Fortsätt till huvudinnehåll

Jesus och drottningen av Saba

"Drottningen av Söderlandet skall vid domen träda upp mot detta släkte och bli det till dom" (Matt.12:42)

Har du hört talas om Salomo och drottningen av Saba. Konung Salomo hade en gång fått möjlighet att önska sig något ovanligt, något alldeles icke-ordinärt, visdom av icke vanligt slag. (1Kon.3:10-14) Hans visdom blev småningom känd vida omkring och drottningen av Saba som bodde åtskilliga mil ifrån Jerusalem reste upp till den heliga staden för att bli mäkta förvånad över att ej hälften hade blivit henne sagt. Hon imponerades storligen över allt vad han byggt upp och han gav svar på sådant hon undrade över. Exakt vad de samtalade om framkommer inte, men troligtvis talades de vid om de stora frågorna, de frågor som under alla tider har sysselsatt människan.
Drar vi paralleller till vår tid så har även de förmögna och de vilka regelbundet röra sig i maktens korridorer ett dolt gudsbehov trots att man ibland gör allt för att dölja det. Under den karga ytan finns frågorna om livets mening, dess ursprung och om döden är det definitiva slutet eller om livet fortsätter på den andra sidan? Om vem Gud är, lidandets orättvisa gåta och min plats i det enorma världspusslet.
Trots att Salomo var så rikt välsignad av himlens Gud gick det inte bra för honom i slutet av sin levnad. Hans många hustrur från främmande kulturer med andra gudar förde honom på villovägar. Gud blev tvungen att skriva om världshistorien och andra fick föra fanan vidare.
Så träder Jesus Kristus fram knappt tusen år senare och gör anspråk på att vara större och visare än självaste Salomo. "Se, här är mer än Salomo". Och det är klart, han är ju visare trots att de som lyssnade till honom vid det tillfället inte förstod det talet, inte förstod vem det egentligen var som stod framför dem. Den härlighet som omgjordade Salomo då han var i sina glansdagar är ringare än den härlighet som omstrålar Människosonen i hans Majestät och det tempel som Salomo byggde är mindre praktfullt än det tempel som tronar under tusenårsrikets guldålder. Det bästa ligger framför. Ära, Halleluja!
Drottningen av Saba reste nöjd tillbaka till sitt land med vagnslaster av dyrbarheter med sig. Hon hade fått svar på sina frågor. Ryktet om hans visdom överträffade all förväntan. Ett annat rykte får vi dock ta med en stor nypa salt, att de skulle fått en son tillsammans. Nu står det visserligen att han gav henne allt vad hon önskade och behagade, men skulle besöket framalstrat en son, så borde det nog ha varit  omnämnt. 
Har du fått ett verkligt möte med Jesus så reser du inte heller lottlös tillbaka. Han vill mätta dig med sitt goda. Och välsigna dig utifrån sitt rika förrådshus!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj

Nuet och ålderdomen

 " Så tänk då på din Skapare i din ungdomstid, förrän de onda dagarna komma och de år nalkas om vilka du skall säga: "Jag finner icke behag i dem'. " ( Predikaren 12: 1 ) Jag har en vän som idag fyller 65 år. Fyller pensionär som det så vackert heter. 65 år är ingen hög ålder, idag, många är då fortfarande vid god vigör. Ett liv varar 70 - 80 år, heter det visst också ( Ps. 90: 10 ), fast många lever längre än så och att bli 100 år är inte ovanligt längre. I takt med att den västerländska levnadsstandarden stigit, har välfärden ökat! Hur framtiden blir, det vet vi inte. Den bild, som Predikaren målar upp då den beskriver ålderdomen är allt annat än ljus och föga uppbygglig för den moderna nutidsmänniskans tankevärld. Det heter nämligen följande i de återstående verserna i det 12:te kapitlet: " ja, förrän solen bliver förmörkad, och dagsljuset och månen och stjärnorna; före den ålder då molnen komma igen efter regnet, den tid då väktarna i huset darra, och de sta