Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från oktober 24, 2021

Vintertid

I natt skall klockorna ställas fram en timme. Vi får således sova en timme längre. Ja sova, är det en Guds välsignelse eller slöseri med tid? Ja, det beror nog på vem du frågar. Men Gud har skapat oss människor på sådant vis så att vi genom sömnen laddar våra batterier. En timme mer till godo. Det är mycket som kan hinna ske under loppet av sextio minuter. Majoriteten av befolkningen märker dock inte så mycket av den nattliga timman, då sommartid övergår i vintertid. Man sover som vanligt. Endast ett fåtal ställer om uret vid trebläcket. Och om klockan skall ställas fram eller föras tillbaka vållar ibland problem för somliga. Hur var det nu egentligen, framåt eller bakåt? Det stora himlauret tickar hur som haver allt närmare denna tidsålders avslutning med segerfinalens glädjebudskap; Jesu tillkommelse i härlighet! En timme till godo, en timme mera nåd från höjden. En timme kan kännas oändligt lång när ingenting händer, vi är uttråkade, sjuka eller väntar på något som vi helst vill få

Mycket förmår en rättfärdig mans bön

"Mycket förmår en rättfärdig mans bön då den bedes med kraft" (Jak.5:16) En av de vägar vi har för att komma inför Gud är genom bönen. Vi har rätt att bedja. Hur bör vi bedja? I Ande och sanning! Åkalla honom medan han är nära. Söken honom medan han låter sig finnas.  Vi har med största sannolikhet upplevt, både att vi fått bönesvar, att bönesvaret dröjer och att bönesvaret uteblir. Vår himmelske Fader ger oss det vad vi behöver. När vi är behov så ger han oss goda gåvor, inte alltid det som vi vill ha, utan det som är nyttigt för oss.  Ofta vill vi ha bönesvar direkt, utan att behöva dröja eller vänta. Det skall helst ske i vår tid, på våra villkor. Istället kommer bönesvaret efter Guds tidtabeller, något som inte alltid är så lätt för oss att förstå. Och att vi inte alltid får det vi ber om får vi innerligt tacka Gud för. Vi kan ju som bekant vara ganska köttsliga av oss. Jakob hänvisar till profeten Elia i sitt brev, då han skriver om bönen. Elias har ingen egen bibelbok i

Gud, lägg en själ på mitt hjärta

Vissa sånger glöms bort, andra lever kvar. Denna sång sjunges alltför sällan, trots dess ständigt aktuella budskap! Gud, lägg en själ på mitt hjärta Och älska den genom mig Och må jag sedan göra allt För att vinna den själen för Dig. Må Kristi kärlek mig tvinga, Att gå till en sorgsen själ Och bära budet om nåd och frid Och om frälsning för syndens träl.  Att vinna någon för Jesus, O, det är min bön idag, O, hjälp mig Gud, giv mig kraften Du Ty du vet att jag är så svag. Gud, lägg en själ på mitt hjärta Och hjälp mig att hålla ut. Tills ljuset strömmar i själen in Och din frälsning blir hans till slut. 

Vågar du ge åt din hyresvärd något?

" Tacka Gud i alla livets förhållanden " (1Tess.5:18) Var igår kväll på ett bomöte för hyresgäster i det område vi bor i. Det var tal om att installera porttelefon i fastigheterna. Tydligen tillhörde jag den lilla minoritet av de församlade som hälsade förslaget välkommet. De som var med bestod till största delen av pensionärer som hade föga eller inget intresse av förslaget. Varför då? Jo, det kostade några kronor i hyreshöjning per månad.  Ibland förvånas jag över människors snålhet som gränsar till girighet. Man sitter och räknar småsummor som man annars nästan kastar bort, men se hyresvärden han skall på inga villkor få något av mig. Så bedrar sig människan. Ser vi vår himmelske Far som vår hyresvärd som under våra korta år härnere omhuldar oss så blir situationen något helt annat. Då ger vi med glädje. Detta tankesätt kolliderar totalt med världens tankesätt. Totalt. De förstår inte hur vi frivilligt kan ge ett öre till någon som inte utfört oss en tjänst, ett arbete ell

O, kärlekshav som helt omsluter mig

Låt mig presentera en sång som handlar om Guds gränslösa kärlek.  Säg, är det sant, att alla Kungars Kung Ifrån sin härlighet en gång steg ned. Och mina syndabördor Ack så tung Han tog på sig När han på korset led. Kör: O, kärlekshav som helt omsluter mig. Oändlig nåd jag finner uti dig. O, huru kunde detta bli min lott. Jag står förundrad inför allt jag fått.  Guds kärleks- längd och bredd, Dess djup och höjd. Jag med mitt lilla mått ej mäta kan. Men vilken salighet och himmelsk fröjd Att även mig min Jesus älskat har. Min Gud jag giva vill i evighet För denna nåd och kärlek underbar Jag kan ej fatta den, men ett jag vet. Att även mig min Jesus älskat har.

Mönsterbilden, endast en utopi?

" Och se till , att du gör detta efter de mönsterbilder, som blivit dig visade på berget." (2Mos.25:40) Vi talar ibland om mönsterbilden, idealet, hur allt borde vara och hur långt vi ännu befinner oss från det perfekta. Inte minst församlingen skönmålas i gnistrande färger och i backspegelns ljus minns vi mest hur härligt det var då elden brann. Nederlagen påminner mest om något vi kanske helst av allt vill glömma. Mönsterbilden finner vi förvisso i skriften, men vi får inte glömma att församlingen befolkas av människor som mer eller mindre helhjärtat vill satsa för Guds rike. Kantiga, skrytsamma eller försagda nutida lärjungar som kommit olika långt i sin vandring på trons och lydnadens väg.  Men Guds församling är också en skaparverkstad, där kärlen smids och omgjuts för att kunna bli användbara kärl. Människor som är långt ifrån färdiga, utan är i ständig förändring. Och då förvandlingen misslyckas,  då börjar han, vår himmelske Far om igen.  Handen på hjärtat, tror du ve

Demas- människor

" Ty av kärlek till denna tidsålders väsende har Demas övergivit mig " ( 2Tim.4:9) Det är den åldrande aposteln Paulus som skriver dessa rader. Vem var då Demas? Bibeln ger väldigt lite information om honom. Han var en utav Paulus medarbetare som följde med på hans missionsresor. Vi vet inte vad som hände, men av kärlek till denna värld avbröts samarbetet dem emellan. Det var säkert inte lätt alla gånger att vara Paulus följeslagare. Tempot var högt, han fick försaka bekvämlighet och gränsen mot vad som ansågs lämpligt och passande för en budbärare av evangelium var kanske något i stil med vad vi idag kallar för "lagiskt". Kärleken till denna värld, det talas inte så mycket om det längre, men vem och vad är prio nummer ett , Kristus eller världen? Älska inte världen, ej heller vad som är i världen. Om någon älskar världen, så är Faderns kärlek icke i honom. Ty allt som är i världen, köttets begärelse och ögonens begärelse och högfärd över detta livets goda, det är i