Fortsätt till huvudinnehåll

Jag är världens ljus

"Jag är världens ljus" (Joh.8:12)

Att vi lever i en mörk tid, det har väl knappast undgått någon. Decembermörkret lägger sig redan tidigt på eftermiddagen och all julbelysning som tindrar i träd, fönster och på balkonger förmår knappt lysa upp den mörka vinterhimlen. 

Men än mörkare är det att se all den negativa nyhetsflod som väller ur djupets källor, var gång vi lyssnar på nyheterna. Nya dödsfall i corona, mord, skjutningar och annat elände är ständigt på tapeten. 

Fastmer får vi glädjas då vi hör att, så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet, och ni gör väl, om ni aktar därpå, såsom på ett ljus som lyser i en dyster vildmark, till dess att dagen gryr och morgonstjärnan går upp i edra hjärtan. ( 2Petr.1:19 )

Morgonstjärnan, Jesus Kristus lyser allt klarare. Ser vi tecknen? Väntar vi på honom? Får han skrida fram i midnattsmörkret med sitt ljus, sin sanning och sin omsorg? 

Han är världens ljus som har kommit för att övervinna allt mörker. Vi får fly till honom. En ljus framtid väntar bakom den mörka horisonten. 

Immanuel  - Gud med oss! Låt det vara vårt hopp, vårt fältrop i tiden, när det blåser kalla nordanvindar. Mörkret är ej evigt. Nej, nådeljuset har övervunnit ondskan. Se på honom, han som är livets ljus, han skall bära oss över djupen ända hem.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!