Hedningarnas apostel

Om inte Paulus mötts av ett ljussken på vägen mot Damaskus och överlämnat sitt liv åt den Herre som han i brinnande nit förföljde, hade jag då varit frälst? Frågan kan verka långsökt men det var trots allt Paulus som kom att bli hedningarnas apostel. Utan hans insats för hednavärlden, hans villighet att gå skulle västvärlden sett annorlunda ut. Kanske någon annan skulle ha gjort det senare, men han kunde ju knappast ha haft samma kapacitet, vilken Paulus hade. När du går till Gud i bön, tacka gärna för Paulus. Inte som en "kultperson" men som ett Kristi sändebud. Vi tillber inga helgon, men visar dem vördnad och respekt. Och vandrar vidare.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Två viktiga ord !

Innan ditt rike blev kartlagt