Fortsätt till huvudinnehåll

Jag är världens ljus

"Jag är världens ljus" (Joh.8:12)

Att vi lever i en mörk tid, det har väl knappast undgått någon. Decembermörkret lägger sig redan tidigt på eftermiddagen och all julbelysning som tindrar i träd, fönster och på balkonger förmår knappt lysa upp den mörka vinterhimlen. 

Men än mörkare är det att se all den negativa nyhetsflod som väller ur djupets källor, var gång vi lyssnar på nyheterna. Nya dödsfall i corona, mord, skjutningar och annat elände är ständigt på tapeten. 

Fastmer får vi glädjas då vi hör att, så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet, och ni gör väl, om ni aktar därpå, såsom på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr och morgonstjärnan går upp i edra hjärtan. ( 2Petr.1:19 )

Morgonstjärnan, Jesus Kristus lyser allt klarare. Ser vi tecknen? Väntar vi på honom? Får han skrida fram i midnattsmörkret med sitt ljus, sin sanning och sin omsorg? 

Han är världens ljus som har kommit för att övervinna allt mörker. Vi får fly till honom. En ljus framtid väntar bakom den mörka horisonten. 

Immanuel  - Gud med oss! Låt det vara vårt hopp, vårt fältrop i tiden, när det blåser kalla nordanvindar. Mörkret är ej evigt. Nej, nådeljuset har övervunnit ondskan. Se på honom, han som är livets ljus, han skall bära oss över djupen ända hem.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid