Fortsätt till huvudinnehåll

Ljuva viloplats

För många människor innebär adventstiden inte enbart ljus och värme utan också denna "julstress". Det ena och andra ska fixas och donas, göras, beställas och handlas. Låt oss då - mitt i allt julstök - stilla oss tillsammans med Jesus, som ändå är huvudpersonen under julhögtiden.

Den norske predikanten Fredrik Wislöff skriver i sin andaktsbok "Vilen eder litet" följande rader:

" Sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig, där hon kan lägga sina ungar; dina altaren, Herre Sebaot. (Ps.84:4)

Allt som lever måste ha en viloplats. Småfåglarna har ett lugnt litet bo att ta sin tillflykt till. Där vilar de ut efter dagens trägna flygning. Där är det stilla och tryggt.
Ett svalbo är inte vackert att se på utifrån. Men svalan älskar det. På insidan är det mjukt och skönt med strå och dunbädd. Och där vilar svalan och beskyddar sina ungar, omgivet av boet.
Själen måste också ha en viloplats. Kan en fågel bli trött av flygningen, kan en människosjäl än mer bli trött av livets hårda kamp. Herrens altare är själens viloplats. Altaret är det ställe, där offerblodet rinner, försoningsplatsen. 
Så skall själen vila ut i Kristi försoning. Liksom svalboet inte är vackert att se på utifrån, är försoningsverket till anstöt och förargelse för dem som bara ser det på avstånd. Men för den som behöver vila är försoningen som ett lugnt och tryggt bo. På Herrens altare, vid Kristi kors kan själen vila ut, omgiven av Kristi försoning. "

Ljuva viloplats vid Jesu hjärta, Säkra tillflyktsort för jagad själ! O, där glömmer jag all jordisk smärta, Ty hos Jesus bliver allt så väl.
Trötta ande, där du finner vila, Där finns läkedom för varje sår. O, att alla ville skynda, ila Till den famn som öppen för dem står.
Blir jag trött och modlös under färden, Drager han mig sakta till sitt bröst. Viskar, "jag har övervunnit världen! Jag är med dig, fatta mod och tröst!"
Dyre Jesus, låt min själ sig gömma Vid ditt hjärta under stormens brus; Lär mig bida där och världen glömma, Tills jag evigt vilar ut i ljus.Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj