Fortsätt till huvudinnehåll

Helgon

"Sedan fick jag se en stor skara, som ingen kunde räkna, en skara ur alla folkslag, stammar, folk och tungomål, stå inför tronen och inför Lammet; och de var klädda i vita, fotsida kläder och hade palmer i sina händer. Och de ropade med hög röst och sade:" Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och Lammet. "' (Upp.7:9-10)

Allhelgonatid, till vad för det dina tankar någonstans? Du kanske tänker på släkt och vänner som inte längre vandrar kvar härnere, på gravljus som lyser i nattens mörker eller på helgjutna troskämpar, de vilka vi kunde benämna helgon. 

Vad är då ett helgon? Nathan Söderblom gav följande defination; " Helgon är en människa, som gör det lättare för oss att tro på Gud. " Klara, tydliga besked. 

Inom den evangelikala, protestantiska traditionen har man ofta haft en negativ inställning till allt vad helgon heter, talar nedlåtande med hänvisning till katolicism, ändå utnämner man paradoxalt nog egna helgon som som dyrkas och inte får ifrågasättas. 

Vi människor behöver förebilder, de som inte enbart stått som vägvisare utan även trampat upp den smala stigen. Jesus Kristus är den största förebilden, inte enbart som människa utan också som Guds enfödde Son. Han är vår Frälsare. Men även hans sanna lärjungar gör vi väl i att ihågkomma och alla de efterföljare i korsets spår vilka kämpat, offrat och lidit för evangelium. 

Om de avlidna sover i mullen eller vistas som förebedjare i paradiset råder det delade meningar om, och vi finner stöd i skriften för bägge tolkningar. Själv lutar jag mer mot det sistnämnda, att de befinner sig på något sätt i ett vaket tillstånd. Detta är överkurs och vi gör klokast i att erkänna vår begränsade förmåga. Böcker som handlar om nära döden upplevelser bör - i den mån vi överhuvudtaget  läser dessa - läsas med skepsis och inte svälja allt, hur härligt det än kan målas upp. 
Visserligen är vi redan nu insatta med honom i den himmelska världen , men det betyder inte att vi själva är gudar eller självutnämnda helgon. Vi har tillträde till det himmelska genom bön, lovsång och tacksägelse. Den  nya levande vägen är öppen till Gud genom den brustna förlåten. 

Vi kröner inga helgon, ej heller utnämner vi syndfria förelöpare. Men vi vördar och högaktar de som burit verket vidare,  generation efter generation. Några av dem kan du läsa om i min bok "De svarade ja på kallelsen ", andra finns citerade och omnämnda på denna blogg och en stor skara till väntar nu på uppståndelsen morgon, kända av Herren. 

För alla helgon som i kamp för tron Stått fast mot världen och nått himlaron. Till dig, o Jesus, höjes livets ton. Halleluja, Halleluja!Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo