Fortsätt till huvudinnehåll

Löneförskott till jul

"Ty Gud är inte orättvis så att han förgäter vad ni har verkat" (Hebr.6:10)

Vår Herre är sannerligen överraskningarnas Gud. Igår och idag har han bjudit på glada överraskningar ifråga om sin omsorg om mig. Medan min datautrustning krånglar, bearbetar han andra som i sin tur säger överraskande ting, sådant jag i min vildaste fantasi aldrig kunnat drömma om. 
Små hälsningar via julposten når mig, där en broder tackar mig och kallar mig medarbetare, trots min ringa insats. En okänd kvinna sänder mig ett julkort och tackar för boken som jag skrev. Sådant värmer mer än vi anar. Som ett litet löneförskott inför slutlönen hemma i härligheten. 

Vi talar inte så ofta om lönen, den som skall ges åt den som älskat Kristus. De allra flesta verkar vara så mycket mer intresserade av den jordiska, det som vi har här och nu. Vad den himmelska består i, ja det får vi vänta och se tills det blir dags därtill. Martyrerna, själavinnarna och de som älskat Guds ord kommer ingalunda att gå lottlösa. Men redan nu välsignar oss Herren med sitt goda.

Ibland blir vi så " religiösa " att vi inte vågar närma oss Gud. Hans helighet skrämmer oss. Det är sant att han bor i ett ljus dit ingen kan nå, men han bor också hos den som har ett ödmjukt och förkrossat hjärta. Det händer att vi får " påminna " Herren om vad han lovat och vad han förmår att göra, på något ytterst märkligt sätt gör han sig gång efter gång i det närmaste beroende av oss människor. 

Det händer också att vi måste påminna vår dödsfiende, Satan, om var hans slutdestination är någonstans, och att vi gläds över när han är borta och inte kan ställa till med några rackartyg mer.

Tänk att Gud kom ihåg mig så här till jul. Tror du inte att han kommer ihåg dig också? Du kan aldrig förtjäna hans kärlek, däremot kan du låta dig älskas och brukas av honom i barmhärtighetens tjänst. Till välsignelse för andra. 

Folk, fall nu neder och hylla glatt din frihet, O, helga natt, du frälsning åt oss gav!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo