Fortsätt till huvudinnehåll

Gudaktighetens hemlighet - Kristus

"Ty erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: Han som blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i Anden, sedd av änglar, predikad bland hedningarna, trodd i världen, upptagen i härligheten." (1Tim.3:16)

Vem talar texten här ovan om? Jo, om Jesus. Denna text brukar ibland läsas på julottan. I år var min kära hustru och  jag i den lilla medeltida kyrkan Yttergran på en stämningsfull julotta, dock lästes ej denna text där och då.

Gudaktighetens hemlighet, att Kristus lät sig födas såsom människa, vandra mitt ibland ett ont och trolöst släkte, för att sedan lida, dö och uppstå igen. Han fullgjorde, vad vi borde och blev vår rättfärdighet. 

Gudaktighetens hemlighet, försoningen och korsets gåta, som ej kan förklaras men dock erfaras, att vi får äga gemenskap med Gud. Att Anden bor i våra hjärtan vilket gör att vi får kallas för Guds barn. 

Änglarna såg honom innan han steg hitned, men de kan aldrig blicka in i frälsningens underbara hemlighet. Gudaktighetens hemlighet har ej ännu uppenbarats för dem. 

Han kom till sina egna, judefolket, men de tog inte emot honom. Frälsningserbjudandet gick vidare till hedningarna och evangeliet predikades ut över hela världen om frälsning för var och en som tror på hans namn.

Publikaner, skökor och syndare av alla slag sade sitt "ja" till detta erbjudande medan de självgoda och egenrättfärdiga tackade "nej" då, som nu många gånger. Så har det fortgått genom åren.

Upptagen i härlighet och därifrån igenkommande för att döma levande och döda. Förmodligen är det inte långt kvar till Jesu återkomst! Adventstidens fullbordan, Himmelrikets än mer synliga närvaro.

Det är lätt att bli lyrisk och himla med ögonen. Att diktens och sagans värld förenas med den verklighet vi upplever runt omkring oss med våra jordiska ögon. Att julens budskap står i kontrast mot vetenskapens upptäckter och nutidsmänniskan slår sig för bröstet och utropar: - finns det fortfarande de som är dumma nog och tror på den gamla boken? 

Ja, det gör det. Visst kan mycket verka märkligt för vårt förstånd att försöka begripa, men jag tror på jungfrufödsel, på brödunder, på uppståndelsen, på evigt liv och på uppryckelsen, hur svårbegripligt det än verkar vara! Att bibeln är Guds ord och att evangeliet ger oss möjlighet till direktkontakt med himlen. 

Gudaktighetens hemlighet - är det vår längtan denna jul? Att han som föddes i Betlehem är han som får ha förstaplatsen i våra hjärtan? 

Ty det fanns inte plats för dem i härbärget, heter det i julevangeliet. Finns det plats för Jesus i mitt och ditt hjärta idag? Rum för ärans konung, så att han får träda in och vi får fira måltid tillsammans. 

Ack Herre Jesus hör min röst Gör dig ett tempel i mitt bröst Uti mitt hjärta bliv och bo Så har jag tröst och evig ro.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj