Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från november 1, 2020

Glöm dina vänners fel

Delar med mig en ovanlig sång med ett tidlöst aktuellt budskap! Glöm dina vänners fel, Glöm att du dygder har Glöm deras bistra ord Glöm att ge hårda svar , Glöm varje oförrätt. Glöm att bli kall och vred. Glöm varje ont förtal. Glöm att förtala med. Glöm vad du genomgått. Glöm hur du led igår. Glöm att man stal din fröjd. Glöm varje gjuten tår. Glöm att se allt i svart. Glöm dina klagoljud. Glöm dina tvivel ock. Glöm säga nej till Gud. Glöm ej att du är svag. Glöm ej att stark är Gud Glöm ej hans kraft ta ´mot. Glöm ej Guds vapenskrud. Glöm ej din bönevrå. Glöm ej din bibel bort. Glöm ej att tjäna Gud. Glöm ej din tid är kort.  Glöm icke nödens barn. Glöm ej att göra gott. Glöm ej Guds nåd mot dig. Glöm ej det pund du fått. Glöm ej ditt främlingsskap. Glöm ej att uppåt se. Glöm ej ditt höga mål. Glöm ej din Frälsare. Skriven av Karl Albin Lundin,  gissningsvis tidigt 1900-tal men lika aktuell för oss år 2020. Några enkla råd för den som vill vara lycklig i livet. 

Den elaka tungan

 Lyssnade på en predikan från Vetlanda fria församling under rubriken: Den elaka tungan. En för mig okänd kvinna talade över detta ämne. För den som vill lyssna, är det väl använda drygt tjugo minuter.  " I många stycken fela vi ju alla; om någon icke felar i sitt tal, så är denne en fullkomlig man, som förmår tygla hela sin kropp. När vi lägga betsel i hästarnas mun, för att de skall lyda oss, då kan vi därmed styra också hela deras övriga kropp. Ja, till och med skeppen, som är så stora, och som drivs av starka vindar, styrs av ett helt litet roder åt det håll dit styrmannen vill. Så är ock tungan en liten lem och kan likväl berömma sig av stora ting. Betänk hur en liten eld kan antända en stor skog. Också tungan är en eld; som en värld av orättfärdighet framstår den bland våra lemmar, tungan som befläckar hela kroppen och sätter "tillvarons hjul" i brand, liksom den själv är antänd av Gehenna. Ty väl är det så, att alla varelsers natur, låter tämja sig, och verkligen

Ska Människosonen finna tro på jorden?

 Skall väl Människosonen, när Han kommer, finna tro på jorden? (Luk 18:8) En fråga som är aktuell, ja, jag skulle vilja gå så långt att jag vill säga; rykande aktuell! Sekulariseringen blåser fram som ett stormoväder i vårt land. Många av oss har blivit så kloka, så förståndiga, så upplysta. Det där med Bibeln och Jesus, det var säkert bra förr, men nu vet vi ju hur allting egentligen är. Ändå säger oss skriften följande: Herrens fruktan är vishetens begynnelse, och att känna den helige är förstånd. (Ordspr 9:10) Att bli klassad som en enfaldig läsare tilltalar- av naturliga skäl- inte nutidsmänniskan. Han vill ha ett vetenskapligt svar på sina frågor. Förstå saker logiskt. Då det gäller trosfrågor kan vi inte med vårt många gånger begränsade förstånd till fullo fatta "Kristi hemligheter",; försoningen, helbrägdagörelsen, det profetiska etc. Det hör Herren till!  Trots att det är oroligt i världen ser vi inte någon större ökning tillbaka mot väckelse. Däremot seglar "sek