Fortsätt till huvudinnehåll

Vinnare eller förlorare?

"Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men ändå förlorar sin själ" (Matt.16:26)

Många människor tycker om att tävla. Utmana både sig själv och andra. För många är det också viktigt att vinna, så viktigt att man gärna offrar åtskilliga timmar och ett stort penningkapital för att få stå på en prispall och mottaga ära och berömmelse. 

Likväl hjälper inga mänskliga prestationer dig att uppnå den himmel, dit de allra flesta ändå vill i sinom tid. Du kan aldrig förtjäna dig en plats vid de himmelska borden. Endast nåden ger dig inträdesbiljett dit. För att vinna det eviga livet måste du till först inse att du är en förlorare, något som för många är allt annat än enkelt. En förlorare, en syndare som är i behov av hjälp. Räddningsplankan Kristus står redo för utryckning närhelst han anropas. Märkväl, innan du ropar om nåd är han redo att svara.

Uppenbarelseboken talar en hel del om övervinnare. Alltså segrare redan här i tiden. Belöningen hos övervinnarna i de sju sändebreven stiger mer och mer allt efter varje församling som får sin dom och kulminerar i att vi ska få sitta tillsammans med Jesus på hans tron och regera. Vilken framtid! Vilken belöning! Vilken nåd!

Livet har varit och kommer också med största sannolikhet att vara oerhört orättvist för oss människor. Medan den ene föds med silversked i munnen drabbas den andre av fattigdom, tragedier och olyckor på löpande band. Att förstå detta, nej, det gör jag inte. Och behöver - tack och lov och pris - inte heller göra det. 

Vi blir uppmanade att kämpa trons goda kamp. (1Tim.6:12) Kämpa för att komma in genom den trånga porten och att gå den smala vägen. Allt för att vinna det eviga livet. 

Hur har vi det när det kommer till vår egen bekvämlighet? Förr kunde folk vandra tio mil för att lyssna på en andesmord talare. Idag ids vi knappt ens åka bil de milen för att vara med. Det är så skönt och bekvämt framför tv: n eller datorn. Men så har vi inte heller så många andliga segrar. Det är så mycket komfortablare i kasernen än ute på stridsfältet.

Sök att vinna det eviga livet. Är du en övervinnare? Eller föredrar du det stilla livet och seglar vidare under bekvämlighetens flagg? Vinna eller förlora? Segra eller bli besegrad? Med önskan om att frågor väckts till liv får vi fortsätta kampen under vårt advent, väntan på Kristi återkomst!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid