andliga området med många gånger osynliga fiender. "Stå därför omgjordade kring edra länder med sanningen och var iklädda rättfärdighetens pansar". Paulus börjar med att lyfta upp något väldigt viktigt, nämligen sanningen. Ty sanningen skall göra er fria! Släpper vi in lögnen i den andliga striden blir det snart kapitulation och nederlag. Skall

En trasig familj

Vad som först såg ut att vara en brottsplats, där en vuxen man hölls inlåst mot sin vilja av sin strängt kontrollerade mor, visade sig vara ett ytterst tragiskt familjedrama, vars händelser i det förgångna format och skadat lägenhetens  invånare, en äldre kvinna och hennes nu, nästan i medelåldern komna son. Jag talar nu om den sorgsamma tragedin som, åtminstone delvis, offentliggjorts i självpösiga, egenrättfärdiga och antiempatiska "djävulsblaskor". Mor och son i en Stockholmsförort adventstid 2020. Om det hade varit en teaterföreställning eller TV-pjäs, redan då skulle tragiken varit förödande nog- hur mycket mer då detta skett i verkligheten delvis under öppen ridå. Nu har jag inte träffat offren i dramat eller på något sett varit ögonvittne till vad som eventuellt har skett eller inte. Allt jag sett och hört är andrahandsuppgifter. Nog om det. Föga förvånande skriver människor i skydd av anonymiteten sina tankar om vad de tror har skett. En redan förstörd familj, vars ry