Fortsätt till huvudinnehåll

Vilka får vara med under julens sammankomster?

"Och dörren stängdes igen" (Matt.25:10)

Läser idag till min glädje om julhögtidens sammankomster. Ifjol var allting igenbommat.  Öde och stilla. Ingen anordnade någon samling, coronans framfart var ett faktum. 
Sedan följde sommaren då smittorisken minskade.

Förr inte så länge sedan kom nya direktiv från folkhälsomyndigheterna. Högst hundra personer får vistas samtidigt i en lokal. Överstiger deltagarna maxantalet fordras vaccinpass. Nyfiken som jag ibland kan vara, läste jag predikoturerna på olika församlingars annonstavla, för att se vilka alternativ man valt i detta läge. Några större kyrkor har vaccinpass-kontroll. De flesta har istället gudstjänster för max hundra personer. När salen är " full " stängs dörren obönhörligt igen. Skylten FULLSATT hindrar de som inte var tidiga nog att komma in. 

De flesta har valt denna väg. Istället för vaccinpass-kontroll vid ingången för de vaccinerade ställer man sig på minoritetens sida för att alla skall få vara med. Även de som av en mängd olika orsaker och motiv inte vaccinerat sig. Dörren står öppen för alla. Den som vill han komme! 

Och dörren stängdes igen. På samma sätt kom ett ögonblick i berättelsen om de tio jungrurna, då bröllopssalen var full och dörren stängdes igen. (Matt.25) De fåvitska jungfurna kom för sent. Salen var full.

När tiden var inne avseglade arken med Noa som kapten. När arken var "full" stängdes dörren igen. (1Mos.7:16)

Väl medveten om att många inte alls håller med mig, tycker jag mig finna bibelstöd i arrangörernas agerande under julhögtiden. I himmelriket kommer man inte in på grund av något annat än nåd. Det hjälper inte vilka meriter du än kommit med. När den himmelska salen är "full" inleds bröllopet. 

Inbjudan dit når ut till alla, ung såväl som gammal, fattig såväl som rik, hedning såväl som jude, kvinna såväl som man, gift såväl som singel. Alla är välkomna. Alla får bjuda in Jesus i sitt hjärta. 

Inget ont om vaccinpasset. Det fyller säkert sin funktion. Var och en får dock vara beredda. Direktiven kan ändras och det fort. Tiden är kort!


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj

Nuet och ålderdomen

 " Så tänk då på din Skapare i din ungdomstid, förrän de onda dagarna komma och de år nalkas om vilka du skall säga: "Jag finner icke behag i dem'. " ( Predikaren 12: 1 ) Jag har en vän som idag fyller 65 år. Fyller pensionär som det så vackert heter. 65 år är ingen hög ålder, idag, många är då fortfarande vid god vigör. Ett liv varar 70 - 80 år, heter det visst också ( Ps. 90: 10 ), fast många lever längre än så och att bli 100 år är inte ovanligt längre. I takt med att den västerländska levnadsstandarden stigit, har välfärden ökat! Hur framtiden blir, det vet vi inte. Den bild, som Predikaren målar upp då den beskriver ålderdomen är allt annat än ljus och föga uppbygglig för den moderna nutidsmänniskans tankevärld. Det heter nämligen följande i de återstående verserna i det 12:te kapitlet: " ja, förrän solen bliver förmörkad, och dagsljuset och månen och stjärnorna; före den ålder då molnen komma igen efter regnet, den tid då väktarna i huset darra, och de sta