Fortsätt till huvudinnehåll

Den första julnatten

"Ty idag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad och han är Messias Herren." (Luk.2:11)

Underbara glädjenyheter som några enkla fåraherdar fick höra och ta del av, den första julnatten. Deras efterlängtade Messias hade blivit född. 

Gång efter gång, jul efter jul, blir vi påminda om detta. 

A L Skoog skriver i sin julsång följande strofer:

Härlig den natten då neder sig sänkte Himmelens strålande sångarehär! Härliga sång den åt människorna skänkte, Älskad av gamla, av barnen så kär.

Ära vare Gud i höjden Och på jorden frid och fröjd Härliga sång som oss änglarna bringat! Härligt den hörts under seklernas gång. När andra sånger i glömska förklingat, Klangfull och ny ljuder Betlehems sång.

Härliga upphov till sången den sköna! Härliga kärlek, som Gud oss bevist! Budskapet genljöd kring nejden den gröna: "Födder är frälsaren, Herren och Krist!"

Jublens och fröjdens, vår själ och vår ande! Gud har oss givit sin enfödde Son. Barnen sin röst med de gamla nu blande Uti den heliga lovsångens ton!


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar