Fortsätt till huvudinnehåll

Helgon

"Sedan fick jag se en stor skara, som ingen kunde räkna, en skara ur alla folkslag, stammar, folk och tungomål, stå inför tronen och inför Lammet; och de var klädda i vita, fotsida kläder och hade palmer i sina händer. Och de ropade med hög röst och sade:" Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och Lammet. "' (Upp.7:9-10)

Allhelgonatid, till vad för det dina tankar någonstans? Du kanske tänker på släkt och vänner som inte längre vandrar kvar härnere, på gravljus som lyser i nattens mörker eller på helgjutna troskämpar, de vilka vi kunde benämna helgon. 

Vad är då ett helgon? Nathan Söderblom gav följande defination; " Helgon är en människa, som gör det lättare för oss att tro på Gud. " Klara, tydliga besked. 

Inom den evangelikala, protestantiska traditionen har man ofta haft en negativ inställning till allt vad helgon heter, talar nedlåtande med hänvisning till katolicism, ändå utnämner man paradoxalt nog egna helgon som som dyrkas och inte får ifrågasättas. 

Vi människor behöver förebilder, de som inte enbart stått som vägvisare utan även trampat upp den smala stigen. Jesus Kristus är den största förebilden, inte enbart som människa utan också som Guds enfödde Son. Han är vår Frälsare. Men även hans sanna lärjungar gör vi väl i att ihågkomma och alla de efterföljare i korsets spår vilka kämpat, offrat och lidit för evangelium. 

Om de avlidna sover i mullen eller vistas som förebedjare i paradiset råder det delade meningar om, och vi finner stöd i skriften för bägge tolkningar. Själv lutar jag mer mot det sistnämnda, att de befinner sig på något sätt i ett vaket tillstånd. Detta är överkurs och vi gör klokast i att erkänna vår begränsade förmåga. Böcker som handlar om nära döden upplevelser bör - i den mån vi överhuvudtaget  läser dessa - läsas med skepsis och inte svälja allt, hur härligt det än kan målas upp. 
Visserligen är vi redan nu insatta med honom i den himmelska världen , men det betyder inte att vi själva är gudar eller självutnämnda helgon. Vi har tillträde till det himmelska genom bön, lovsång och tacksägelse. Den  nya levande vägen är öppen till Gud genom den brustna förlåten. 

Vi kröner inga helgon, ej heller utnämner vi syndfria förelöpare. Men vi vördar och högaktar de som burit verket vidare,  generation efter generation. Några av dem kan du läsa om i min bok "De svarade ja på kallelsen ", andra finns citerade och omnämnda på denna blogg och en stor skara till väntar nu på uppståndelsen morgon, kända av Herren. 

För alla helgon som i kamp för tron Stått fast mot världen och nått himlaron. Till dig, o Jesus, höjes livets ton. Halleluja, Halleluja!Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!