Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från november 7, 2021

Från mörker till ljus

"Jag är lik en pelikan i öknen, jag är såsom en uggla bland ruiner. Jag får ingen sömn och har blivit lik en ensam fågel på taket." (Ps.102:7,8) Vid första anblick verkar detta vara en märklig text om två fåglar. Studerar vi verserna mer noggrant finner vi en människa i svår själsnöd, som utgjuter sitt inre för sin himmelske Far. Och det har vi rätt att göra. De gånger som livet känns i botten, vi är djupt deprimerade eller vi orkar inte lyfta fanan, så får vi anförtro oss åt vår Herre.  När alla dessa meningslösa " varför " förstör nattsömnen, då får vi ropa till Gud. Vi kanske inte alltid får något tydligt svar eller upplever att Han finns hos oss, men vi får ändå bulta på dörren till hans rika förrådshus och be om hjälp. Klappar vi tillräckligt många gånger, skall han då inte öppna och gå oss till mötes. Du kanske tänker att Gud, han har nog sina favoriter som han rikligen välsignar, men inte hör då jag dit? Det händer att vi människor kan vara så nedstämda att v

Jordens upprättelse

Skriften talar om nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor, (2Petr.3:13)  En av dem som sysslade mycket med de eskatologiska frågorna var Maranata-predikanten Arne Imsen. Han skriver följande: " Elieser skulle gå till en bestämd plats  och ta ut en brud som följde med av fri vilja. Om han skulle misslyckas, så fick han inte föra tillbaka sonen till Abrahams ursprungsland. Här ligger en stor tanke. Himmelen måste behålla Jesus. Han har varit här en gång, och nu har han satt sig på Faderns högra sida i härligheten, och himlen skall behålla honom till dess upprättelsens tider är ett faktum. Himlen måste behålla honom. Han kommer inte igen som syndabärare och offerlamm, utan som segervinnare, pris ske Gud! Fadern sade åt Jesus som han hade givit en kropp:" Sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender dig till en fotpall. " Och nu sitter han där och väntar.  Himlen skall behålla honom till dess återupprättelsens tider är inne, då jorden skall få vara

Kristus i er

"Kristus i er, vårt salighetshopp" (Kol.1:27) Bland de mer svårbegripliga bibelord är detta, Kristus i er. Vänta nu, vad menar du, bor Kristus i oss? Dog han inte på ett kors, uppstod och återvände till himlen? Hur kan han då bo hos mig?  Att vi inte med vårt ringa förstånd, förstår hur allt ligger till är inte så konstigt. Detta är nämligen en av de hemligheter som Paulus talar om, - Kristus i er. Genom frälsningen flyttar Kristi Ande in hos dig, det betyder inte att vi alla går runt som små Jesus gestalter, utan att hans Ande bor i oss. Att ha Jesus i hjärtat.  Skillnaden mellan att Jesus bor i mig och att han vandrar bredvid mig kan då lätt bli flummig. Ibland behöver vi inte heller förstå alla detaljer, hur det hela egentligen förhåller sig och ligger till. Det räcker med att vi tror. Jag vet att jag tror och det bär mig över livets hav ända hem.

Noa, Job och Daniel

"Om då därinne fanns dessa tre män: Noa, Daniel och Job, så skulle de genom sin rättfärdighet rädda allenast sina egna liv, säger Herren. " ( Hes.14:14 ) Av alla de många helgon och stora gudsmän vi möter på gamla testamentets blad, väljer Herren dessa tre, då han framställer förebilder i en situation då avguderiet blommade och folket vandrade sin egen väg långt, långt bort från Herrens ansikte. Israels otrohet var värre än vad Gud kunde acceptera, det fanns ingen hejd på ondskan och dess vansinnigheter.  Noa, Daniel och Job framstår som de vilka Gud finner mest behag i. Nu måste vi komma ihåg att detta skedde under det gamla förbundets tid, innan Sonens återlösning för den fallna mänskligheten. Om vi skulle få frågan; vilka tre från det gamla förbundets tid är "andligast", levde närmast Gud eller hur vi nu skulle välja att framställa frågan, är det dessa tre vi då skulle svarat. Det finns gott om kandidater att föreslå; Moses, Abraham,  Josef, kung David, Elia, Eno

Förstår vi vad vi läser?

"Då frågade han: "Förstår du vad du läser?" Han svarade:" Hur skulle väl jag kunna förstå det, om ingen vägleder mig?" Och han bad Filippus stiga upp och sätta sig bredvid honom. "  ( Apg.8:30,31) När vi läser bibeln eller andra andliga böcker,: Förstår vi vad vi läser? Ger texten innebörd och liv, eller är det obegripligt? Bibeln är både enkel att förstå i den bemärkelsen att summa summarum blir att du och jag är syndare som behöver nåd för att bli pånyttfödda och få evig gemenskap hos Jesus. Samtidigt är den så svår med dolda djup, olika betydelser som alla samtidigt är rätt, att inte ens en professor i varken Nya eller Gamla Testamentet begriper allt. Men så kommer Anden vår svaghet till hjälp. Vi kan ha läst en text åtskilliga gånger förut. Men plötsligt så händer det. Vi förstår vad som menas och får en aha- upplevelse. Det är så som det ligger till, nu förstår jag.  På samma sätt kan det vara då vi lyssnar till en predikan. Mitt i allt går det upp et

Sändebreven i Uppenbarelseboken

I det andra och tredje kapitlet av Uppenbarelseboken möter vi sju församlingar i främre Asien som får var sitt brev adresserat till sig. Som mottagare står en församlingsängel. Vad är då det? Troligen handlar det om ledarskap i någon form.  Efesus, Smyrna, Pergamus, Tyatira, Sardes Filadelfia och Laodicea. Dessa församlingar står som prototyper för de olika problem som lätt kan finnas i våra församlingar idag. Problem som vi får brottas med, generation efter generation. Budskapet riktar sig dels till de församlingsbor som levde under antiken, men också till oss som vandrar i deras efterföljd, nästan tvåtusen år senare. En tredje intressant betydelse är också den, den linje som följer den universella församlingens historiska utveckling, allt från den förlorade första kärleken i Efesus, till att Jesus står utanför och klappar hos det ljumma Laodicea.  För dig, du som inte är bevandrad i vilket vitsord de olika församlingarna får av härlighetens Herre, gör klokt i att begrunda varje brev

Jag vet en väg som leder till himlens sälla land

En hemlandssång. Skriven av prästfrun Hildur Elmers får visa riktningen denna novemberdag. 1 Jag vet en väg som leder till himlens sälla land Väl för den genom mörker och prövningar ibland. Men till den ljusa staden den ändock säkert bär. Den vägen Jesus är, den vägen Jesus är.  2 Jag vet en frid som varar då annat allt förgås För guld den kan ej vinnas, för penningar ej fås. Den är en friköpt gåva utav min Fader kär, den friden Jesus är, den friden Jesus är. 3 Jag vet en kraft som helar ett söndersargat bröst, Som skänker ro och vila, hugsvalelse och tröst. Som mäktigt kan bevara min klädnad vit och skär. Den kraften Jesus är, den kraften Jesus är.  4 Jag vet ett mål som vinkar så härligt ovan skyn, Och snart den slöjan brister som dolt det för min syn. Ja, det är värt att löpa på vädjobanan här, det målet himlen är, det målet himlen är. 5 Där finns ej mörker, fara Ej natt skall vara mer. Där bor den frälsta skara som övervunno här. Och Lammets sång skall brusa lik stora vattens brus