Fortsätt till huvudinnehåll

Löneförskott till jul

"Ty Gud är inte orättvis så att han förgäter vad ni har verkat" (Hebr.6:10)

Vår Herre är sannerligen överraskningarnas Gud. Igår och idag har han bjudit på glada överraskningar ifråga om sin omsorg om mig. Medan min datautrustning krånglar, bearbetar han andra som i sin tur säger överraskande ting, sådant jag i min vildaste fantasi aldrig kunnat drömma om. 
Små hälsningar via julposten når mig, där en broder tackar mig och kallar mig medarbetare, trots min ringa insats. En okänd kvinna sänder mig ett julkort och tackar för boken som jag skrev. Sådant värmer mer än vi anar. Som ett litet löneförskott inför slutlönen hemma i härligheten. 

Vi talar inte så ofta om lönen, den som skall ges åt den som älskat Kristus. De allra flesta verkar vara så mycket mer intresserade av den jordiska, det som vi har här och nu. Vad den himmelska består i, ja det får vi vänta och se tills det blir dags därtill. Martyrerna, själavinnarna och de som älskat Guds ord kommer ingalunda att gå lottlösa. Men redan nu välsignar oss Herren med sitt goda.

Ibland blir vi så " religiösa " att vi inte vågar närma oss Gud. Hans helighet skrämmer oss. Det är sant att han bor i ett ljus dit ingen kan nå, men han bor också hos den som har ett ödmjukt och förkrossat hjärta. Det händer att vi får " påminna " Herren om vad han lovat och vad han förmår att göra, på något ytterst märkligt sätt gör han sig gång efter gång i det närmaste beroende av oss människor. 

Det händer också att vi måste påminna vår dödsfiende, Satan, om var hans slutdestination är någonstans, och att vi gläds över när han är borta och inte kan ställa till med några rackartyg mer.

Tänk att Gud kom ihåg mig så här till jul. Tror du inte att han kommer ihåg dig också? Du kan aldrig förtjäna hans kärlek, däremot kan du låta dig älskas och brukas av honom i barmhärtighetens tjänst. Till välsignelse för andra. 

Folk, fall nu neder och hylla glatt din frihet, O, helga natt, du frälsning åt oss gav!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid