Fortsätt till huvudinnehåll

Ljuva viloplats

För många människor innebär adventstiden inte enbart ljus och värme utan också denna "julstress". Det ena och andra ska fixas och donas, göras, beställas och handlas. Låt oss då - mitt i allt julstök - stilla oss tillsammans med Jesus, som ändå är huvudpersonen under julhögtiden.

Den norske predikanten Fredrik Wislöff skriver i sin andaktsbok "Vilen eder litet" följande rader:

" Sparven har funnit ett hus och svalan ett bo åt sig, där hon kan lägga sina ungar; dina altaren, Herre Sebaot. (Ps.84:4)

Allt som lever måste ha en viloplats. Småfåglarna har ett lugnt litet bo att ta sin tillflykt till. Där vilar de ut efter dagens trägna flygning. Där är det stilla och tryggt.
Ett svalbo är inte vackert att se på utifrån. Men svalan älskar det. På insidan är det mjukt och skönt med strå och dunbädd. Och där vilar svalan och beskyddar sina ungar, omgivet av boet.
Själen måste också ha en viloplats. Kan en fågel bli trött av flygningen, kan en människosjäl än mer bli trött av livets hårda kamp. Herrens altare är själens viloplats. Altaret är det ställe, där offerblodet rinner, försoningsplatsen. 
Så skall själen vila ut i Kristi försoning. Liksom svalboet inte är vackert att se på utifrån, är försoningsverket till anstöt och förargelse för dem som bara ser det på avstånd. Men för den som behöver vila är försoningen som ett lugnt och tryggt bo. På Herrens altare, vid Kristi kors kan själen vila ut, omgiven av Kristi försoning. "

Ljuva viloplats vid Jesu hjärta, Säkra tillflyktsort för jagad själ! O, där glömmer jag all jordisk smärta, Ty hos Jesus bliver allt så väl.
Trötta ande, där du finner vila, Där finns läkedom för varje sår. O, att alla ville skynda, ila Till den famn som öppen för dem står.
Blir jag trött och modlös under färden, Drager han mig sakta till sitt bröst. Viskar, "jag har övervunnit världen! Jag är med dig, fatta mod och tröst!"
Dyre Jesus, låt min själ sig gömma Vid ditt hjärta under stormens brus; Lär mig bida där och världen glömma, Tills jag evigt vilar ut i ljus.Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!