Fortsätt till huvudinnehåll

Håll ut i tro

 Min kära hustru och jag var nyligen och gästade några vänner. Under de dagarna sjöng vi en kör tillsammans och den sången får vara dagens bidrag i den andliga striden. Sången är skriven av Conrad Björkman.

1 Du trötta barn, som suckar än: "det syns så långt till himmelen. Jag känner mig så arm och tom, det är väl bäst jag vänder om."

Kör: Håll ut, håll ut i tron ännu en liten tid! Ty snart är det slut på livets strid. Då nöd och sorg ha fått sin grav och sista tåren torkats av.

2 "Men jag är ung och kanske får på resa vara många år. Hur skall väl jag, ett ringa lamm, en gång till målet hinna fram?"

3 För dagar, som ej kommit än, du må ej sörja, unge vän. Ty kommer dag, så kommer råd, för dem som lever av Guds nåd.

4 Vad mer om vägen blir för trång, så vet, den kan ej bliva lång. Nej, inom kort den tager slut, sen får du evigt vila ut.

5 Så frukta ej! O, själ hav tröst och lyssna glad till herdens röst: "Ej någon jag borttappa vill, som i mitt sköte vilar still."


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar