Fortsätt till huvudinnehåll

Vinnare eller förlorare?

"Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men ändå förlorar sin själ" (Matt.16:26)

Många människor tycker om att tävla. Utmana både sig själv och andra. För många är det också viktigt att vinna, så viktigt att man gärna offrar åtskilliga timmar och ett stort penningkapital för att få stå på en prispall och mottaga ära och berömmelse. 

Likväl hjälper inga mänskliga prestationer dig att uppnå den himmel, dit de allra flesta ändå vill i sinom tid. Du kan aldrig förtjäna dig en plats vid de himmelska borden. Endast nåden ger dig inträdesbiljett dit. För att vinna det eviga livet måste du till först inse att du är en förlorare, något som för många är allt annat än enkelt. En förlorare, en syndare som är i behov av hjälp. Räddningsplankan Kristus står redo för utryckning närhelst han anropas. Märkväl, innan du ropar om nåd är han redo att svara.

Uppenbarelseboken talar en hel del om övervinnare. Alltså segrare redan här i tiden. Belöningen hos övervinnarna i de sju sändebreven stiger mer och mer allt efter varje församling som får sin dom och kulminerar i att vi ska få sitta tillsammans med Jesus på hans tron och regera. Vilken framtid! Vilken belöning! Vilken nåd!

Livet har varit och kommer också med största sannolikhet att vara oerhört orättvist för oss människor. Medan den ene föds med silversked i munnen drabbas den andre av fattigdom, tragedier och olyckor på löpande band. Att förstå detta, nej, det gör jag inte. Och behöver - tack och lov och pris - inte heller göra det. 

Vi blir uppmanade att kämpa trons goda kamp. (1Tim.6:12) Kämpa för att komma in genom den trånga porten och att gå den smala vägen. Allt för att vinna det eviga livet. 

Hur har vi det när det kommer till vår egen bekvämlighet? Förr kunde folk vandra tio mil för att lyssna på en andesmord talare. Idag ids vi knappt ens åka bil de milen för att vara med. Det är så skönt och bekvämt framför tv: n eller datorn. Men så har vi inte heller så många andliga segrar. Det är så mycket komfortablare i kasernen än ute på stridsfältet.

Sök att vinna det eviga livet. Är du en övervinnare? Eller föredrar du det stilla livet och seglar vidare under bekvämlighetens flagg? Vinna eller förlora? Segra eller bli besegrad? Med önskan om att frågor väckts till liv får vi fortsätta kampen under vårt advent, väntan på Kristi återkomst!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar