Fortsätt till huvudinnehåll

Jag är världens ljus

"Jag är världens ljus" (Joh.8:12)

Att vi lever i en mörk tid, det har väl knappast undgått någon. Decembermörkret lägger sig redan tidigt på eftermiddagen och all julbelysning som tindrar i träd, fönster och på balkonger förmår knappt lysa upp den mörka vinterhimlen. 

Men än mörkare är det att se all den negativa nyhetsflod som väller ur djupets källor, var gång vi lyssnar på nyheterna. Nya dödsfall i corona, mord, skjutningar och annat elände är ständigt på tapeten. 

Fastmer får vi glädjas då vi hör att, så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet, och ni gör väl, om ni aktar därpå, såsom på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr och morgonstjärnan går upp i edra hjärtan. ( 2Petr.1:19 )

Morgonstjärnan, Jesus Kristus lyser allt klarare. Ser vi tecknen? Väntar vi på honom? Får han skrida fram i midnattsmörkret med sitt ljus, sin sanning och sin omsorg? 

Han är världens ljus som har kommit för att övervinna allt mörker. Vi får fly till honom. En ljus framtid väntar bakom den mörka horisonten. 

Immanuel  - Gud med oss! Låt det vara vårt hopp, vårt fältrop i tiden, när det blåser kalla nordanvindar. Mörkret är ej evigt. Nej, nådeljuset har övervunnit ondskan. Se på honom, han som är livets ljus, han skall bära oss över djupen ända hem.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar