Fortsätt till huvudinnehåll

O, helga natt!

En av de verkliga julsångsklassikerna är: O, helga natt. Personligen lyssnar jag - som så många andra - gärna till den odödliga versionen insjungen av mästersångaren Jussi Björling. 

Men har ni tänkt på, vilken text sången har? Orden nästan försvinner under den stämningsfulla musiken. Evangeliet tonar fram i de höga tenortonernas aria. Gud blev människa och försoningen en strålande triumf.

Igår lyssnade jag till ett par olika yotubeklipp. En man och en kvinna från USA spelade Jussi Björlings version och de var djupt tagna av sången, allt under det att de kommenterade sina upplevelser. Den stämningsfulla, nästan magiska tolkningen skänker oss mer än enbart ett musikaliskt minne. Musiken berör. 

Ändå kan de inte förstå texten. De talade inte svenska. Hur mycket mer är då inte dess budskap i ord och melodi för oss, vi som trots allt förstår språket. Kan vi ta till oss dess budskap om frid och försoning, om att " uti en slav, du ser en älskad broder och se, din ovän blir dig så kär " . Uppoffrande utmaningar  för oss alla!  

För övrigt var det den sista julen som Björling levde. Men hans odödliga inspelning från 1959 l e v e r i allra högsta grad. Hans stämma sjunger ut med kraft, övertygelse och glädje; O, helga natt, du frälsning åt oss gav! 

Mig veterligen är endast två verser av de ursprungliga tre, skrivna på franska, översatta till svenska. 

Ecoute, si'l vous plais!

O, helga natt, O helga stund för världen, då Gudamänskan till jorden steg ned! För att försona världens brott och synder, för oss han dödens smärta led. Och hoppets stråle går igenom världen, och ljuset skimrar över land och hav. 

Folk, fall nu neder och hälsa glatt din frihet. O, helga natt, du frälsning åt oss gav, O, helga natt, du frälsning åt oss gav. 

Ty Frälsar'n krossat våra tunga bojor. Vår jord är fri, himlen öppen nu är Uti din slav du ser en älskad broder, och  se, din ovän blir dig kär. Från himlen bragte Frälsaren oss friden, för oss han nedsteg i sin stilla grav.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid