Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Då tjuven fängslades av evangelium

 Att Herrens vägar ibland verkar underliga, ger följande berättelse sitt vittnesbörd om. Samtidigt finns det inga gränser hur Gud söker det som var förlorat. Då Frank Mangs nyss avslutat sin predikan och skulle inbjuda till eftermöte i en kyrka, blev det ej såsom han tänkt sig. Plötsligt kommer ett par pojkar in och berättar att han haft inbrott i sin bil och att de är tjuven på spåret. Jag tror det blir bäst med att låta honom själv berätta vidare: " Det fanns bara två dörrar på den gamla Forden. Den ena gick inte att öppna och den andra gick inte att låsa, och därför fick jag lov att släpa med mig allt av värde, när jag lämnade bilen på gatan utanför predikolokalerna. Ty det finns människor, som inte ens i skuggan av en kyrka kan hålla reda på skillnaden mellan eget och andras, Men respläden, som i flera år varit med i ur och skur på rundfärderna i Skandinavien, tjänstgjort som matbord i skogsbackarna på somrarna och under kyliga vinternätter fungerat som hölje över motorhuven,
Nya inlägg

O, Golgata härliga ljuvliga plats!

 Det finns många sånger som handlar om Golgata, försoningen och frälsningen. Platsen Golgata, belägen strax utanför Jerusalem, spelar en avgörande roll i världshistorien. Trots att platsen är en avrättningsplats av värsta tänkbara slag, med det fruktansvärda straffet att korsfästas som sitt kännetecken, kan vi ändå paradoxalt säga; Härliga Golgata!  Varför det? Jo, det är tack vare Golgata som du och jag kan tillbringa evigheten tillsammans i himlens salighet på grund av Jesu lidande, försoning och uppståndelse! Vi älskar inte platsen för dess fullständiga, vansinniga ondska, utan för dess avgörande seger för en fallen värld! Att Jesus tog all synd på sig och på så sätt försonade världen med Gud! Denna fasansfulla avrättningsplats är ingalunda föremål för någon pilgrimsresa eller "helig plats". På intet sätt.  Men den seger som ändå triumferade efter att Jesus utropat: "Det är fullbordat" och den tjocka täckelsen nere i templet brast itu gjorde, att vägen mellan Gud

Skyddade i Guds mäktiga hand

" Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andefurstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken någon makt i höjden eller någon makt i djupet, ej heller något annat skapat skall kunna skilja oss från  Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. " (Rom.8:38-39) Ibland talar vi om Guds löften, att Gud har lovat oss både det ena och det andra. Men har han verkligen lovat oss en " sommaridyllisk " tillvaro  utan några som helst motgångar, problem eller besvärligheter? Då jag möter vissa kristna så verkar det nästan som om det vore så? Gud skall välsigna mig med en strålande ekonomi, en superstark hälsa, en ledande position i både företaget och församlingen, ja, på alla sätt och vis välsigna mig och mina pengar, mig och mina drömmar, mig och min höga kallelse. Motivet till Herrens agerande jämtemot personen i fråga påstås vara; ja, men han har ju råd. Förvisso, silvret och guldet är Herrens, ( Haggai2:9) och Herren gör vad honom beha

Att vinna seger

Gång efter gång möter vi i bibeln uttrycket; att vinna seger och att vara en övervinnare. De sju sändebreven i Uppenbarelseboken avslutas alla med hälsningen: Den som vinner seger. Och sedan en mängd olika löften åt segervinnarna.  Alla har vi vår kamp och vår strid att utkämpa. Frågan är; får Herren vara med oss i striden under livet eller försöker vi själva jämt och ständigt segra på egen hand? Jag citerar nu författaren Sven Lidman  som skriver följande: " Min vän, än idag kan denna världens väldigaste fruktansvärdaste Goliat fällas av en Herrens hjälte. Det sker ej med rustningar och vapen, varken genom krig eller dråp utan " genom Min kraft" säger Herren.  Men hur skall du och jag - svaga, rädda, vacklande,  osäkra människovarelser  - mäkta besegra den Goliat, som hotar oss.  Det var underbart, hur vi alla själva kände i vår hjärtan sanningen, då vi tillsammans läste berättelsen om Davids strid:  Saul säger åt David: " Du skall få det allra bästa, min egen rust

Olja i lampan eller sladd till mobilen?

"Ge oss av er olja, våra lampor slocknar" (Matt.25:8) I början av det 25:te kapitlet hos evangelisten Matteus finner vi liknelsen om de tio jungrurna. En text som var vanlig förr på ett klassiskt väckelsemöte. Som handlar om fem förståndiga och fem oförståndiga unga kvinnor. Alla väntar de på brudgummen och på att han skall uppenbara sig, men han dröjer. Och de somnar. Mitt i allt ljuder anskriet; se brudgummen kommer! Av någon anledning är de då tvungna att ha olja i sina lampor. Hälften har tagit med sig reservolja och hälften har glömt att göra det. De som saknar olja får knalla iväg till affären. Medan de är borta kommer Brudgummen. Och de som saknade olja blev inte insläppta på bröllopsfesten.  Skall vi göra en modern variant av denna berättelse och överflytta den till vår kultur och vår tid, så kunde det heta: - Tio tjejer var på väg till en bröllopsfest. De hade stämt möte på vägen där bussen med de andra bröllopsgästerna skulle möta upp dem. Men bussen dröjde. Fem av

Att vara steget före

Tillhör du dem som gärna är steget före? Som när du planerar din dag gärna vill veta vad som kommer att hända senare under dagen. Klockan då och då börjar jobbet, klockan då och då äter jag lunch, klockan då och då gör jag det eller det. Lever du ett inrutat, inplanerat liv, utan att vilja göra oväntade saker under dygnet? Du vill ha ordning och reda  och kanske mentalt förbereda dig inför morgondagen.  Så också i gudstjänsten. På förhand veta att nu sjunger den och den,  sedan ber den eller den, kollekten upptas då eller då, sedan predikar broder A-n i x antal minuter och förbönen leds av den eller den, d v s sådant skapar trygghet i ditt vanemönster. Innan mötet börjar vet du på ett ungefär hur den närmaste timmen kommer att bli.  Är det så du vill ha det eller är du mottaglig för ett besök utifrån? Att den helige Ande överraskar oss med sin livgivande kraft .  Ett liv tillsammans med den helige Ande innebär överraskningar. Vi vet inte alltid när Anden är å färden. Många gånger har v

Samlar du?

 "Samla er inte skatter på jorden, där mått och mal förstöra, och där tjuvar bryta sig in och stjäla, utan samla er skatter i himlen, där mått och mal inte förstöra, och där tjuvar bryta sig in och stjäla. Ty där din skatt är, där kommer ock ditt hjärta att vara." (Matt,6:19-21) Samlar du? En högst vanlig fråga! Vissa av oss människor har någon hobby där samlandet ingår. Somliga samlar glas i en viss färg, andra ovanliga stenar och den tredje har ett gediget frimärksalbum i sin ägo. Förutom då de vilka samlar på pengar, både gamla och nya. Jesus talar i sin bergspredikan om att inte samla skatter på jorden.  Vad tänker du på när du hör ordet skattsamlare? En äventyrare i någon film som långt inne i grottans mörker är den ovärderliga, gömda kungaskatten på spåren, finansmannen med dubbelt kodat lås in till sitt kassaskåp eller tjuven som febrilt söker efter ett utrymme som ingen misstänker kan innehålla något av värde? Fullt så dramatiskt är det inte för de flesta av oss. Likv