Fortsätt till huvudinnehåll

Vilket kaffe skulle du bjuda på om du fick oväntat besök?

För ett antal år sedan förekom en annons som ställde fram frågan; -  Vilket kaffe skulle du bjuda på om du fick oväntat besök? Ett antal olika bilder föreställande en u-båt, ett stort fartyg, ett mindre flygplan, en fallskärmshoppare eller något motsvarande var den oväntade kaffegästen. 

Vilket var då kaffemärket? Ett av de stora som tillverkar denna ädla dryck i en stad som är känd för sin stora julbock. Så frångår vi röster om att inte ha reklam i texten. Och avnjuter drycken istället. 

Du vet kanske vid det här laget vartåt det brakar nu? Om Jesus kommer på besök till ditt hem, vad bjuder du honom på då. Eftersom kaffet inte ännu under antiken blivit en dryck, vet vi inte om han skulle svara, ja eller nej till en kopp, men eftersom han umgicks en hel del kring bordet är det inte osannolikt att svaret blivit "ja". 

Desto mer intresserad är han att få flytta in i ditt hjärta och hålla måltid tillsammans med dig, i innerlig, förtrolig gemenskap. Hålla måltid, ja, sådant är han också intresserad utav. Och skulle han komma till dig under denna julhelg i en nödställd medmänniskas skepnad, öppnar du även då ditt hjärta för honom? Helt oväntat kan du få änglar till gäster (Hebr.13:2) och inte vill du väl gå miste om den välsignelsen? 

O kom till Jesus, till Jesus, han vill frälsa dig just nu.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid