Fortsätt till huvudinnehåll

O, helga natt!

En av de verkliga julsångsklassikerna är: O, helga natt. Personligen lyssnar jag - som så många andra - gärna till den odödliga versionen insjungen av mästersångaren Jussi Björling. 

Men har ni tänkt på, vilken text sången har? Orden nästan försvinner under den stämningsfulla musiken. Evangeliet tonar fram i de höga tenortonernas aria. Gud blev människa och försoningen en strålande triumf.

Igår lyssnade jag till ett par olika yotubeklipp. En man och en kvinna från USA spelade Jussi Björlings version och de var djupt tagna av sången, allt under det att de kommenterade sina upplevelser. Den stämningsfulla, nästan magiska tolkningen skänker oss mer än enbart ett musikaliskt minne. Musiken berör. 

Ändå kan de inte förstå texten. De talade inte svenska. Hur mycket mer är då inte dess budskap i ord och melodi för oss, vi som trots allt förstår språket. Kan vi ta till oss dess budskap om frid och försoning, om att " uti en slav, du ser en älskad broder och se, din ovän blir dig så kär " . Uppoffrande utmaningar  för oss alla!  

För övrigt var det den sista julen som Björling levde. Men hans odödliga inspelning från 1959 l e v e r i allra högsta grad. Hans stämma sjunger ut med kraft, övertygelse och glädje; O, helga natt, du frälsning åt oss gav! 

Mig veterligen är endast två verser av de ursprungliga tre, skrivna på franska, översatta till svenska. 

Ecoute, si'l vous plais!

O, helga natt, O helga stund för världen, då Gudamänskan till jorden steg ned! För att försona världens brott och synder, för oss han dödens smärta led. Och hoppets stråle går igenom världen, och ljuset skimrar över land och hav. 

Folk, fall nu neder och hälsa glatt din frihet. O, helga natt, du frälsning åt oss gav, O, helga natt, du frälsning åt oss gav. 

Ty Frälsar'n krossat våra tunga bojor. Vår jord är fri, himlen öppen nu är Uti din slav du ser en älskad broder, och  se, din ovän blir dig kär. Från himlen bragte Frälsaren oss friden, för oss han nedsteg i sin stilla grav.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj