Fortsätt till huvudinnehåll

Mycket förmår en rättfärdig mans bön

"Mycket förmår en rättfärdig mans bön då den bedes med kraft" (Jak.5:16)


En av de vägar vi har för att komma inför Gud är genom bönen. Vi har rätt att bedja. Hur bör vi bedja? I Ande och sanning! Åkalla honom medan han är nära. Söken honom medan han låter sig finnas. 

Vi har med största sannolikhet upplevt, både att vi fått bönesvar, att bönesvaret dröjer och att bönesvaret uteblir. Vår himmelske Fader ger oss det vad vi behöver. När vi är behov så ger han oss goda gåvor, inte alltid det som vi vill ha, utan det som är nyttigt för oss. 

Ofta vill vi ha bönesvar direkt, utan att behöva dröja eller vänta. Det skall helst ske i vår tid, på våra villkor. Istället kommer bönesvaret efter Guds tidtabeller, något som inte alltid är så lätt för oss att förstå. Och att vi inte alltid får det vi ber om får vi innerligt tacka Gud för. Vi kan ju som bekant vara ganska köttsliga av oss.

Jakob hänvisar till profeten Elia i sitt brev, då han skriver om bönen. Elias har ingen egen bibelbok i Gamla Testamentet, ändå är han en av de mest ihågkomna. Och en av förebilderna till den kommande Messias! 

Mycket förmår en rättfärdig mans bön då den bedes med kraft. Inte många av oss har samma kontakt med himlens Gud som Elia hade. Och den kraftmätning som skedde på Karmels berg är ett mandomsprov i tro. 

Elia är lik Melki-Sedek i det avseendet att hans härstamning är okänd. Hans förfäder känner vi inte till. Även hans himmelsfärd liknar inget annat bibeln talar om, då han i en eldsvagn hämtades hem och om han verkligen dog eller inte är också höljt i dunkel.

Att ha en tro som Elia och verkligen våga tro, vill och vågar vi? Att Gud inte överger eller struntar i oss trots att han ibland döljer sig. Att vi håller ut I bön trots att svaret dröjer och vi inte förstår Hans gåtfulla vägar. 

Elias Gud vårt rop besvara; Sänd din eld, sänd din eld, sänd din eld. Hjälp oss att vi må redo vara! Sänd din eld, sänd din eld, sänd din eld. Att helt förbränna syndens spår o låt din härlighet bli vår! Från våra hjärtan bönen går: sänd din eld, sänd din eld, sänd din eld!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!