Fortsätt till huvudinnehåll

Demas- människor

" Ty av kärlek till denna tidsålders väsende har Demas övergivit mig " ( 2Tim.4:9)

Det är den åldrande aposteln Paulus som skriver dessa rader. Vem var då Demas? Bibeln ger väldigt lite information om honom. Han var en utav Paulus medarbetare som följde med på hans missionsresor. Vi vet inte vad som hände, men av kärlek till denna värld avbröts samarbetet dem emellan. Det var säkert inte lätt alla gånger att vara Paulus följeslagare. Tempot var högt, han fick försaka bekvämlighet och gränsen mot vad som ansågs lämpligt och passande för en budbärare av evangelium var kanske något i stil med vad vi idag kallar för "lagiskt".

Kärleken till denna värld, det talas inte så mycket om det längre, men vem och vad är prio nummer ett , Kristus eller världen? Älska inte världen, ej heller vad som är i världen. Om någon älskar världen, så är Faderns kärlek icke i honom. Ty allt som är i världen, köttets begärelse och ögonens begärelse och högfärd över detta livets goda, det är inte av Fadern, utan av världen. ( 1Joh.2:15-16)

Det är många som gärna vandrar den breda vägen, hyggliga, trevliga och skötsamma människor som bär upp samhället men som inte vill ha med Gud att göra. Måhända har vissa av dem fått en nidbild målad av den Uppståndne eller så upplever man kristendomen, mest som en rad förbud mot allt som känns roligt. De har aldrig mött Jesus till frälsning. 

Andra har känt nyhetens behag. De vittnar glatt och gärna om sin frälsning, men när kampen blir för svår, Gud känns avlägsen och temperaturen i församlingen svalnar, då lockar världen igen. Och den får mer och mer rum i hjärtat. Det går inte över en natt utan sakta, sakta ökar kärleken till världen och alla dess intressen. Det är många som lik Demas lämnat kärleken till Kristus för kärleken till världen, inte alltid genom att medvetet välja bort församlingen, livet med Gud och tron, men alla timliga omsorger tar sin tid, arbetet, karriären, hobbies, ja, livets ekorrhjul rullar allt fortare och fortare och utbuden blir fler och fler, tills troslivet torkat ut till endast en tom, livlös bekännelse. Den relation vid källan Jesus Kristus som en gång fanns är blott en hägring, något som obemärkt fört människan bort från den smala vägen ut på den breda väg som leder allt längre och längre bort från Gud. 

Älskar du världen? Lockar den mer än Kristus? Eller vill du helst av allt ha den ena foten i församlingen och den andra ute bland nöjeslivet, Tv- serierna och idrotten? Fylla sinnet med intryck av mångahanda slag. Dessvärre trivs inte sanningens Ande tillsammans med världens Ande. Och den helige Ande är gentleman, en gentleman som stllla kliver åt sidan, utan egna maktanspråk eller självbestämmande krav. Han väntar på att bli inbjuden på nytt. 

Gränsen mellan världen och församlingen är inte lika skarp som den var under Paulus tid eller under 1900-talets tidigare hälft. Det har skett en förskjutning allt närmare världen. Knappt något är heligt längre och istället för att tillbedja; helig, helig ,helig utbytts tillbedjan till trevlig, trevlig, trevlig är Herren Sebaot. 

Men så plötsligt spricker bubblan, det är Andens skarpa svärd, du är naken och eländig, fattig, blind och ömkansvärd. Demas-själen, som har glidit långt bort, skall han hitta tillbaka till Far, tillbaka till det liv han en gång levde, tillbaka till husets ingång och den gemenskap som rådde mellan människa och Gud. Eller har världskärleken blivit honom övermäktig? Älskar du Herren eller trivs du bättre i världen? 

Den lön som världen ger kan visserligen resultera i en saftig utbetalning av inkomst och pengar och ge dig ekonomisk frihet, så du kan leva " livets glada dagar " men du kommer inte undan döden, hur rik eller duktig du än är. En gång skall du hålla räkenskap för livet? 

Den som vandrar nära Herren erbjuds inga ekonomiska fördelar, guld och gröna skogar eller vaccination mot sjukdomar. Inte alls. Ofta kan livet bli både tufft och orättvist. Däremot erbjuds något enastående unikt, nämligen evigt liv. Vilken jordisk arbetsgivare kan komma med sådana lönevillkor och förmåner ? Ty den lön som synden giver är döden men den gåva som Gud av nåd giver är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. (Rom.6:23) Demas-själ eller lärjunge, det är frågan? 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!