Fortsätt till huvudinnehåll

Jesus - pedagogen

Nu skall jag göra något ovanligt. Citera ett utdrag ur en ny bok. Jag går ju numera i skola och kurslitteraturen innehåller en överraskande framställning om en pedagog. Förvisso omtalar hon ej namnet på pedagogen , men vi märker strax vem som åsyftas. Författaren, pedagogen Anna Tebelius Bodin skriver följande i sin bok: " Vad varje pedagog bör veta ":

 " För över 2000 år sedan levde och verkade en för eftervärlden känd pedagog. Han hade också tolv sedermera kända vänner som flera av dem var fiskare. Han ville att de skulle hjälpa honom att nå ut med sitt budskap till världen och göra alla folk till lärjungar. Som fiskare hade de ingen erfarenhet av rekrytering och ännu mindre av vad som skulle komma att bli världens största rekryteringsuppdrag. Så vad gjorde pedagogen? Han sa till sina vänner och lärjungar att de skulle bli människofiskare.

Pedagogen hjälpte sina fiskarvänner att förstå det nya konceptet rekrytering, med hjälp av deras tidigare kunskaper om fiske. De skulle sprida budskapet genom att skicka ut personer som drog till sig samlingar av människor. Ur varje samling skulle de sedan finna de nya människorna att skicka ut för vidare spridning. 

Lärjungarna lärde sig förstå rekrytering genom att tänka på processen som fiske. Så här i efterhand kan vi ju konstatera att de var ganska framgångsrika, även om metoderna senare genom historien har påmint mer om andra förfaranden än just fiske. Poängen var att lärjungarnas pedagog förstod att knyta an en ny idé till det som redan var bekant. Det hjälpte fiskarna att tänka i den främre delen av hjärnan med idéer som redan fanns i hjärnans bakre regioner. Idag kan det handla om att knyta an till vardagliga företeelser för att bygga förståelse kring nya koncept. Liknelser hjälper hjärnan att tänka och minnas. "

Visst var det bra? Inte trodde jag i min vildaste fantasi att Mästaren själv, Jesus Kristus skulle framställas som mönsterpedagog i min kurslitteratur. Med anknytning till gårdagens inlägg, ibland blir det inte alls som man tänkt sig och trott. Och bland så mycket annat som Jesus är, så visst är han pedagog också. Vars modell fungerar i vår tid. " Ty alla de som drivas av Guds Ande,  de är Guds barn. " (Rom8:14)


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!