Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från augusti 8, 2021

I fråga om synd, ty de tro icke på mig

 "Men när han kommer, skall han låta världen få veta sanningen i fråga om synd, rättfärdighet och dom; i fråga om synd, ty de tro icke på mig; i fråga om rättfärdighet, ty jag går till Fadern, och I sen mig icke mer; i fråga om dom, ty denna världens furste är nu dömd." (Joh.16:8-11) Jesus är mitt uppe i sitt avskedstal till sina lärjungar, då han säger dessa välkända ord; - i fråga om synd, ty de tro icke på mig. Märk, att Jesus lyfte inte upp den mosaiska lagen med något av alla de bud och förbud när han talade om synden. Inte heller höll han en moralpredikan om vikten av etik, trohet i äktenskapet eller avhållsamhet; i vilka dräkter den än kan tänkas uppenbara sig i. Ej heller tog han upp yttre betingelser såsom ett anständigt uppförande, klädkoder, arbetsmoral eller hur du förvaltar ditt kapital. Han talade istället om den synd som höll judarna borta från den kommande härligheten; deras otro. Ty de tro icke på mig. De skrift- och laglärde judiske fromme männen hade svårt

Fredagen den trettonde - en otursdag?

 Tillhör du dem som tänker en extra gång innan du gör något endast för att almanackan visar; fredagen den trettonde? Denna kombination av datum och veckodag, har på sina håll framkallat skrock som i sin tur vaggat in somliga i oro om vad den dagen skulle komma att innebära? Att sannolikheten för att råka ut för något obehagligt eller en olycka skulle vara mycket större just denna namn- och nummerkombination, ligger det något i det?  Naturligtvis inte, olyckor och obehagligheter inträffar under alla dagar och datum. Och någon större olycksstatistik de gånger som den trettonde råkat infalla på en fredag, har inte heller uppmätts. Kombinationen av de tretton, Jesus och lärjungarna, som åt den sista måltiden och att Jesus korsfästes på en fredag har triggat igång fantasin om att just talet tretton och fredag skulle vara särskilt ödesmättat.   Dock vill jag inte lämna någon i ovisshet att utan Jesus blir framtiden mörk och oviss. Att Jesus skulle hämta hem församlingen fredagen den trettond

Håll ut i tro

 Min kära hustru och jag var nyligen och gästade några vänner. Under de dagarna sjöng vi en kör tillsammans och den sången får vara dagens bidrag i den andliga striden. Sången är skriven av Conrad Björkman. 1 Du trötta barn, som suckar än: "det syns så långt till himmelen. Jag känner mig så arm och tom, det är väl bäst jag vänder om." Kör: Håll ut, håll ut i tron ännu en liten tid! Ty snart är det slut på livets strid. Då nöd och sorg ha fått sin grav och sista tåren torkats av. 2 "Men jag är ung och kanske får på resa vara många år. Hur skall väl jag, ett ringa lamm, en gång till målet hinna fram?" 3 För dagar, som ej kommit än, du må ej sörja, unge vän. Ty kommer dag, så kommer råd, för dem som lever av Guds nåd. 4 Vad mer om vägen blir för trång, så vet, den kan ej bliva lång. Nej, inom kort den tager slut, sen får du evigt vila ut. 5 Så frukta ej! O, själ hav tröst och lyssna glad till herdens röst: "Ej någon jag borttappa vill, som i mitt sköte vilar still

Kristi domstol och domen inför den stora, vita tronen

"Ty vi måste alla, sådana vi är, träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen sitt jordelivs gärningar, alltefter som han har handlat, vare sig han har gjort gott eller ont." (2Kor.5:10) Kristi domstol och domstolen vid den vita tronen är två skilda händelser. Den första gäller de på Jesus Kristus troende och den andra gäller de som förkastat frälsningserbjudandet. "Sannerligen, sannerligen säger jag er: Den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer icke under någon dom, utan har övergått från döden till livet." (Joh.5:24) Vi behöver inte vara rädda för att stå inför Guds domstol. Genom att vi tror på treenigheten, Fader, Son och helig Ande kommer vi inte under domen utan under nåden, förbannelsen är bruten, förlåten rämnad och vägen till Gud möjlig, öppen och fri.  Jag citerar nu Erich Sauer som skriver:  "Kristi domstol Den första är de troendes framställande inför Kristi domstol. Denna dom kommer att

Jesus och drottningen av Saba

"Drottningen av Söderlandet skall vid domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom" (Matt.12:42) Har du hört talas om Salomo och drottningen av Saba. Konung Salomo hade en gång fått möjlighet att önska sig något ovanligt, något alldeles icke-ordinärt, visdom av icke vanligt slag. (1Kon.3:10-14) Hans visdom blev småningom känd vida omkring och drottningen av Saba som bodde åtskilliga mil ifrån Jerusalem reste upp till den heliga staden för att bli mäkta förvånad över att ej hälften hade blivit henne sagt. Hon imponerades storligen över allt vad han byggt upp och han gav svar på sådant hon undrade över. Exakt vad de samtalade om framkommer inte, men troligtvis talades de vid om de stora frågorna, de frågor som under alla tider har sysselsatt människan. Drar vi paralleller till vår tid så har även de förmögna och de vilka regelbundet röra sig i maktens korridorer ett dolt gudsbehov trots att man ibland gör allt för att dölja det. Under den karga ytan finns frågorna om l

Nog är jag lycklig vorden

Dags för en sång av Carl Öst. 1. Nog är jag lycklig vorden Som redan här på jorden Fått taga mot den frälsning som Gud av nåd beskär. Ja, syndens hemska smärta Har vikit från mitt hjärta, och jag får vara salig i tron på Jesus här. När andra mänskor tvivlar  på, Att man i Jesus frid kan få, Behöver jag ej tveksam gå, ty jag har upplevt det. Ja, Herden fann sitt vilsna får Som fastnat i ett törnesnår. Han sen mot fårafållan går Med fåret i sin famn. 2 Det är en sällsam vila, Att ej behöva ila Till syndens hemska nästen för att bli tillfredsställd, Ty denna frälsning giver En glädje som förbliver Och tillfredsställer väl både ande, kropp och själ . Ja denna frälsning räcker väl För både ande, kropp och själ. Kom du som är en syndens träl och lyd hans goda råd. Ty Jesus gick i blodig död, Han tog på sig din hjärtenöd. Nu bjuder han dig livets bröd, och allt av bara nåd. 3 Vill synden överflöda Och lägga sten på börda Och göra att din framtid du mörk och hopplös ser, Så tänk på Jesu löfte:

Hoppet en tröst

Oron i världen tiĺltar mer och mer. Ingen behöver vara expert för att se att världen är inte sig lik. Den ena naturkatastrofen efter den andra avlöser varandra. Gå in och läs rubrikerna på en vanlig dagstidning, och du ser ondskan personifierad mitt ibland oss. Mord, skjutningar och brottslighet är vardagsmat och vi reagerar knappt något då vi ideligen matas med negativa nyheter. Likväl är det många som känner sig skrämda av talet om Jesu återkomst. Så trösten varandra med dessa ord skriver Paulus. Vi har hört och läst detta så många gånger, men vill och vågar vi tro det fullt ut att när som helst kan det ske. I en stund då ingen väntar det skall Människosonen komma.  Främling och gäst på jorden, snart stundar uppbrottets dag. Rädslan för människodjungeln flyr för en klockas slag. Klockan som hemfärd bådar klingar som himmelsk musik. Ingen helgmålsringning är den klangen lik. Alla de nära och kära var som balsam på sår, men när den klockan kallar blommar uppfyllelsens vår. Tacksamt föl