Fortsätt till huvudinnehåll

Profetröster

"Herren, Herren gör alls intet utan att ha uppenbarat sitt råd för sina tjänare profeterna" (Amos3:7)

Det heter i samband med att profeten Samuel får sin kallelse, (1Sam.3:1) att vid den tiden var profetsyner inte vanliga. Är det inte rätt så likt våra dagar? Profetsyner är inte särskilt vanliga. Visst finns det de, vilka menar sig se och höra ovanifrån, men alltid är sådana drömmar och syner inte enbart gudomliga utan de mänskliga inslagen dominerar. 

Profetsyner och profetröster, finner vi dem alls i vårt nutida Sverige? Lyckoprofeter med budskap om de stora väckelsernas tid hörs förvisso då och då, men vi ser inte så stort gensvar. Gatuevangelister når ut till de som kommer i dess väg, men blir det något mer än en kort Jesus presentation? 

Under gamla förbundets tid blev profeterna ofta dödade. Man ville inte höra deras domsord. Idag blir också på sina håll profeterna nedtystade. Trots allt heter det att Herren inte gör något utan att meddela sina tjänare, profeterna.

Att vara profet är inget någon är för att bli omtyckt, populär och bejublad av folket. Ofta är profeten ganska ensam. Och att se stora syner är måhända mäktigt, men ett stort ansvar att frambära. Något som vår Herre inte kan anförtro åt vem som helst. Jag tänker på profeter som t ex Anton Johanson och Birger Claesson vars syner om förestående krig är allt annat än det vi vill höra. Än har det inte hänt, vad de såg. Kanhända omvände sig vårt folk och Herren ångrade sig. 

Skall Människosonen, när han kommer finna någon tro här på jorden? I länder där förföljelse råder går väckelsen fram. 

Något annat vill jag också passa på att skriva i detta sammanhang. 
Som kuriosa kan jag och nämna att Profeten Amos ansågs något intressantare än de övriga gammaltestamentliga profeterna av tidigare statsminister Tage Erlander. Han tyckte sig finna socialdemokratiska tankar just hos Amos. För att få reda på det, så får vi studera och se om våra slutsatser blir detsamma som hans. Om inte annat får vi då Guds ord till livs,  vilket säkerligen är gott!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar