Fortsätt till huvudinnehåll

Pojken på järnvägsspåret


För många år sedan hörde jag följande "story". Skall berätta så långt som jag minns. I Indien bodde det en man, en stins,som höll till i någon form av banvaktsstuga. Hans uppgift bestod i att då tåget kom växla in tåget på rätt spår. Huvudspåret fortsatte över en djup vattenfylld ravin till andra sidan, över dalen så att säga. Det andra spåret var ett litet stickspår där tåget nätt och jämt kunde parkera. Nu hände det en dag då han gick ut för att växla, att han såg sin ende lille pojke sitta och leka på huvudspåret ett stycke längre bort. Han ropar med full hals, men pojken hör honom inte- kanske är han helt upptagen i lekens värld-. Samtidigt hör han tåget närma sig i full hastighet. Han vet att den här tiden är tåget överfyllt av människor på väg hem från sitt arbete. Stinsen ställs inför ett snabbt ödesdigert val. Hur skall han göra? Skall han växla in tåget på huvudspåret med risk att pojken blir överkörd eller skall han istället koppla in tåget på stickspåret med följd att hela tåget åker ner i ravinen och mängder av människor dör? Med stor sorg i hjärtat greppar han växeln  och växlar in tåget på huvudspåret. Sekunderna senare ser han det käraste han har bli överkörd.

Är inte detta en bild på hur Gud offrade det dyrbaraste Han hade, för att du och jag skulle nå över till den andra stranden? (Joh3.16). 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid