Fortsätt till huvudinnehåll

Vågar du ge åt din hyresvärd något?

" Tacka Gud i alla livets förhållanden " (1Tess.5:18)

Var igår kväll på ett bomöte för hyresgäster i det område vi bor i. Det var tal om att installera porttelefon i fastigheterna. Tydligen tillhörde jag den lilla minoritet av de församlade som hälsade förslaget välkommet. De som var med bestod till största delen av pensionärer som hade föga eller inget intresse av förslaget. Varför då? Jo, det kostade några kronor i hyreshöjning per månad. 
Ibland förvånas jag över människors snålhet som gränsar till girighet. Man sitter och räknar småsummor som man annars nästan kastar bort, men se hyresvärden han skall på inga villkor få något av mig. Så bedrar sig människan.

Ser vi vår himmelske Far som vår hyresvärd som under våra korta år härnere omhuldar oss så blir situationen något helt annat. Då ger vi med glädje. Detta tankesätt kolliderar totalt med världens tankesätt. Totalt. De förstår inte hur vi frivilligt kan ge ett öre till någon som inte utfört oss en tjänst, ett arbete eller ger oss någon förmån. Belöning utan prestation. Nåd utan baktankar. 
Till min fasa upptäcker jag att mitt ibland de grinigaste kärringarna där står också de, troende syskon med en hög andlig bekännelse. De som har en profil av att ; är det någon som är riktigt frälst och frigjord, så är det jag. Märkligt nog kan generositetens Ande lysa skarpt med sin närvaro. Tro inte ett ögonblick på att jag ens tänker tanken på att dela med mig utav det som jag fått till skänks, det är mitt, mitt, mitt. 

Men den som fått mycket förlåtet han älskar och desto mer. Hos honom svider det inte då han blir ombedd att dela med sig av sitt överflöd. Han vet att Gud välsignar honom och var och en som ger av ett glatt hjärta. Han vet att tron den bär genom allt. På samma sätt som Gud benådat honom så vill han/ hon vara med och bli till välsignelse för sin nästa. Någon har sagt att det sista som Gud frälser, det är plånboken. Det ligger någonting i det. Girighet hindrar dig ifrån Guds rike. Den girige ser sig själv som ekonomisk, skötsam och hedersvärd. Frågan blir; Gör Gud det också? Om någon ser sin broder lida nöd men inte öppnar sitt hjärta för honom, då bor inte Faderns kärlek i honom. 

Tänk om våra ögon kunde öppnas så vi riktigt ser vilken rik far vi har som har vårt bästa för sina ögon. Guds barn jag är, ack saliga ro och glädje. 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!