Fortsätt till huvudinnehåll

O, helga natt!

En av de verkliga julsångsklassikerna är: O, helga natt. Personligen lyssnar jag - som så många andra - gärna till den odödliga versionen insjungen av mästersångaren Jussi Björling. 

Men har ni tänkt på, vilken text sången har? Orden nästan försvinner under den stämningsfulla musiken. Evangeliet tonar fram i de höga tenortonernas aria. Gud blev människa och försoningen en strålande triumf.

Igår lyssnade jag till ett par olika yotubeklipp. En man och en kvinna från USA spelade Jussi Björlings version och de var djupt tagna av sången, allt under det att de kommenterade sina upplevelser. Den stämningsfulla, nästan magiska tolkningen skänker oss mer än enbart ett musikaliskt minne. Musiken berör. 

Ändå kan de inte förstå texten. De talade inte svenska. Hur mycket mer är då inte dess budskap i ord och melodi för oss, vi som trots allt förstår språket. Kan vi ta till oss dess budskap om frid och försoning, om att " uti en slav, du ser en älskad broder och se, din ovän blir dig så kär " . Uppoffrande utmaningar  för oss alla!  

För övrigt var det den sista julen som Björling levde. Men hans odödliga inspelning från 1959 l e v e r i allra högsta grad. Hans stämma sjunger ut med kraft, övertygelse och glädje; O, helga natt, du frälsning åt oss gav! 

Mig veterligen är endast två verser av de ursprungliga tre, skrivna på franska, översatta till svenska. 

Ecoute, si'l vous plais!

O, helga natt, O helga stund för världen, då Gudamänskan till jorden steg ned! För att försona världens brott och synder, för oss han dödens smärta led. Och hoppets stråle går igenom världen, och ljuset skimrar över land och hav. 

Folk, fall nu neder och hälsa glatt din frihet. O, helga natt, du frälsning åt oss gav, O, helga natt, du frälsning åt oss gav. 

Ty Frälsar'n krossat våra tunga bojor. Vår jord är fri, himlen öppen nu är Uti din slav du ser en älskad broder, och  se, din ovän blir dig kär. Från himlen bragte Frälsaren oss friden, för oss han nedsteg i sin stilla grav.


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!