Söndagsmorgon


Jag vill dela med mig en sång skriven av Joel Blomqvist

Sabbatsdag, hur skön du är, Skänkt av Gud, jag har dig kär; Kom o kom att än en gång Samla oss till bön och sång! 

Efter arbetsveckans strid Få vi sitta ned i frid Vid vår Faders rika bord, Lyssnande till nådens ord.

Gud, vår Gud, till dig vi se, Giv oss rik välsignelse; Låt ditt evangelium Ljuda klart på alla rum! 

Låt idag ditt helga ord Göra under på vår jord Våra arma själar föd, Herde god med livets bröd! 

Kom och månget byte tag Från den starke denna dag; Bärga mången kärve in Uti himlaladan din!

Herre, komme snart den tid, Då vi efter livets strid Uti evig sabbatsro Få i dina gårdar bo!


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Två viktiga ord !

Innan ditt rike blev kartlagt