Fortsätt till huvudinnehåll

Vilka får vara med under julens sammankomster?

"Och dörren stängdes igen" (Matt.25:10)

Läser idag till min glädje om julhögtidens sammankomster. Ifjol var allting igenbommat.  Öde och stilla. Ingen anordnade någon samling, coronans framfart var ett faktum. 
Sedan följde sommaren då smittorisken minskade.

Förr inte så länge sedan kom nya direktiv från folkhälsomyndigheterna. Högst hundra personer får vistas samtidigt i en lokal. Överstiger deltagarna maxantalet fordras vaccinpass. Nyfiken som jag ibland kan vara, läste jag predikoturerna på olika församlingars annonstavla, för att se vilka alternativ man valt i detta läge. Några större kyrkor har vaccinpass-kontroll. De flesta har istället gudstjänster för max hundra personer. När salen är " full " stängs dörren obönhörligt igen. Skylten FULLSATT hindrar de som inte var tidiga nog att komma in. 

De flesta har valt denna väg. Istället för vaccinpass-kontroll vid ingången för de vaccinerade ställer man sig på minoritetens sida för att alla skall få vara med. Även de som av en mängd olika orsaker och motiv inte vaccinerat sig. Dörren står öppen för alla. Den som vill han komme! 

Och dörren stängdes igen. På samma sätt kom ett ögonblick i berättelsen om de tio jungrurna, då bröllopssalen var full och dörren stängdes igen. (Matt.25) De fåvitska jungfurna kom för sent. Salen var full.

När tiden var inne avseglade arken med Noa som kapten. När arken var "full" stängdes dörren igen. (1Mos.7:16)

Väl medveten om att många inte alls håller med mig, tycker jag mig finna bibelstöd i arrangörernas agerande under julhögtiden. I himmelriket kommer man inte in på grund av något annat än nåd. Det hjälper inte vilka meriter du än kommit med. När den himmelska salen är "full" inleds bröllopet. 

Inbjudan dit når ut till alla, ung såväl som gammal, fattig såväl som rik, hedning såväl som jude, kvinna såväl som man, gift såväl som singel. Alla är välkomna. Alla får bjuda in Jesus i sitt hjärta. 

Inget ont om vaccinpasset. Det fyller säkert sin funktion. Var och en får dock vara beredda. Direktiven kan ändras och det fort. Tiden är kort!


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar