Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från september 6, 2020

Några citat till

-Utan lidande blir det ingenting av oss ( Rom.8:17)  Utan smärta ingen rot i världskristallen.  Utan kors ingen port till härligheten.  Utan ensamkamp ingen ensam-tuva bland tuvorna alla.  Utan ångest och kval ingen helig tyngd i ord och gärning.  Utan betryck inget himmelskt intryck och inget evigt uttryck.  Utan "månvärlden" ned under oss ingen solvärld uppöver oss.  Utan allt bittrare bottenskola ingen allt sällare högskola.  Utan "medlida" i världssmärtan intet "med-leva" i världsfröjden Utan press under himmelens ve ingen upplyftning i himmelens väl (Upp. 12:12) De som stå inför tronen- varifrån ha de kommit? Ur den stora bedrövelsen (Upp. 7:14) Men den höge direktorn i höjden dirigerar allt, både lidande och lindring, både sorg och glädje, så vist, så fint, så fast.                             N. P. Wetterlund -De pund vi fått att förvalta är ej rikedom, ära och makt utan inre eviga, alltid bestående värden. Om mänskligheten lade sig ut för dessa evi

Några citat från de gamla kämparnas penna

-Om inte vi själva vaknar upp! Så kommer någon annan att ersätta oss och bära vårt kors och på så sätt stjäla vår krona.                                                                                       William Booth. -Om Guds församling mer påtagligt klädde sig i resdräkt (Luk. 12:35-36) så skulle världen se och förstå, att vi anse denna jord som ett främlingsland, genom vilket vi endast är stadda på resa och ej som ett hemland, där man hårt fastgör sina bopålar.                                             John Ongman. -Den som har ett obegränsat tålamod och en tyglad tunga går segrande genom världen.                                      Emil Gustafson. -Livets högsta ideal börjar i timmermannen Josefs verkstad. Världsförsonaren började sin verksamhet med att ingå i och helga våra jordiska plikter. Skaparen fattade yxan och tar sågen i sin hand för att timra. Ja, han timrade palats och gyllene salar åt Adams fallna släkte och gick sedan att öppna himlen över en försonad värld. Och

Alla dessa upp...

Tänk, vad många ord, som börjar på upp- som är så centrala i kristendomen. Låt oss kika på detta för att se om det kan förehålla sig så.  Uppenbarelsen- Gud blev människa, steg ner till jorden och bodde mitt ibland oss. Upplevelsen, det vi brukar kalla för frälsning. Vi kan verkligen säga- Det gamla är förbi, se, något nytt har kommit. Vi kan uppleva gemenskap med Jesus Kristus. Uppståndelsen. Genom den övervanns synden, döden och ondskan. Uppfarelsen då Jesus återvände till himlen. Uppdraget, att föra ut evangelium till hela världen. Upprättelsen för den enskilda människan. Uppgivandet av sin gamla människa för att födas till en ny, genom anden vattnet och blodet. Upptagandet i församlingen. Uppgiften du får i Guds rike. Uppbyggelsen då du studerar skriften.  Upphöjandet av Jesus i bön och lovsång. Uppryckandet till himlen. Se där, tolv olika upp. Måhända inte ett alldeles fulltonigt evangelium men de viktigaste sanningarna finns uppenbarade här. Är uppmärksam för korrigering. Både ti

