Fortsätt till huvudinnehåll

Gudaktighetens hemlighet - Kristus

"Ty erkänt stor är gudaktighetens hemlighet: Han som blev uppenbarad i köttet, rättfärdigad i Anden, sedd av änglar, predikad bland hedningarna, trodd i världen, upptagen i härligheten." (1Tim.3:16)

Vem talar texten här ovan om? Jo, om Jesus. Denna text brukar ibland läsas på julottan. I år var min kära hustru och  jag i den lilla medeltida kyrkan Yttergran på en stämningsfull julotta, dock lästes ej denna text där och då.

Gudaktighetens hemlighet, att Kristus lät sig födas såsom människa, vandra mitt ibland ett ont och trolöst släkte, för att sedan lida, dö och uppstå igen. Han fullgjorde, vad vi borde och blev vår rättfärdighet. 

Gudaktighetens hemlighet, försoningen och korsets gåta, som ej kan förklaras men dock erfaras, att vi får äga gemenskap med Gud. Att Anden bor i våra hjärtan vilket gör att vi får kallas för Guds barn. 

Änglarna såg honom innan han steg hitned, men de kan aldrig blicka in i frälsningens underbara hemlighet. Gudaktighetens hemlighet har ej ännu uppenbarats för dem. 

Han kom till sina egna, judefolket, men de tog inte emot honom. Frälsningserbjudandet gick vidare till hedningarna och evangeliet predikades ut över hela världen om frälsning för var och en som tror på hans namn.

Publikaner, skökor och syndare av alla slag sade sitt "ja" till detta erbjudande medan de självgoda och egenrättfärdiga tackade "nej" då, som nu många gånger. Så har det fortgått genom åren.

Upptagen i härlighet och därifrån igenkommande för att döma levande och döda. Förmodligen är det inte långt kvar till Jesu återkomst! Adventstidens fullbordan, Himmelrikets än mer synliga närvaro.

Det är lätt att bli lyrisk och himla med ögonen. Att diktens och sagans värld förenas med den verklighet vi upplever runt omkring oss med våra jordiska ögon. Att julens budskap står i kontrast mot vetenskapens upptäckter och nutidsmänniskan slår sig för bröstet och utropar: - finns det fortfarande de som är dumma nog och tror på den gamla boken? 

Ja, det gör det. Visst kan mycket verka märkligt för vårt förstånd att försöka begripa, men jag tror på jungfrufödsel, på brödunder, på uppståndelsen, på evigt liv och på uppryckelsen, hur svårbegripligt det än verkar vara! Att bibeln är Guds ord och att evangeliet ger oss möjlighet till direktkontakt med himlen. 

Gudaktighetens hemlighet - är det vår längtan denna jul? Att han som föddes i Betlehem är han som får ha förstaplatsen i våra hjärtan? 

Ty det fanns inte plats för dem i härbärget, heter det i julevangeliet. Finns det plats för Jesus i mitt och ditt hjärta idag? Rum för ärans konung, så att han får träda in och vi får fira måltid tillsammans. 

Ack Herre Jesus hör min röst Gör dig ett tempel i mitt bröst Uti mitt hjärta bliv och bo Så har jag tröst och evig ro.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid