Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från november 8, 2020

Gud kan inte liuga

 "Ty Gud är inte en människa så att han kan ljuga, inte ett människobarn så att Han skulle ångra sig" (4Mos.19:23) Låt oss utbrista i ett sjufaldigt -Tack och lov! Han kan inte ljuga och i den himmel han för närvarande bor i existerar inte lögnen. Världen skulle bli förvandlad om människan inte ljög. Det är många gånger varken lätt eller bekvämt att höra och göra sanningen. Dock är det nödvändigt. Men tänk att vår himmelske Far likaså hans Son, de kan inte ljuga. Något att hålla fast vid!

Slutfestat

 Äntligen! Och nu tänker jag inte på Gert Fylking som förklädd bevistar tillkännagivandet av nobelpriset i litteratur. Jag talar om beskedet som kom idag, att krogarna stängs nattetid. Man har vågat attackera "den heliga alkoholen". Folk slutar naturligtvis inte att supa pga av detta. Ett förbud av detta slag ger naturligtvis inte nykterhet till följd. Här handlar det (som vanligt) om epidemien.  Däremot vågar man gå så långt att angripa spriten. Visst kan jag förstå restaurangpersonalens frustation över att den redan så reducerade lönen minskas ytterligare. Jag tror detta är ett steg i rätt riktning.

Filadelfia och Laodicea

 Två  församlingar, vilka geografiskt låg nära varandra i nuvarande Turkiet. Men ändå så olika. Två församlingar som kännetecknar ändetidens kristna församling. Många teologer menar att sändebreven i Uppenbarelseboken även är en historisk översikt från den tid de skrevs fram till våra dagar. Men det är inte om detta jag tänkte skriva om nu.  Låt oss för ett ögonblick tänka oss in i den värld som då var och jämföra med våra dagar. Utgår vi ifrån den historieanalys vilken jag nyss nämnde lever vi nu i den sista församlingens tidsålder. Den förra, Filadelfiatiden, var en folkväckelsernas tid med missionärer utsända till de s.k. hednaländerna. Vissa blev martyrer. Samtidigt tror jag att en kvarleva av Filadelfiaförsamlingen löper parallellt med Laodiceaförsamlingen.  Herren säger till Filadelfiaförsamlingens ängel följande: "Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit dig finna en öppen dörr som ingen kan tillsluta. Ty väl är din kraft ringa, men du har tagit vara på mitt ord och har