Fortsätt till huvudinnehåll

Jesus - pedagogen

Nu skall jag göra något ovanligt. Citera ett utdrag ur en ny bok. Jag går ju numera i skola och kurslitteraturen innehåller en överraskande framställning om en pedagog. Förvisso omtalar hon ej namnet på pedagogen , men vi märker strax vem som åsyftas. Författaren, pedagogen Anna Tebelius Bodin skriver följande i sin bok: " Vad varje pedagog bör veta ":

 " För över 2000 år sedan levde och verkade en för eftervärlden känd pedagog. Han hade också tolv sedermera kända vänner som flera av dem var fiskare. Han ville att de skulle hjälpa honom att nå ut med sitt budskap till världen och göra alla folk till lärjungar. Som fiskare hade de ingen erfarenhet av rekrytering och ännu mindre av vad som skulle komma att bli världens största rekryteringsuppdrag. Så vad gjorde pedagogen? Han sa till sina vänner och lärjungar att de skulle bli människofiskare.

Pedagogen hjälpte sina fiskarvänner att förstå det nya konceptet rekrytering, med hjälp av deras tidigare kunskaper om fiske. De skulle sprida budskapet genom att skicka ut personer som drog till sig samlingar av människor. Ur varje samling skulle de sedan finna de nya människorna att skicka ut för vidare spridning. 

Lärjungarna lärde sig förstå rekrytering genom att tänka på processen som fiske. Så här i efterhand kan vi ju konstatera att de var ganska framgångsrika, även om metoderna senare genom historien har påmint mer om andra förfaranden än just fiske. Poängen var att lärjungarnas pedagog förstod att knyta an en ny idé till det som redan var bekant. Det hjälpte fiskarna att tänka i den främre delen av hjärnan med idéer som redan fanns i hjärnans bakre regioner. Idag kan det handla om att knyta an till vardagliga företeelser för att bygga förståelse kring nya koncept. Liknelser hjälper hjärnan att tänka och minnas. "

Visst var det bra? Inte trodde jag i min vildaste fantasi att Mästaren själv, Jesus Kristus skulle framställas som mönsterpedagog i min kurslitteratur. Med anknytning till gårdagens inlägg, ibland blir det inte alls som man tänkt sig och trott. Och bland så mycket annat som Jesus är, så visst är han pedagog också. Vars modell fungerar i vår tid. " Ty alla de som drivas av Guds Ande,  de är Guds barn. " (Rom8:14)


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!