Fortsätt till huvudinnehåll

Pojken på järnvägsspåret


För många år sedan hörde jag följande "story". Skall berätta så långt som jag minns. I Indien bodde det en man, en stins,som höll till i någon form av banvaktsstuga. Hans uppgift bestod i att då tåget kom växla in tåget på rätt spår. Huvudspåret fortsatte över en djup vattenfylld ravin till andra sidan, över dalen så att säga. Det andra spåret var ett litet stickspår där tåget nätt och jämt kunde parkera. Nu hände det en dag då han gick ut för att växla, att han såg sin ende lille pojke sitta och leka på huvudspåret ett stycke längre bort. Han ropar med full hals, men pojken hör honom inte- kanske är han helt upptagen i lekens värld-. Samtidigt hör han tåget närma sig i full hastighet. Han vet att den här tiden är tåget överfyllt av människor på väg hem från sitt arbete. Stinsen ställs inför ett snabbt ödesdigert val. Hur skall han göra? Skall han växla in tåget på huvudspåret med risk att pojken blir överkörd eller skall han istället koppla in tåget på stickspåret med följd att hela tåget åker ner i ravinen och mängder av människor dör? Med stor sorg i hjärtat greppar han växeln  och växlar in tåget på huvudspåret. Sekunderna senare ser han det käraste han har bli överkörd.

Är inte detta en bild på hur Gud offrade det dyrbaraste Han hade, för att du och jag skulle nå över till den andra stranden? (Joh3.16). 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar