Fortsätt till huvudinnehåll

Av nåd är ni frälsta genom tron

"Av nåd är ni frälsta genom tron, icke av er själva, Guds gåva är det" (Ef.2:8)


Nåden är en gåva från Gud. Men vi bör inte missbruka nåden. Nåden ger oss tillträde till Fadern genom Sonen. Utan hans offerdöd och uppståndelse skulle inte nåden ha triumferat i samma utsträckning. Nåden är en gåva som vi får ta emot i tro. 

Så enkelt är det; genom hjärtats tro blir man rättfärdig och genom munnens bekännelse blir man frälst. (Rom.10:10) Verkar det alldeles för enkelt? Se, det enkla evangeliet är fördolt för världens visa och kloka. Man måste bli som ett barn för att komma ditin. Vi kan inte genom vårt intellektuellt förstå korsets gåta,  men vi kan genom trons gåva uppleva dess kraft till förvandling. 

Tacka Gud för frälsningens gåva, den som du fått, inte av din egen rättfärdighet, utan av himmelsk nåd. 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!