Inlägg

Advent

 Vi befinner oss nu mellan första och andra advent. Ett nytt kyrkoår har inletts under ytterst stillsamma former. Vem av oss tänkte för ett år sedan att advent 2020 skulle innebära mer eller mindre samlingsförbud för Guds folk. Det hinner hända mycket på ett år, tiden försvinner ibland med en rasande hastighet. Medan kyrkorna gapar tomma trängs människor i varuhusen, ingen distansering jämtemot varandra här inte. Kommer osökt att tänka på vad Arne Imsen sa på sin tid: -Norge kunde stå emot nazismen, men inte materialismen!  Vi får se hur adventstiden löper fram till jul. I detta coronamörker måste korsets och hoppets budskap stråla än mer klart än vanligt, vara vägvisare hem. Vårt advent- Jesu andra tillkommelse - bär oss. Det nakna korset och den tomma graven proklamerar uppståndelsens seger! Hyllningsropet Hosianna må vara vår lovsång; morgon, middag och kväll. En längtans lovsång ....... - Så skall Guds frid,  som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Je

En förvandlad man

 Såg ett reportage på tv 4 igår som verkligen gjorde mig glad. En frälst broder som jag aldrig träffat, Kavian, berättade om sitt liv. Han kom från Iran till Sverige efter det att han blivit kristen, levde här i hemlöshet innan han fick tag i ett eget hem. Nu är hela hans livspassion att hjälpa de svaga och utstötta i "det forna folkhemmet" genom att t ex dela ut frukost utanför centralen till alla dem vilka inte haft en säng att ligga i under nattens timmar. Han berättade i tv-reportaget att han blivit frälst och det riktigt lyste om honom. Han lever ut sin kristendom i handling, att älska Gud och sin nästa som sig själv. Efter att ha googlat runt fann jag ett klipp där han- visserligen iklädd endast badbyxor- döpte två mindre bemedlade män till Kristus, utanför Rosenbad, av alla tänkbara ställen. Vilken proklamation! Att det händer saker inte endast i dåtid, utan även i nutid!  En människa som tar sin tro på djupaste allvar och sådan kärlek till sina medmänniskor. Vi behöve

Rättfärdighetens sol, den klara morgonstjärnan

 I den sista av gamla testamentets böcker- profeten Malaki- presenteras den kommande Messias i sista kapitlet som rättfärdighetens sol som skall gå upp med läkedom under sina vingar. En ljus, trygg, förväntansfull bild målas upp i en tid som då var ganska mörk, en tid som har likheter med våra dar. Man väntade på Israels tröst.  I Uppenbarelsebokens sista kapitel presenterar sig Jesus som den klara morgonstjärnan. Bägge bibelböcker beskriver honom som det lysande hoppet under avslutandet av tidsepoken. Ett hopp som strålar över död och grav, över tidens mörker, besvärligheter och avgrundsbranta stup. Nya Testamentet avslutas inte med dom och slaget vid Harmageddon, utan den talar om nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor (2 Petr.3:13) om den slutgiltiga segern över synd och djävul.  Dessa bibelord jämförs med varann i den apokalyptiska boken "Himlauret". Franson var måhända ute "före sin tid" i sin nitiska väntan på församlingens hemförlovning, men hjärtat

Gud kan inte liuga

 "Ty Gud är inte en människa så att han kan ljuga, inte ett människobarn så att Han skulle ångra sig" (4Mos.19:23) Låt oss utbrista i ett sjufaldigt -Tack och lov! Han kan inte ljuga och i den himmel han för närvarande bor i existerar inte lögnen. Världen skulle bli förvandlad om människan inte ljög. Det är många gånger varken lätt eller bekvämt att höra och göra sanningen. Dock är det nödvändigt. Men tänk att vår himmelske Far likaså hans Son, de kan inte ljuga. Något att hålla fast vid!

Slutfestat

 Äntligen! Och nu tänker jag inte på Gert Fylking som förklädd bevistar tillkännagivandet av nobelpriset i litteratur. Jag talar om beskedet som kom idag, att krogarna stängs nattetid. Man har vågat attackera "den heliga alkoholen". Folk slutar naturligtvis inte att supa pga av detta. Ett förbud av detta slag ger naturligtvis inte nykterhet till följd. Här handlar det (som vanligt) om epidemien.  Däremot vågar man gå så långt att angripa spriten. Visst kan jag förstå restaurangpersonalens frustation över att den redan så reducerade lönen minskas ytterligare. Jag tror detta är ett steg i rätt riktning.

Filadelfia och Laodicea

 Två  församlingar, vilka geografiskt låg nära varandra i nuvarande Turkiet. Men ändå så olika. Två församlingar som kännetecknar ändetidens kristna församling. Många teologer menar att sändebreven i Uppenbarelseboken även är en historisk översikt från den tid de skrevs fram till våra dagar. Men det är inte om detta jag tänkte skriva om nu.  Låt oss för ett ögonblick tänka oss in i den värld som då var och jämföra med våra dagar. Utgår vi ifrån den historieanalys vilken jag nyss nämnde lever vi nu i den sista församlingens tidsålder. Den förra, Filadelfiatiden, var en folkväckelsernas tid med missionärer utsända till de s.k. hednaländerna. Vissa blev martyrer. Samtidigt tror jag att en kvarleva av Filadelfiaförsamlingen löper parallellt med Laodiceaförsamlingen.  Herren säger till Filadelfiaförsamlingens ängel följande: "Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit dig finna en öppen dörr som ingen kan tillsluta. Ty väl är din kraft ringa, men du har tagit vara på mitt ord och har

Glöm dina vänners fel

Delar med mig en ovanlig sång med ett tidlöst aktuellt budskap! Glöm dina vänners fel, Glöm att du dygder har Glöm deras bistra ord Glöm att ge hårda svar , Glöm varje oförrätt. Glöm att bli kall och vred. Glöm varje ont förtal. Glöm att förtala med. Glöm vad du genomgått. Glöm hur du led igår. Glöm att man stal din fröjd. Glöm varje gjuten tår. Glöm att se allt i svart. Glöm dina klagoljud. Glöm dina tvivel ock. Glöm säga nej till Gud. Glöm ej att du är svag. Glöm ej att stark är Gud Glöm ej hans kraft ta ´mot. Glöm ej Guds vapenskrud. Glöm ej din bönevrå. Glöm ej din bibel bort. Glöm ej att tjäna Gud. Glöm ej din tid är kort.  Glöm icke nödens barn. Glöm ej att göra gott. Glöm ej Guds nåd mot dig. Glöm ej det pund du fått. Glöm ej ditt främlingsskap. Glöm ej att uppåt se. Glöm ej ditt höga mål. Glöm ej din Frälsare. Skriven av Karl Albin Lundin,  gissningsvis tidigt 1900-tal men lika aktuell för oss år 2020. Några enkla råd för den som vill vara lycklig i livet.