Fortsätt till huvudinnehåll

Helgon

"Sedan fick jag se en stor skara, som ingen kunde räkna, en skara ur alla folkslag, stammar, folk och tungomål, stå inför tronen och inför Lammet; och de var klädda i vita, fotsida kläder och hade palmer i sina händer. Och de ropade med hög röst och sade:" Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och Lammet. "' (Upp.7:9-10)

Allhelgonatid, till vad för det dina tankar någonstans? Du kanske tänker på släkt och vänner som inte längre vandrar kvar härnere, på gravljus som lyser i nattens mörker eller på helgjutna troskämpar, de vilka vi kunde benämna helgon. 

Vad är då ett helgon? Nathan Söderblom gav följande defination; " Helgon är en människa, som gör det lättare för oss att tro på Gud. " Klara, tydliga besked. 

Inom den evangelikala, protestantiska traditionen har man ofta haft en negativ inställning till allt vad helgon heter, talar nedlåtande med hänvisning till katolicism, ändå utnämner man paradoxalt nog egna helgon som som dyrkas och inte får ifrågasättas. 

Vi människor behöver förebilder, de som inte enbart stått som vägvisare utan även trampat upp den smala stigen. Jesus Kristus är den största förebilden, inte enbart som människa utan också som Guds enfödde Son. Han är vår Frälsare. Men även hans sanna lärjungar gör vi väl i att ihågkomma och alla de efterföljare i korsets spår vilka kämpat, offrat och lidit för evangelium. 

Om de avlidna sover i mullen eller vistas som förebedjare i paradiset råder det delade meningar om, och vi finner stöd i skriften för bägge tolkningar. Själv lutar jag mer mot det sistnämnda, att de befinner sig på något sätt i ett vaket tillstånd. Detta är överkurs och vi gör klokast i att erkänna vår begränsade förmåga. Böcker som handlar om nära döden upplevelser bör - i den mån vi överhuvudtaget  läser dessa - läsas med skepsis och inte svälja allt, hur härligt det än kan målas upp. 
Visserligen är vi redan nu insatta med honom i den himmelska världen , men det betyder inte att vi själva är gudar eller självutnämnda helgon. Vi har tillträde till det himmelska genom bön, lovsång och tacksägelse. Den  nya levande vägen är öppen till Gud genom den brustna förlåten. 

Vi kröner inga helgon, ej heller utnämner vi syndfria förelöpare. Men vi vördar och högaktar de som burit verket vidare,  generation efter generation. Några av dem kan du läsa om i min bok "De svarade ja på kallelsen ", andra finns citerade och omnämnda på denna blogg och en stor skara till väntar nu på uppståndelsen morgon, kända av Herren. 

För alla helgon som i kamp för tron Stått fast mot världen och nått himlaron. Till dig, o Jesus, höjes livets ton. Halleluja, Halleluja!Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid