Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från september 19, 2021

Allsmäktig att förlåta

 "Ty jag skall i nåd förlåta deras missgärningar, och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg." (Hebr.8:12) Bland alla de egenskaper som Gud har, är det ändå förmågan att kunna glömma som gör honom så unik. När han väl förlåtit, så har han glömt bort det tråkiga som har hänt. Totalglömt. Inte endast förträngt för att när rätt tillfälle kommer plocka fram överträdelsen och ge dig en saftig smäll till sin egen självbelåtelse och tillfredställelse. Inte alls. Däremot är förlåtelsen villkorad i den meningen att han förväntar sig att du skall erkänna din skuld i vad som har hänt. Inte bortförklara dig med en massa artighetsfraser, ursäkter eller något i stil med att "egentligen var det där inte så farligt, sån´t gör ju alla, varför då inte även jag?"  Under de förutsättningarna är du och jag en brottsling inför levande Gud. Synden skall bekännas som synd, även då det svider och det inte alltid verkar rättvist. Låt oss ta ett exempel. Konung David var en man efter Gu

Farfar

Idag skulle min farfar Gottfrid ha fyllt 128 år. Jag var blott tre år gammal då han hemförlovades så jag har inga personliga minnen från honom. Låt mig ändå berätta något om honom.  Han var något av en "byns starke man" genom att han var den störste arbetsgivaren i byn. Kvarnägare och sedermera sågverksidkare.  Få hade väl också större familj än han, tretton barn, eller för att citera hans egen vokabulär, sex och ett halvt dussin barn. Han tog sin tro på fullaste allvar. Visserligen var tron ibland dyster och allvarlig,  men vad skall vi vänta oss av de som leva i det halvschaurtuanska Halland. Varje morgon innan arbetsdagen knäböjde han en timme och bad för människor i bygden. Och på söndagarna efter gudstjänsten samlades familjen till husandakt i salen. Hans trogna hustru Alida skötte hemmet.  1938 drabbades familjen av en tragedi. Över en natt brann kvarnen ned till grunden och han stod blottställd sitt företag. Livsverket var förstört och det var bara att börja om från bö

Lära och liv

" Var och en som överskrider och inte förbliver i Kristi lära, han har inte Gud : den som förblir i läran, han har både Fadern och Sonen. Om någon kommer till er och icke medför denna lära, så mottag honom inte i era hus och bjud honom inte välkommen. Ty den som bjuder honom välkommen, gör sig delaktig i  hans onda verk. "  ( 2 Joh. Brev v. 9-11) Oj, oj, oj, det var hårda ord från kärlekens apostel Johannes. Men låt oss då komma ihåg att han vurmar för läran, att inte ett annat evangelium skall skymma Kristus och hans försoningsverk. Bibeln är verkligen skarp emot villolärorna, så skarp att vi till och med inte skall ha något som helst umgänge med de som förespråkar en annan trosuppfattning.  Särskilt viktigt är det dock för den som är nyfrälst och som inte har kunskap och inte alltid heller förmåga att skilja mellan andar. Förresten, det behöver inte heller endast gälla nyfrälsta, vi gammelkristna har ofta nog så svårt att navigera oss fram till den lugna hamnen, genom alla

Alla dessa val

Vi ställs varje dag inför en mängd olika val. Vad vill jag göra idag? Vad måste jag göra idag? Vilka människor kommer jag att träffa? Men också de dagligt vardagliga; så som Vad ska vi ha till middag? Behöver jag nya skor eller skall lönen verkligen räcka hela veckan?  Frågor och val hela tiden. Valmöjligheterna är oftast många och det är inte alltid självklart Vad man vill välja. Ofta vet man vad man borde välja, men hur ofta väljer vi ìnte istället det som är mindre bra, antingen är det billigare, bekvämare eller roligare.  Livet i sällskap med Jesus Kristus innebär också många val. Hur mycket tid vill och kan jag spendera tillsammans med honom idag? Kan Kristus på något sätt stråla fram genom mitt liv? Det viktigaste valet är dock viljan att vilja följa honom. Varje dag även då det inte känns som om han skulle vara första priotering. Vad väljer du och jag just idag?

Börja om än en gång i mitt liv

" Då gick jag ned till krukmakarens hus och fann honom sysselsatt med arbete på krukmakarskivan. Och när det kärlet, som krukmakaren höll på att göra av leret, misslyckades i hans hand, så började han om igen och gjorde därav ett annat kärl så, som han ville ha det gjort. " (Jer.18:3,4) Gud själv ger oss här en bild av hur han arbetar. Han ger inte upp. När vi ger upp vårt så tar han vid med sitt. Och formar oss till brukbara kärl.  Sam Gullberg har skrivit en sång som lyder; I min Mästares hand synes kärvor av ler, Av ett käril som misslyckat var. I sitt hjärta han sörjer, ty genast han ser, Av förhoppningar intet är kvar. Men i ömmande kärlek han börjar igen. Han vill skåda sin avsikt däri. Då han formar det åter, kanhända det än Dock ett hedersamt käril kan bli. Kör: Börja om än en gång i mitt liv Börja om än en gång i mitt liv Jag vill formas av dig, av ditt heliga bud! Gör mitt liv till ett redskap för Gud.   I din hand, O, min Herre, jag lägger mitt liv, Att din vilja m

Bröllopet i Kana

"Och på tredje dagen vart ett bröllop i Kana i Galileen." (Joh.2:1) Vad är det vi tänker på när vi hör talas om bröllopet i Kana? Många tänker nog, aha, det var ju då som Jesus utförde sitt första mirakel, då han förvandlade vatten till vin. Andra tänker på bröllop i största allmänhet eller om det vin som blev förvandlat av Mästaren själv var alkoholfritt eller inte.  Bibeln talar flertalet gånger om bröllop, ja, hela himmelriket liknas vid ett bröllop. Vi som lever häruppe i Norden är inga särskilda bröllopsfirare. Och att många lever ihop under många år innan man äntligen gifter sig ,ger inte heller bröllopet den prakt och betydelse som det är bland judarna och hos andra folkslag i Mellanöstern. Där firar man ordentligt med pompa och ståt, glädjen står högt i tak och man har ingen som helst brådska med att avsluta festen. Man är ju på bröllop.  Att det första undret som Jesus gjorde hände just på ett bröllop, talar inte det om glädjen. Att vår himmelske Far vill att hans ba

Kyrkovalet

Det har väl knappast undgått särskilt många att det idag på sina håll pågår kyrkoval. Eftersom jag inte är medlem i Svenska Kyrkan saknar jag rösträtt. I praktiken betyder det ingenting. Jag skulle ändå inte ha röstat. Guds församling skall inte styras av några som helst politiska beslut, vad har ogudaktiga politiker att göra med Guds församling? Är det inte den helige Ande som skall vara ledstjärnan? Att besluten skall fattas efter gemensam bön om vägledning. Den helige Ande och vi har beslutat. Är inte det den framkomliga vägen? Du menar kanske att du genom att rösta är med och påverkar avkristnandet av landet? Tänk då också på vad du beblandar dig med.  En kyrka som styrs genom politiska beslut och är i händerna på de vilka betalar dem statsbidrag kan väl knappast kallas för den levande Gudens församling? Att det sedan finns levande präster och syskon inom folkkyrkan är en sak, att uppbyggnaden och avfallet frångår Bibeln är något helt annat. Präster som helhjärtat velat följa Guds