Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från september 13, 2020

Den födande församlingen

  Den födande församlingen Dagens citat kommer från bibelöversättaren, resepredikanten Helge Åkeson -Liksom det i Jesaja 53 är en beskrivning om Kristus så är det i kapitel 54 om hans trolovade. Här innehålls en stor djuphet full av gudomlig visdom, tröst och glädje. Men ack, vilken skada, att det är så få, som förmår fatta betydelsen härav. Kvinnan, som här får denna flerdubbla uppmaning till fröjd och jubelsång, syns betäcka kristna, det är löftets barn (Gal 4: 27-31) både av Israel och övriga folkslag som antagligen i stor betydelse är en utkorelse, en uttagelse från andra folk, ja, allt dåligt. Detta bekräftas även därav, att löften, som tillerkännas henne, är så ovanligt betydelsefulla och varaktiga, att de ej ens nå hela sin uppfyllelse under nästkommande tidsålder utan sträcka sig in i flera påföljande tidsåldrar.  Att hon kallas den ofruktsamma påminner om Sara, som i motsats till Hagar till en tid inte födde, så syns det ock vara med de i Jesus Kristus utvalda, medan de för ha

Sanning eller lögn

- Men detta är vad ni skall göra: Tala sanning med varandra; döm rätta och fridsamma domar i edra portar. Sak 8:16  Vilken fantastisk värld vi skulle leva i om detta kunde bli en verklighet. Sanningen skall göra er fria. Vi dömer och bedömer så lätt varandra för det yttre, den ene är si, den andre så. Det som är "inne" attraherar till bekostnad för andra "sanningar" så att säga. Att höra sanningen kan ibland göra väldigt ont och det är inte alltid vi vill acceptera den helt, vare sig den är positiv eller negativ.  Då Gud talar till oss talar han alltid sanning, genom sitt ord eller genom uppenbarelse eftersom han inte kan ljuga. Trivs du i en miljö där sanningen står högt i kurs? Då kommer du att trivas hemma i himlen. Om du däremot trivs bättre med lögner, hur gott syftet måhända kan vara, är livrädd för att bli avslöjad för någon synd, offörrätt eller beteende av något slag, hur har du tänkt dig evighetstillvaron där ovan? Tillsammans med honom som ser och vet all

Önska Jerusalem frid

Dessa ord finna vi i den hundratjugoandra psalmens sjätte vers. Önska Jerusalem frid. Jerusalem är den enda stad som Herren kallar för sin stad. Vi må tycka vad vi vill om Israel, faktum kvarstår att det ändå är Herrens stad dit Jesus skall återvända ( Sak 14:4). Ändå grät Jesus över staden. Han ömkade sig över dess invånare. De hade ivrigt väntat på sin Messias. När han kom kände många inte igen honom.  Det är om Jerusalem slutstriden handlar om. Slaget vid Harmageddon i Josafats dal. Innan tusenårsriket bryter ut. Fram till dess instämma vi i bönen, önska Jerusalem frid!