Fortsätt till huvudinnehåll

Vilket kaffe skulle du bjuda på om du fick oväntat besök?

För ett antal år sedan förekom en annons som ställde fram frågan; -  Vilket kaffe skulle du bjuda på om du fick oväntat besök? Ett antal olika bilder föreställande en u-båt, ett stort fartyg, ett mindre flygplan, en fallskärmshoppare eller något motsvarande var den oväntade kaffegästen. 

Vilket var då kaffemärket? Ett av de stora som tillverkar denna ädla dryck i en stad som är känd för sin stora julbock. Så frångår vi röster om att inte ha reklam i texten. Och avnjuter drycken istället. 

Du vet kanske vid det här laget vartåt det brakar nu? Om Jesus kommer på besök till ditt hem, vad bjuder du honom på då. Eftersom kaffet inte ännu under antiken blivit en dryck, vet vi inte om han skulle svara, ja eller nej till en kopp, men eftersom han umgicks en hel del kring bordet är det inte osannolikt att svaret blivit "ja". 

Desto mer intresserad är han att få flytta in i ditt hjärta och hålla måltid tillsammans med dig, i innerlig, förtrolig gemenskap. Hålla måltid, ja, sådant är han också intresserad utav. Och skulle han komma till dig under denna julhelg i en nödställd medmänniskas skepnad, öppnar du även då ditt hjärta för honom? Helt oväntat kan du få änglar till gäster (Hebr.13:2) och inte vill du väl gå miste om den välsignelsen? 

O kom till Jesus, till Jesus, han vill frälsa dig just nu.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar