Fortsätt till huvudinnehåll

Vilka får vara med under julens sammankomster?

"Och dörren stängdes igen" (Matt.25:10)

Läser idag till min glädje om julhögtidens sammankomster. Ifjol var allting igenbommat.  Öde och stilla. Ingen anordnade någon samling, coronans framfart var ett faktum. 
Sedan följde sommaren då smittorisken minskade.

Förr inte så länge sedan kom nya direktiv från folkhälsomyndigheterna. Högst hundra personer får vistas samtidigt i en lokal. Överstiger deltagarna maxantalet fordras vaccinpass. Nyfiken som jag ibland kan vara, läste jag predikoturerna på olika församlingars annonstavla, för att se vilka alternativ man valt i detta läge. Några större kyrkor har vaccinpass-kontroll. De flesta har istället gudstjänster för max hundra personer. När salen är " full " stängs dörren obönhörligt igen. Skylten FULLSATT hindrar de som inte var tidiga nog att komma in. 

De flesta har valt denna väg. Istället för vaccinpass-kontroll vid ingången för de vaccinerade ställer man sig på minoritetens sida för att alla skall få vara med. Även de som av en mängd olika orsaker och motiv inte vaccinerat sig. Dörren står öppen för alla. Den som vill han komme! 

Och dörren stängdes igen. På samma sätt kom ett ögonblick i berättelsen om de tio jungrurna, då bröllopssalen var full och dörren stängdes igen. (Matt.25) De fåvitska jungfurna kom för sent. Salen var full.

När tiden var inne avseglade arken med Noa som kapten. När arken var "full" stängdes dörren igen. (1Mos.7:16)

Väl medveten om att många inte alls håller med mig, tycker jag mig finna bibelstöd i arrangörernas agerande under julhögtiden. I himmelriket kommer man inte in på grund av något annat än nåd. Det hjälper inte vilka meriter du än kommit med. När den himmelska salen är "full" inleds bröllopet. 

Inbjudan dit når ut till alla, ung såväl som gammal, fattig såväl som rik, hedning såväl som jude, kvinna såväl som man, gift såväl som singel. Alla är välkomna. Alla får bjuda in Jesus i sitt hjärta. 

Inget ont om vaccinpasset. Det fyller säkert sin funktion. Var och en får dock vara beredda. Direktiven kan ändras och det fort. Tiden är kort!


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid