Fortsätt till huvudinnehåll

Helgon

"Sedan fick jag se en stor skara, som ingen kunde räkna, en skara ur alla folkslag, stammar, folk och tungomål, stå inför tronen och inför Lammet; och de var klädda i vita, fotsida kläder och hade palmer i sina händer. Och de ropade med hög röst och sade:" Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och Lammet. "' (Upp.7:9-10)

Allhelgonatid, till vad för det dina tankar någonstans? Du kanske tänker på släkt och vänner som inte längre vandrar kvar härnere, på gravljus som lyser i nattens mörker eller på helgjutna troskämpar, de vilka vi kunde benämna helgon. 

Vad är då ett helgon? Nathan Söderblom gav följande defination; " Helgon är en människa, som gör det lättare för oss att tro på Gud. " Klara, tydliga besked. 

Inom den evangelikala, protestantiska traditionen har man ofta haft en negativ inställning till allt vad helgon heter, talar nedlåtande med hänvisning till katolicism, ändå utnämner man paradoxalt nog egna helgon som som dyrkas och inte får ifrågasättas. 

Vi människor behöver förebilder, de som inte enbart stått som vägvisare utan även trampat upp den smala stigen. Jesus Kristus är den största förebilden, inte enbart som människa utan också som Guds enfödde Son. Han är vår Frälsare. Men även hans sanna lärjungar gör vi väl i att ihågkomma och alla de efterföljare i korsets spår vilka kämpat, offrat och lidit för evangelium. 

Om de avlidna sover i mullen eller vistas som förebedjare i paradiset råder det delade meningar om, och vi finner stöd i skriften för bägge tolkningar. Själv lutar jag mer mot det sistnämnda, att de befinner sig på något sätt i ett vaket tillstånd. Detta är överkurs och vi gör klokast i att erkänna vår begränsade förmåga. Böcker som handlar om nära döden upplevelser bör - i den mån vi överhuvudtaget  läser dessa - läsas med skepsis och inte svälja allt, hur härligt det än kan målas upp. 
Visserligen är vi redan nu insatta med honom i den himmelska världen , men det betyder inte att vi själva är gudar eller självutnämnda helgon. Vi har tillträde till det himmelska genom bön, lovsång och tacksägelse. Den  nya levande vägen är öppen till Gud genom den brustna förlåten. 

Vi kröner inga helgon, ej heller utnämner vi syndfria förelöpare. Men vi vördar och högaktar de som burit verket vidare,  generation efter generation. Några av dem kan du läsa om i min bok "De svarade ja på kallelsen ", andra finns citerade och omnämnda på denna blogg och en stor skara till väntar nu på uppståndelsen morgon, kända av Herren. 

För alla helgon som i kamp för tron Stått fast mot världen och nått himlaron. Till dig, o Jesus, höjes livets ton. Halleluja, Halleluja!Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!