Fortsätt till huvudinnehåll

O, helga natt!

En av de verkliga julsångsklassikerna är: O, helga natt. Personligen lyssnar jag - som så många andra - gärna till den odödliga versionen insjungen av mästersångaren Jussi Björling. 

Men har ni tänkt på, vilken text sången har? Orden nästan försvinner under den stämningsfulla musiken. Evangeliet tonar fram i de höga tenortonernas aria. Gud blev människa och försoningen en strålande triumf.

Igår lyssnade jag till ett par olika yotubeklipp. En man och en kvinna från USA spelade Jussi Björlings version och de var djupt tagna av sången, allt under det att de kommenterade sina upplevelser. Den stämningsfulla, nästan magiska tolkningen skänker oss mer än enbart ett musikaliskt minne. Musiken berör. 

Ändå kan de inte förstå texten. De talade inte svenska. Hur mycket mer är då inte dess budskap i ord och melodi för oss, vi som trots allt förstår språket. Kan vi ta till oss dess budskap om frid och försoning, om att " uti en slav, du ser en älskad broder och se, din ovän blir dig så kär " . Uppoffrande utmaningar  för oss alla!  

För övrigt var det den sista julen som Björling levde. Men hans odödliga inspelning från 1959 l e v e r i allra högsta grad. Hans stämma sjunger ut med kraft, övertygelse och glädje; O, helga natt, du frälsning åt oss gav! 

Mig veterligen är endast två verser av de ursprungliga tre, skrivna på franska, översatta till svenska. 

Ecoute, si'l vous plais!

O, helga natt, O helga stund för världen, då Gudamänskan till jorden steg ned! För att försona världens brott och synder, för oss han dödens smärta led. Och hoppets stråle går igenom världen, och ljuset skimrar över land och hav. 

Folk, fall nu neder och hälsa glatt din frihet. O, helga natt, du frälsning åt oss gav, O, helga natt, du frälsning åt oss gav. 

Ty Frälsar'n krossat våra tunga bojor. Vår jord är fri, himlen öppen nu är Uti din slav du ser en älskad broder, och  se, din ovän blir dig kär. Från himlen bragte Frälsaren oss friden, för oss han nedsteg i sin stilla grav.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar