Fortsätt till huvudinnehåll

Gudaktighetens hemlighet - Kristus

"Ty erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: Han som blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i Anden, sedd av änglar, predikad bland hedningarna, trodd i världen, upptagen i härligheten." (1Tim.3:16)

Vem talar texten här ovan om? Jo, om Jesus. Denna text brukar ibland läsas på julottan. I år var min kära hustru och  jag i den lilla medeltida kyrkan Yttergran på en stämningsfull julotta, dock lästes ej denna text där och då.

Gudaktighetens hemlighet, att Kristus lät sig födas såsom människa, vandra mitt ibland ett ont och trolöst släkte, för att sedan lida, dö och uppstå igen. Han fullgjorde, vad vi borde och blev vår rättfärdighet. 

Gudaktighetens hemlighet, försoningen och korsets gåta, som ej kan förklaras men dock erfaras, att vi får äga gemenskap med Gud. Att Anden bor i våra hjärtan vilket gör att vi får kallas för Guds barn. 

Änglarna såg honom innan han steg hitned, men de kan aldrig blicka in i frälsningens underbara hemlighet. Gudaktighetens hemlighet har ej ännu uppenbarats för dem. 

Han kom till sina egna, judefolket, men de tog inte emot honom. Frälsningserbjudandet gick vidare till hedningarna och evangeliet predikades ut över hela världen om frälsning för var och en som tror på hans namn.

Publikaner, skökor och syndare av alla slag sade sitt "ja" till detta erbjudande medan de självgoda och egenrättfärdiga tackade "nej" då, som nu många gånger. Så har det fortgått genom åren.

Upptagen i härlighet och därifrån igenkommande för att döma levande och döda. Förmodligen är det inte långt kvar till Jesu återkomst! Adventstidens fullbordan, Himmelrikets än mer synliga närvaro.

Det är lätt att bli lyrisk och himla med ögonen. Att diktens och sagans värld förenas med den verklighet vi upplever runt omkring oss med våra jordiska ögon. Att julens budskap står i kontrast mot vetenskapens upptäckter och nutidsmänniskan slår sig för bröstet och utropar: - finns det fortfarande de som är dumma nog och tror på den gamla boken? 

Ja, det gör det. Visst kan mycket verka märkligt för vårt förstånd att försöka begripa, men jag tror på jungfrufödsel, på brödunder, på uppståndelsen, på evigt liv och på uppryckelsen, hur svårbegripligt det än verkar vara! Att bibeln är Guds ord och att evangeliet ger oss möjlighet till direktkontakt med himlen. 

Gudaktighetens hemlighet - är det vår längtan denna jul? Att han som föddes i Betlehem är han som får ha förstaplatsen i våra hjärtan? 

Ty det fanns inte plats för dem i härbärget, heter det i julevangeliet. Finns det plats för Jesus i mitt och ditt hjärta idag? Rum för ärans konung, så att han får träda in och vi får fira måltid tillsammans. 

Ack Herre Jesus hör min röst Gör dig ett tempel i mitt bröst Uti mitt hjärta bliv och bo Så har jag tröst och evig ro.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!