Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från december 26, 2021

Ett års andaktsbok

Så var detta projekt i hamn. Det höll hela året ut. Bloggen kommer som sagt att fortsätta, under vilka former får framtiden utvisa. Den som vill kan använda betraktelser på nytt eller ströläsa,  allt hur andan faller på. Det kommer inte att komma något nytt inlägg var dag. Såvida det inte skulle komma order från högkvarteret, från härlighetens Gud.  Han som i er har begynt ett gott verk, Han skall också fullborda det intill Jesu Kristi dag!

Nyårstankar

" Se, jag gör allting nytt. " (Upp.21:5) Vid årsskiftet är det inte alldeles ovanligt att göra bokslut. Många företag går igenom årets räkenskaper. Hur har det gått? Har det varit ett bra eller ett dåligt år? Landar slutligkviden på plus eller minus?  Andra går igenom årets händelser. Hade vi en fin sommar? Har jag trivts och utvecklats på min arbetsplats? Har vi varit friska, ja, listan kan göras lång. Sedan har vi dem vilka avgett löften inför det nya året. Ofta handlar slikt om att bli en bättre människa på ett eller annat sätt, leva mer hälsosamt, gå ner i vikt eller sluta röka. Löften som efter några veckor redan är brutna.  Personligen har jag haft ett stormigt år med mycket kamp, men också segrar. När året inleddes för 365 dagar sedan var min tanke att varje dag kunna presentera något här på denna blogg. Jag tackar Gud för att så har det varit. Min önskan är att åtminstone något av allt det digra material som framställts varit fyllt av Ande och liv och till glädje och

Nyårshälsning för 83 år sedan

Så här inför det nya året vill jag citera Sven Lidman som vid årsskiftet 1938/1939 framförde en nyårshälsning. Då som nu var det oroligt i världen. Han skriver: " Jag har en känsla inför just detta årsskifte, att jag på något hemlighetsfullt sätt står mycket nära en brant eller ett bråddjup. Människan lever ju alltid vid sidan av en brant eller ett bråddjup. Men det finns tider i mänsklighetens historia, då den inte bara lever vid sidan av detta. Nej, det har funnits tider i folkens historia, då mänskligheten mest liknat en väldig flod, som maktlöst strömmar mot ett djup, där den skall störta ned i väldiga, okända djup. I de tiderna och ögonblicken finns inte längre någon motståndskraft hos folken. Alla de människor, som så nära fallets ögonblick kommit med i den floden, ryckas motståndslöst med i den floden och kastas utför branten. Alla människors hjärtan är i de  ödestiderna lika osäkra, lika hjälplösa, lika ångestfyllda. Vi är allesammans instängda i ett fartyg, vars skeppare,

Alla passar hos Jesus

Alla passar hos Jesus. Det var en grupp män, tolv stycken, som vandrade med Jesus under de år han gick härnere. Åtskilliga har sedan dess följt i hans fotspår. Andra har istället sagt nej till honom. De har inte fått den rätta bilden presenterad av världens frälsare. Det är nu dags att lämna över pennan. Dagens citat är skrivet av bibeläraren Erik Bernspång, som skriver; " Bara den som ingenting vet om Jesus kan vara negativ eller likgiltig inför honom. Alla som lärt känna Honom älskar Honom. Detta bör vara en god orsak till att också du skulle söka Honom. Jesus är hatad och kritiserad. Men han är inte hatad och kritiserad av dem som känner Honom. Somliga menar att Jesus kan vara bra för andra. Men de har ingen tanke på att de själva skulle passa in i hans sällskap. De är låsta i uppfattningen att kristendomen inte är något för dem. Jag vill utmana den uppfattningen. Vi börjar med att se på de lärjungar som först följde Jesus. Somliga har velat göra gällande att de alla var fiskar

Hundraåringar

"Vårt liv blir sjuttio eller åttio år, om det blir långt " (Ps.90:10)  Idag fyller den franske senatorn, Philippe de Gaulle 100 år. Han är son till Frankrikes stora nationalhjälte General Charles de Gaulle och når således den aktningsvärda åldern 100 år. Det är inte speciellt ovanligt längre att människan lever till hon blir hundra år. Vid det jultal som konung Carl XVI Gustaf höll för tre dagar sen påpekade han just detta, att människan blir allt äldre och äldre. I takt med att sjukvården utvecklas, höjs medellivslängden hos oss. Många är pigga fastän de kommit upp i åren. Och kan först då känna tillfredsställelse och harmoni. För några av oss är barndomens sorgfria dagar den tid vi var som allra lyckligast, för andra ungdomstiden med sina förälskelser och framtidstro, för den tredje den tid många av oss bildar familj med alla dessa "måsten", för den fjärde medelåldern då vi fått perspektiv på livet, och för den femte ålderdomen, trots krämpor, svaghet och avslutni

Klippan Kristus

"På denna klippa skall jag bygga min församling" (Matt.16:18) Det är Jesus själv som säger detta, han som är klippan, stenen , den slutsten som skall föras fram under jubelrop. (Sak.4:7)  Dödsrikets portar skall icke bliva henne övermäktiga. Församlingen, den av världen uttagna ecclesian, hon kan ej försvinna, ej heller utrotas; trots motstånd, förföljelse och en mängd försök att förpassa den till det förgångna, något som främst hör historien till.  Församlingen är alltjämt en levande organism, bestående av systrar och bröder som sagt sitt ja och sitt amen till den uppståndne. Dessa kämpar trons goda kamp tillsammans med Jesus. På den klippan vilar hela församlingen,- på klippan Kristus.  Vi får vila ut hos klippan. Gömd i Kristus. Vi får hämta kraft i klippan. Bli fylld av Kristus. Vi får gråta ut vid klippan. Tröstade av Kristus. Vi får glädjas vid klippan. Trivas hos Kristus. Vi får ha vårt hopp vid klippan. Vänta på Kristus.  Saliga verklighet. Församlingen kommer inte at

O, helga natt!

En av de verkliga julsångsklassikerna är: O, helga natt. Personligen lyssnar jag - som så många andra - gärna till den odödliga versionen insjungen av mästersångaren Jussi Björling.  Men har ni tänkt på, vilken text sången har? Orden nästan försvinner under den stämningsfulla musiken. Evangeliet tonar fram i de höga tenortonernas aria. Gud blev människa och försoningen en strålande triumf. Igår lyssnade jag till ett par olika yotubeklipp. En man och en kvinna från USA spelade Jussi Björlings version och de var djupt tagna av sången, allt under det att de kommenterade sina upplevelser. Den stämningsfulla, nästan magiska tolkningen skänker oss mer än enbart ett musikaliskt minne. Musiken berör.  Ändå kan de inte förstå texten. De talade inte svenska. Hur mycket mer är då inte dess budskap i ord och melodi för oss, vi som trots allt förstår språket. Kan vi ta till oss dess budskap om frid och försoning, om att " uti en slav, du ser en älskad broder och se, din ovän blir dig så kär &q