Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från augusti 29, 2021

Kristendomen var ett örnevangelium

En dikt av Nils Bolander som visar vägen. Tag del av dess innehåll.  Kristendomen var ett örnevangelium, sprunget ur den högsta klippspetsens näste på blanka störtflyktsvingar. Men vi tuktade dess djärva fjädrar, rätade fackmässigt ut dess rovdjursnäbb, och se - det blev en svart fågel,  en pratsam och tam korp. Kristendomen var ett lejonbudskap, ständigt på jakt efter varmt och levande byte, ett ungt lejon av Juda. Men vi klippte dess skarpa , krökta klor, stillade dess törst efter hjärteblod och gjorde det till en spinnande huskatt.  Kristendomen var en ökenpredikan, snål och vass som den pinande Afrikus, brännande som ökensanden. Men vi gjorde den till en trädgårdsidyll, aster , reseda och fromma rosor,  ett stämningsstycke i örtagård . Herre,  tag hand om vår fromma ynkedom! Giv den snabba örnvingar och vassa lejonklor! Giv den doft av vildhonung och samum och säg sedan med Döpare-röst: Detta är den seger som övervinner världen. Detta är kristendom. 

Jesus och fariseismen

" Ve er, skriftlärda och fariseer, ni skrymtare, att ni är lika vitmålade gravar, som utantill  syns sköna, men innantill  är fulla av dödas ben och orenlighet.  Så syns också ni utvärtes för människorna rättfärdiga, men invärtes är ni fulla av dödas ben och all orenlighet. " (Matt.23:26-27) Jag tror de flesta av oss inte har särskilt mycket till övers för egenrättfärdiga fariseer. Det hade inte Jesus heller. Fariseismen i all sin form, i vilken dräkt den än uppträder i , vad väcker den för känslor hos dig? Självförakt, upprördhet eller rent av avsky? De flesta av oss har åtminstone någon gång under livet mött en fullblodsfarisee? Och vill helst inte göra det  igen.  Fariseer, de ser inte sin egen synd. De är fullt upptagna av sin nästas felsteg, hans brister och tillkortakommanden. Med ilvassa spjut demoleras deras nästa samtidigt som självupphöjelsen når oanade vidder.  Alla som råkat ut för dessa har hos Jesus en försvarare. Han gick obarmhärtigt åt självgodheten . När en

Frukta inte

 Varför är vi många gånger så rädda? Än för det ena, än för det andra? Blickar vi ut över världen är det naturligtvis inte svårt att bli verkligt mörkrädd? Känner vi oss  trygga hos Jesus, eller skräms vi av Guds stränghet och makt? Att frukta Gud innebär inte att vi är döskraja för honom, utan att vi .visar honom vördnad.  Frukta icke, så uppmanar oss bibeln många gånger. Låt oss ta detta till oss nu, att vi får ge allt till honom. Vi får känna oss trygga, trots all oro i världen. Det är inte alltid särskilt lätt att inte oroa sig, men om vi inte gör det, då mår vi bättre.    Frukta inte ty jag är med dig Var ej förlagd ty jag är din Gud. Jag hjälper dig, jag tröstar dig, jag upprätthåller dig med min rättfärdighet högra hand.

Till man och kvinna skapade han dem

 "Till man och kvinna skapade han dem" (1Mos.1:27) I den många gånger förvirrade värld vi lever i, vågar vi tala och stå upp för att vi är skapade till vårt kön? Gud säger tydligt och klart att till man och kvinna skapade han dem. Könet är ingenting vi väljer, det är något vi föds med. Det finns många idag som upplever sig tillhöra fel kön och tänker sig att livet skulle vara enklare om jag vore det andra könet. Oftast är det helt andra orsaker som driver dessa människor. Skulle Gud skapa människor i fel kön? Jag tror inte det. Den indoktrinering som vissa politiska partier bedriver vill få barn i lägre skolåldern att fatta dylika beslut. Fullständigt absurt.  Jag har mött människor som lägger ner hela sin själ i att försvara sitt könsbyte, det finns knappt någon gräns till försvar. Vi i Sverige skall ofta vara föregångare på sådant som inte är bra, sådant som Gud inte vill att det ska vara. När jag gick på bibelskola för snart 30 år sedan sade själasörjaren Erik Ewalds något

Kristendomen - under hela vägen

Predikanten Arne Imsen skriver följande alltid lika dagsaktuella rader:  "Då det gäller omfattningen av försoningsverket, så är dess fiender totalt tillintetgjorda. När du i trons enfald börjar använda de enkla medel, som den heliga uppenbarelsen gett, upplever du, att den representerar realiteter. I namnet Jesus ligger det makt. För det namnet måste fienden fly, sjukdom vika. Det namnet rensar upp i luftrummet, och det rensar upp i ett människobröst. Släpp in honom, och han skall driva ut hela det onda regemente, som terroriserar och härjar i ditt inre! Namnet representerar sitt värde genom blodet. Vi är tagna ur fördömelsen för alltid. Fördärvaren kan aldrig komma åt oss. Jesu Kristi blod representerar ett bestående värde. Genom det är vi köpta åt Gud, och vi är hans tillhörigheter. Genom blodet har vi fått tillträde till och möjlighet att tjäna Gud. Det innebär, att våra lemmar skall ställas i Herrens tjänst, fria från alla plågoandar. Det han bar på korset, behöver ingen bära

Jag hörde änglasång

 Har du hört änglasång någon gång? För de flesta av oss blir det aldrig förunnat att lik Betlehems herdar få uppleva det verkligt storslagna, men skuggbilden av den himmelska lovsången har många av oss upplevt. Jag hörde änglasång är översatt från norskan av kommendör Ragnar Åhlberg och är det inte himmelska toner som börjat klinga då vi sjunger tillsammans redan härnere... 1 Jag hörde änglasång fylld av halleluja, en väldig himmelsk jubelkör. - Och änglaskaran sjöng: Ära vare Lammet som har köpt oss dyrt med sitt blod. - Kör: Och tusentals trumpeter blåste till Guds ära. Jubelsången brusade som stora vattens dån. Jag hörde millioner prisa Jesusnamnet, Jesus, Faderns enfödde son. - 2 Jag hörde Lammets sång skalla genom himlen med salig kraft och harmoni.- Jag hörde harpors klang och den nya sången till hans pris som köpte mig fri.-  3 Jag sjönk på knä och bad, medan frälsta skaran instämde: "Amen" gång på gång. - Jag sjönk på knä och bad: "Låt mig sist i himlen stämma in

Uppbyggd av Guds Ord eller nedstämd av världens negativa information

"Uppbyggen er på er allra heligaste tro" (Judas1:20) Vad läser du? Vad lyssnar du till? Vad fyller du ditt liv med? Några högst vanliga frågor som berör oss allihopa. Vi behöver inte mer än skumma igenom nyhetsrubrikerna i de flesta dagstidningar för att se vad som dominerar. Krig, elände, ständigt flera mord och skjutningar, kriminalitetens framfart, klimathotet, nya vågar av virus på väg igen eller fortsatt osämja i regeringen.  Vi behöver informera oss om vad som händer runt om i världen, men halten av uppbyggelse är nästan alltid ofantligt låg. Vi matas natt och dag av en mängd ytterst negativa nyheter, så negativa att vi knappt klarar av att förstå ondskan i alla dess skiftande skepnader. Hur länge skall vi orka? Vi blir tvungna att gardera oss på ett eller annat sätt för att helt enkelt kunna härda ut i den många gånger meningslösa tillvaron. Det är då lätt att fly iväg på musikens vingar, i spelandets värld eller försöka bedöva oron med starka drycker, för att dagen ef