Fortsätt till huvudinnehåll

Håll ut i tro

 Min kära hustru och jag var nyligen och gästade några vänner. Under de dagarna sjöng vi en kör tillsammans och den sången får vara dagens bidrag i den andliga striden. Sången är skriven av Conrad Björkman.

1 Du trötta barn, som suckar än: "det syns så långt till himmelen. Jag känner mig så arm och tom, det är väl bäst jag vänder om."

Kör: Håll ut, håll ut i tron ännu en liten tid! Ty snart är det slut på livets strid. Då nöd och sorg ha fått sin grav och sista tåren torkats av.

2 "Men jag är ung och kanske får på resa vara många år. Hur skall väl jag, ett ringa lamm, en gång till målet hinna fram?"

3 För dagar, som ej kommit än, du må ej sörja, unge vän. Ty kommer dag, så kommer råd, för dem som lever av Guds nåd.

4 Vad mer om vägen blir för trång, så vet, den kan ej bliva lång. Nej, inom kort den tager slut, sen får du evigt vila ut.

5 Så frukta ej! O, själ hav tröst och lyssna glad till herdens röst: "Ej någon jag borttappa vill, som i mitt sköte vilar still."


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!