Fortsätt till huvudinnehåll

Löneförskott till jul

"Ty Gud är inte orättvis så att han förgäter vad ni har verkat" (Hebr.6:10)

Vår Herre är sannerligen överraskningarnas Gud. Igår och idag har han bjudit på glada överraskningar ifråga om sin omsorg om mig. Medan min datautrustning krånglar, bearbetar han andra som i sin tur säger överraskande ting, sådant jag i min vildaste fantasi aldrig kunnat drömma om. 
Små hälsningar via julposten når mig, där en broder tackar mig och kallar mig medarbetare, trots min ringa insats. En okänd kvinna sänder mig ett julkort och tackar för boken som jag skrev. Sådant värmer mer än vi anar. Som ett litet löneförskott inför slutlönen hemma i härligheten. 

Vi talar inte så ofta om lönen, den som skall ges åt den som älskat Kristus. De allra flesta verkar vara så mycket mer intresserade av den jordiska, det som vi har här och nu. Vad den himmelska består i, ja det får vi vänta och se tills det blir dags därtill. Martyrerna, själavinnarna och de som älskat Guds ord kommer ingalunda att gå lottlösa. Men redan nu välsignar oss Herren med sitt goda.

Ibland blir vi så " religiösa " att vi inte vågar närma oss Gud. Hans helighet skrämmer oss. Det är sant att han bor i ett ljus dit ingen kan nå, men han bor också hos den som har ett ödmjukt och förkrossat hjärta. Det händer att vi får " påminna " Herren om vad han lovat och vad han förmår att göra, på något ytterst märkligt sätt gör han sig gång efter gång i det närmaste beroende av oss människor. 

Det händer också att vi måste påminna vår dödsfiende, Satan, om var hans slutdestination är någonstans, och att vi gläds över när han är borta och inte kan ställa till med några rackartyg mer.

Tänk att Gud kom ihåg mig så här till jul. Tror du inte att han kommer ihåg dig också? Du kan aldrig förtjäna hans kärlek, däremot kan du låta dig älskas och brukas av honom i barmhärtighetens tjänst. Till välsignelse för andra. 

Folk, fall nu neder och hylla glatt din frihet, O, helga natt, du frälsning åt oss gav!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar