Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från december 19, 2021

Gudaktighetens hemlighet - Kristus

"Ty erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: Han som blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i Anden, sedd av änglar, predikad bland hedningarna, trodd i världen, upptagen i härligheten." (1Tim.3:16) Vem talar texten här ovan om? Jo, om Jesus. Denna text brukar ibland läsas på julottan. I år var min kära hustru och  jag i den lilla medeltida kyrkan Yttergran på en stämningsfull julotta, dock lästes ej denna text där och då. Gudaktighetens hemlighet, att Kristus lät sig födas såsom människa, vandra mitt ibland ett ont och trolöst släkte, för att sedan lida, dö och uppstå igen. Han fullgjorde, vad vi borde och blev vår rättfärdighet.  Gudaktighetens hemlighet, försoningen och korsets gåta, som ej kan förklaras men dock erfaras, att vi får äga gemenskap med Gud. Att Anden bor i våra hjärtan vilket gör att vi får kallas för Guds barn.  Änglarna såg honom innan han steg hitned, men de kan aldrig blicka in i frälsningens underbara hemlighet. Gudaktighetens hemlighet har ej ännu uppe

Den första julnatten

"Ty idag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad och han är Messias Herren." (Luk.2:11) Underbara glädjenyheter som några enkla fåraherdar fick höra och ta del av, den första julnatten. Deras efterlängtade Messias hade blivit född.  Gång efter gång, jul efter jul, blir vi påminda om detta.  A L Skoog skriver i sin julsång följande strofer: Härlig den natten då neder sig sänkte Himmelens strålande sångarehär! Härliga sång den åt människorna skänkte, Älskad av gamla, av barnen så kär. Ära vare Gud i höjden Och på jorden frid och fröjd Härliga sång som oss änglarna bringat! Härligt den hörts under seklernas gång. När andra sånger i glömska förklingat, Klangfull och ny ljuder Betlehems sång. Härliga upphov till sången den sköna! Härliga kärlek, som Gud oss bevist! Budskapet genljöd kring nejden den gröna: "Födder är frälsaren, Herren och Krist!" Jublens och fröjdens, vår själ och vår ande! Gud har oss givit sin enfödde Son. Barnen sin röst med de gamla nu blande

Löneförskott till jul

"Ty Gud är inte orättvis så att han förgäter vad ni har verkat" (Hebr.6:10) Vår Herre är sannerligen överraskningarnas Gud. Igår och idag har han bjudit på glada överraskningar ifråga om sin omsorg om mig. Medan min datautrustning krånglar, bearbetar han andra som i sin tur säger överraskande ting, sådant jag i min vildaste fantasi aldrig kunnat drömma om.  Små hälsningar via julposten når mig, där en broder tackar mig och kallar mig medarbetare, trots min ringa insats. En okänd kvinna sänder mig ett julkort och tackar för boken som jag skrev. Sådant värmer mer än vi anar. Som ett litet löneförskott inför slutlönen hemma i härligheten.  Vi talar inte så ofta om lönen, den som skall ges åt den som älskat Kristus. De allra flesta verkar vara så mycket mer intresserade av den jordiska, det som vi har här och nu. Vad den himmelska består i, ja det får vi vänta och se tills det blir dags därtill. Martyrerna, själavinnarna och de som älskat Guds ord kommer ingalunda att gå lottlösa

Under dina vingar skugga jublar jag

"Under dina vingars skugga jublar jag" (Ps.63:8) Den som sitter under den Allsmäktiges skugga vilar tryggt i dessa tider. Omgiven av Guds frid som övergår allt förstånd är detta en viloplats, en ljuvlig oas.  Vad känner vi för sinnesstämning i skuggan av hans hand? Jo, glädje. Glädje över att vara Guds barn. Att synderna är förlåtna och våra namn är skrivna i livets bok.  Har du inget nytt att komma med? Jo, att Herrens nåd varje dag är ny. Det är väl ändå glädjebesked. När vi nu träder in i julhelgen får vi fröjdas tillsammans med Jesus. Så gudaordet kött och blod blev vordet, det är en hemlighet, men ock en verklighet.  Vi upphöjer inte det lilla Jesusbarnet på krubbans halm och strå ,utan vi hyllar den uppståndne Messias, han som blev en stötesten och en frälsare för tusentals människor!  Ära vare Gud I höjden och frid på jorden, sjöng den stora änglakören den första julnatten. Skall ekot av den sången ljuda denna jul? Och jaga ondskans härar på flykten. Och jag vilar, try

Profetröster

"Herren, Herren gör alls intet utan att ha uppenbarat sitt råd för sina tjänare profeterna" (Amos3:7) Det heter i samband med att profeten Samuel får sin kallelse, (1Sam.3:1) att vid den tiden var profetsyner inte vanliga. Är det inte rätt så likt våra dagar? Profetsyner är inte särskilt vanliga. Visst finns det de, vilka menar sig se och höra ovanifrån, men alltid är sådana drömmar och syner inte enbart gudomliga utan de mänskliga inslagen dominerar.  Profetsyner och profetröster, finner vi dem alls i vårt nutida Sverige? Lyckoprofeter med budskap om de stora väckelsernas tid hörs förvisso då och då, men vi ser inte så stort gensvar. Gatuevangelister når ut till de som kommer i dess väg, men blir det något mer än en kort Jesus presentation?  Under gamla förbundets tid blev profeterna ofta dödade. Man ville inte höra deras domsord. Idag blir också på sina håll profeterna nedtystade. Trots allt heter det att Herren inte gör något utan att meddela sina tjänare, profeterna. Att

Vilka får vara med under julens sammankomster?

"Och dörren stängdes igen" (Matt.25:10) Läser idag till min glädje om julhögtidens sammankomster. Ifjol var allting igenbommat.  Öde och stilla. Ingen anordnade någon samling, coronans framfart var ett faktum.  Sedan följde sommaren då smittorisken minskade. Förr inte så länge sedan kom nya direktiv från folkhälsomyndigheterna. Högst hundra personer får vistas samtidigt i en lokal. Överstiger deltagarna maxantalet fordras vaccinpass. Nyfiken som jag ibland kan vara, läste jag predikoturerna på olika församlingars annonstavla, för att se vilka alternativ man valt i detta läge. Några större kyrkor har vaccinpass-kontroll. De flesta har istället gudstjänster för max hundra personer. När salen är " full " stängs dörren obönhörligt igen. Skylten FULLSATT hindrar de som inte var tidiga nog att komma in.  De flesta har valt denna väg. Istället för vaccinpass-kontroll vid ingången för de vaccinerade ställer man sig på minoritetens sida för att alla skall få vara med. Även d

Ett par verser

Det lackar mot jul. I dessa dagar vill jag dela med mig ett par verser från en av de sånger vi brukar sjunga så här års. Samtidigt är det en bön, nog så aktuell för vår oroliga, sargade tid. Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt i signad juletid. Giv mig Guds ära, änglavakt Och över jorden frid. Giv mig en fest, som gläder mest Den konung jag har bett till gäst. Till hög, till låg, till rik, till arm Kom helga julefrid. Kom barnaglad, Kom hjärtevarm i världens vintertid. Du ende, som ej skiftar om, Min Herre och min konung Kom.