Psalm 37

 Vi läser i Ps.37 verserna 10 och 11 följande:-Ännu en liten tid, så är den ogudaktige icke mer; och när du ser efter hans plats, då är han borta. Men de ödmjuka skall besitta landet och hugnas av stor frid.   Vilket hopp. Vilken lysande, strålande framtid som väntar på oss. Hugnas betyder glädjas, tillfredsställas tröstas. Vi gläds i hoppet, vi tillfredsställs av honom själv och tröstas av att snart är han här.  Det ryktas om krig i höst, om en andra våg av coronaepidemin, om omfattande arbetslöshet, ökad psykisk ohälsa och tempelbygge i Jerusalem. Med vårt mänskliga förstånd kan vi knappt omfatta allt. Den som inte ser att världen är i den Ondes våld( 1 Joh.5:19) är väl närmast blind. Hur framtiden blir vet vi inte med säkerhet, vi kan endast ana konturerna av detta.  Är det skrämselpropaganda du vill förmedla här? Min förhoppning är att du inte skall uppfatta det så. Att Jesu andra tillkommelse inte är ett hot mot dig och dina planer, någonting som går utanför din kontroll och ditt

Dags att tala!

Ser till både min glädje och förfäran att jag står annonserad som talare i en församling i Uppland. För mer än tjugo år sedan stod jag annonserad i Dagens Nyheter, i ett väckelsemöte. Under åren har jag medverkat i många möten även om det inte är så ofta det annonserats. Vad är detta för ett skryt kanske du tänker, har du verkligen något att komma med. Jag är benägen att hålla med dig. Utan Guds livgivande ande blir det endast människotankar, måhända med ett eller annat gott innehåll.   Hur ofta har jag inte varit med på möten där ordet givits fritt. Vissa skall genast upp i talarstolen vare sig de har något att säga eller inte. Andra, som verkligen har en hälsning från himlen ,är det nästan omöjligt att få att framföra den, det är som om vi skulle vara tvungna att köra in en gaffeltruck i mötet, lyfta stolen närmare talarstolen liknelsevis talat.  Hur mötet i Uppland kommer att bli vet jag inte. Det viktigaste är inte att jag är där. Betydligt viktigare är det att Anden är där. Anden

Jesu seger!

 En ny vecka har inletts. Dagens citat kommer från en omstridd man född i Trönö, Hälsingland 1866, död i Uppsala 1931. Han beskriver försoningen på ett briljant levande sätt i sin bok: Kristi pinas historia - Mörkret gör anspråk på oss. Syndens, ondskans, frestelsernas mörker. Vidare själens mörker, anklagelserna, modlösheten, ängslan, grämelsen och klentron. Och till sist dödens, förgängelsens mörker. Mörkrets makter göra anspråk på oss. De omvärva oss. De finns i vårt eget hjärta. De råda över människan.  Men Jesus betalade den dyraste lösepenning, sitt eget oskyldiga liv och blod, för att fråntaga dessa makter varje anspråk och rätt till oss. Sedan korset blivit rest i världen och Kristus fastnaglad därpå, kunna vi säga till synd och död och djävul: Vet hut! Du har ingen rätt till mig längre. Hans kärlekstjänst, hans lösen räcker till för många, däri räcker till att förlossa alla dem, vilka förenas med honom i en liknande tjänst. Detta skrev Nathan Söderblom några år före sin död- e

Gammal predikan

 Söndagskväll Delar med mig en predikan hållen Maria Bebådelsedag för ca 200 år sen av Jacob Otto Hoof. Det är visserligen ett halvt år sen årets Maria Bebådelsedags söndag var men jag tror att dessa ord kan vara till uppmuntran för någon. -Du som klagar att dina synder är för stora, för svåra, för gamla, besynnerliga, värre än andras och kanske sådana som ha namn av synd mot Den Helige Ande, tillbakafall ur nåden, förhärdelse, förstockelse och sådant mer, så frågar jag dig om du inte tror, att dessa synder härleda och ha sin upprinnelse från Adams fall? Är det, som det verkligen är, ur denna onda källa utflutet så finns där bot, hjälp, förlåtelse och frälsning därför i Jesu blod, ty han har botat all den skada, som oss Adam hade gjort. Så låter det för syndare på nådens glada bebådelsedag. Halleluja! Han har lidit för våra synder ock icke allenast för våra utan ock för hela världens. Människa hör! Den som inte duger till annat han duger dock till att bli salig. Publikaner, skökor, tju