Fortsätt till huvudinnehåll

Jesus och drottningen av Saba

"Drottningen av Söderlandet skall vid domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom" (Matt.12:42)

Har du hört talas om Salomo och drottningen av Saba. Konung Salomo hade en gång fått möjlighet att önska sig något ovanligt, något alldeles icke-ordinärt, visdom av icke vanligt slag. (1Kon.3:10-14) Hans visdom blev småningom känd vida omkring och drottningen av Saba som bodde åtskilliga mil ifrån Jerusalem reste upp till den heliga staden för att bli mäkta förvånad över att ej hälften hade blivit henne sagt. Hon imponerades storligen över allt vad han byggt upp och han gav svar på sådant hon undrade över. Exakt vad de samtalade om framkommer inte, men troligtvis talades de vid om de stora frågorna, de frågor som under alla tider har sysselsatt människan.
Drar vi paralleller till vår tid så har även de förmögna och de vilka regelbundet röra sig i maktens korridorer ett dolt gudsbehov trots att man ibland gör allt för att dölja det. Under den karga ytan finns frågorna om livets mening, dess ursprung och om döden är det definitiva slutet eller om livet fortsätter på den andra sidan? Om vem Gud är, lidandets orättvisa gåta och min plats i det enorma världspusslet.
Trots att Salomo var så rikt välsignad av himlens Gud gick det inte bra för honom i slutet av sin levnad. Hans många hustrur från främmande kulturer med andra gudar förde honom på villovägar. Gud blev tvungen att skriva om världshistorien och andra fick föra fanan vidare.
Så träder Jesus Kristus fram knappt tusen år senare och gör anspråk på att vara större och visare än självaste Salomo. "Se, här är mer än Salomo". Och det är klart, han är ju visare trots att de som lyssnade till honom vid det tillfället inte förstod det talet, inte förstod vem det egentligen var som stod framför dem. Den härlighet som omgjordade Salomo då han var i sina glansdagar är ringare än den härlighet som omstrålar Människosonen i hans Majestät och det tempel som Salomo byggde är mindre praktfullt än det tempel som tronar under tusenårsrikets guldålder. Det bästa ligger framför. Ära, Halleluja!
Drottningen av Saba reste nöjd tillbaka till sitt land med vagnslaster av dyrbarheter med sig. Hon hade fått svar på sina frågor. Ryktet om hans visdom överträffade all förväntan. Ett annat rykte får vi dock ta med en stor nypa salt, att de skulle fått en son tillsammans. Nu står det visserligen att han gav henne allt vad hon önskade och behagade, men skulle besöket framalstrat en son, så borde det nog ha varit  omnämnt. 
Har du fått ett verkligt möte med Jesus så reser du inte heller lottlös tillbaka. Han vill mätta dig med sitt goda. Och välsigna dig utifrån sitt rika förrådshus!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid