Fortsätt till huvudinnehåll

Mycket förmår en rättfärdig mans bön

"Mycket förmår en rättfärdig mans bön då den bedes med kraft" (Jak.5:16)


En av de vägar vi har för att komma inför Gud är genom bönen. Vi har rätt att bedja. Hur bör vi bedja? I Ande och sanning! Åkalla honom medan han är nära. Söken honom medan han låter sig finnas. 

Vi har med största sannolikhet upplevt, både att vi fått bönesvar, att bönesvaret dröjer och att bönesvaret uteblir. Vår himmelske Fader ger oss det vad vi behöver. När vi är behov så ger han oss goda gåvor, inte alltid det som vi vill ha, utan det som är nyttigt för oss. 

Ofta vill vi ha bönesvar direkt, utan att behöva dröja eller vänta. Det skall helst ske i vår tid, på våra villkor. Istället kommer bönesvaret efter Guds tidtabeller, något som inte alltid är så lätt för oss att förstå. Och att vi inte alltid får det vi ber om får vi innerligt tacka Gud för. Vi kan ju som bekant vara ganska köttsliga av oss.

Jakob hänvisar till profeten Elia i sitt brev, då han skriver om bönen. Elias har ingen egen bibelbok i Gamla Testamentet, ändå är han en av de mest ihågkomna. Och en av förebilderna till den kommande Messias! 

Mycket förmår en rättfärdig mans bön då den bedes med kraft. Inte många av oss har samma kontakt med himlens Gud som Elia hade. Och den kraftmätning som skedde på Karmels berg är ett mandomsprov i tro. 

Elia är lik Melki-Sedek i det avseendet att hans härstamning är okänd. Hans förfäder känner vi inte till. Även hans himmelsfärd liknar inget annat bibeln talar om, då han i en eldsvagn hämtades hem och om han verkligen dog eller inte är också höljt i dunkel.

Att ha en tro som Elia och verkligen våga tro, vill och vågar vi? Att Gud inte överger eller struntar i oss trots att han ibland döljer sig. Att vi håller ut I bön trots att svaret dröjer och vi inte förstår Hans gåtfulla vägar. 

Elias Gud vårt rop besvara; Sänd din eld, sänd din eld, sänd din eld. Hjälp oss att vi må redo vara! Sänd din eld, sänd din eld, sänd din eld. Att helt förbränna syndens spår o låt din härlighet bli vår! Från våra hjärtan bönen går: sänd din eld, sänd din eld, sänd din eld!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!