Fortsätt till huvudinnehåll

Inlägg

Visar inlägg från december 12, 2021

Vinnare eller förlorare?

"Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men ändå förlorar sin själ" (Matt.16:26) Många människor tycker om att tävla. Utmana både sig själv och andra. För många är det också viktigt att vinna, så viktigt att man gärna offrar åtskilliga timmar och ett stort penningkapital för att få stå på en prispall och mottaga ära och berömmelse.  Likväl hjälper inga mänskliga prestationer dig att uppnå den himmel, dit de allra flesta ändå vill i sinom tid. Du kan aldrig förtjäna dig en plats vid de himmelska borden. Endast nåden ger dig inträdesbiljett dit. För att vinna det eviga livet måste du till först inse att du är en förlorare, något som för många är allt annat än enkelt. En förlorare, en syndare som är i behov av hjälp. Räddningsplankan Kristus står redo för utryckning närhelst han anropas. Märkväl, innan du ropar om nåd är han redo att svara. Uppenbarelseboken talar en hel del om övervinnare. Alltså segrare redan här i tiden. Belöningen hos övervinnarna i de sju

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar

Vilket kaffe skulle du bjuda på om du fick oväntat besök?

För ett antal år sedan förekom en annons som ställde fram frågan; -  Vilket kaffe skulle du bjuda på om du fick oväntat besök? Ett antal olika bilder föreställande en u-båt, ett stort fartyg, ett mindre flygplan, en fallskärmshoppare eller något motsvarande var den oväntade kaffegästen.  Vilket var då kaffemärket? Ett av de stora som tillverkar denna ädla dryck i en stad som är känd för sin stora julbock. Så frångår vi röster om att inte ha reklam i texten. Och avnjuter drycken istället.  Du vet kanske vid det här laget vartåt det brakar nu? Om Jesus kommer på besök till ditt hem, vad bjuder du honom på då. Eftersom kaffet inte ännu under antiken blivit en dryck, vet vi inte om han skulle svara, ja eller nej till en kopp, men eftersom han umgicks en hel del kring bordet är det inte osannolikt att svaret blivit "ja".  Desto mer intresserad är han att få flytta in i ditt hjärta och hålla måltid tillsammans med dig, i innerlig, förtrolig gemenskap. Hålla måltid, ja, sådant är ha

Att få kontakt

Då jag skulle starta upp min dator idag, kom ett meddelande upp hela tiden; du är inte ansluten till internet. Med hjälp av andra försökte vi få liv i maskinen, men lyckades ej. Meddelandet förtgår; - du är inte ansluten. Att inte få kontakt, hur besvärligt är inte det. Det är ju en stor del av nyttan och poängen med att ha en dator. Att få kontakt och kunna använda utrustningen.  Är inte detta också en bild på vårt andliga liv. Att få kontakt med urkällan, alltings skapare. Får vi inte kontakt med Anden, så blir bibeln och bönen endast tomma ting, som inte ger något större värde. På samma sätt som jag naturligtvis kan sitta vid min dator, se på den men inte använda den för sitt egentliga bruk så kan jag be och läsa bibeln utan att få någon som helst kontakt med himlen. Något finns emellan som hindrar kontakten. Något måste åtgärdas.  Jag hade kontakt med operatören som skulle skicka ut ett annat sim-kort. I tro på att problemet kan lösas väntar jag på det. När det gäller den andliga k

Ljuva viloplats

För många människor innebär adventstiden inte enbart ljus och värme utan också denna "julstress". Det ena och andra ska fixas och donas, göras, beställas och handlas. Låt oss då - mitt i allt julstök - stilla oss tillsammans med Jesus, som ändå är huvudpersonen under julhögtiden. Den norske predikanten Fredrik Wislöff skriver i sin andaktsbok "Vilen eder litet" följande rader: " Sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig, där hon kan lägga sina ungar; dina altaren, Herre Sebaot. (Ps.84:4) Allt som lever måste ha en viloplats. Småfåglarna har ett lugnt litet bo att ta sin tillflykt till. Där vilar de ut efter dagens trägna flygning. Där är det stilla och tryggt. Ett svalbo är inte vackert att se på utifrån. Men svalan älskar det. På insidan är det mjukt och skönt med strå och dunbädd. Och där vilar svalan och beskyddar sina ungar, omgivet av boet. Själen måste också ha en viloplats. Kan en fågel bli trött av flygningen, kan en människosjäl än mer bli tr

Jag är världens ljus

"Jag är världens ljus" (Joh.8:12) Att vi lever i en mörk tid, det har väl knappast undgått någon. Decembermörkret lägger sig redan tidigt på eftermiddagen och all julbelysning som tindrar i träd, fönster och på balkonger förmår knappt lysa upp den mörka vinterhimlen.  Men än mörkare är det att se all den negativa nyhetsflod som väller ur djupets källor, var gång vi lyssnar på nyheterna. Nya dödsfall i corona, mord, skjutningar och annat elände är ständigt på tapeten.  Fastmer får vi glädjas då vi hör att, så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet, och ni gör väl, om ni aktar därpå, såsom på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr och morgonstjärnan går upp i edra hjärtan. ( 2Petr.1:19 ) Morgonstjärnan, Jesus Kristus lyser allt klarare. Ser vi tecknen? Väntar vi på honom? Får han skrida fram i midnattsmörkret med sitt ljus, sin sanning och sin omsorg?  Han är världens ljus som har kommit för att övervinna allt mörker. Vi får fly til

Gör det lilla du kan

 Vi sjunger i en sång; "Kunna vi ej stora ting utföra, när det gäller lyda Kristi lag. Något kan envar för Jesus göra....." Just det ja, något. Det är min förhoppning. Att evangelii budskap skall nå fram till någon eller några som är villiga att vilja lära känna vår Herre, Jesus Kristus, mer -  Alla kan vi göra något för vår Herre, använda vårt lilla pund istället för att gräva ner det. Om det är någon som har en hälsning att förmedla och delge på denna blogg, så kan ni höra av er till mig. Herren är med oss i striden!