Fortsätt till huvudinnehåll

Alla passar hos Jesus

Alla passar hos Jesus. Det var en grupp män, tolv stycken, som vandrade med Jesus under de år han gick härnere. Åtskilliga har sedan dess följt i hans fotspår. Andra har istället sagt nej till honom. De har inte fått den rätta bilden presenterad av världens frälsare. Det är nu dags att lämna över pennan. Dagens citat är skrivet av bibeläraren Erik Bernspång, som skriver;

" Bara den som ingenting vet om Jesus kan vara negativ eller likgiltig inför honom. Alla som lärt känna Honom älskar Honom. Detta bör vara en god orsak till att också du skulle söka Honom. Jesus är hatad och kritiserad. Men han är inte hatad och kritiserad av dem som känner Honom.

Somliga menar att Jesus kan vara bra för andra. Men de har ingen tanke på att de själva skulle passa in i hans sällskap. De är låsta i uppfattningen att kristendomen inte är något för dem. Jag vill utmana den uppfattningen. Vi börjar med att se på de lärjungar som först följde Jesus. Somliga har velat göra gällande att de alla var fiskare. Alla tillhörde samma enkla och okomplicerade människotyp menar man. 

Detta stämmer inte med verkligheten. Matteus var tullare, tjänsteman hos romarna alltså, de som hade ockuperat judarnas land. Simon Ivraren var aktiv politiker. Han tillhörde ett parti som stred mot romarna. Beträffande temperament var de tolv mycket olika varandra. Simon Petrus fick ofta lida för att han handlade innan han tänkte. Han var oerhört impulsiv. Det skulle alltid hända något där han var med. Johannes blev hans närmaste vän. Men i fråga om temperament var han raka motsatsen till Petrus. Han var inåtvänd natur. Han var drömmaren och tänkaren. Han överilade sig inte när det gäller att handla, även om hans djupa natur ibland kunde explodera. Men dessa två som var så olika varandra, passade båda lika väl hos Jesus. Och sedan de formats av Jesus passade de också för varandra. 

Tomas var en strålande tvivlare. Många tvivlare har känt igen sig i honom. Jesus stötte inte bort honom. Men han hjälpte honom i hans tvivel. Andreas var en trygg och trofast typ. Han var alltid beredd att hjälpa människor. Filippus var blyg och försagd. Han vågade inte ta initiativ. Han klarade inte av en diskussion. Men han passade hos Jesus. Natanael var skeptiker. Han tog ingenting för givet. Han vågade inte tro utan bevis. Allt skulle prövas. Men han passade hos Jesus. 

Vi hade kunnat fortsätta på detta sätt. Vi finner alla typer av temperament hos de tolv. Och det skulle ha varit intressant att nämna flera detaljer angående dem som vi nämnt vid namn här. Men låt oss sammanfatta. Alla passar hos Jesus. Om du tror att du inte passar, så är det därför att du inte lärt känna Honom, Jesus. Det har inte blivit klart för dig att Jesus vill möta just dig med förlåtelse och kärlek. Han har full respekt för din personlighet. Han vet om vad som är dina verkliga behov. Han möter dig just där du är. Gör ett uppriktigt försök att bli bekant med Jesus förrän du besluter sig för att du och han inte passar ihop. 

De ädlaste naturerna passar hos Jesus. Han kan förädla det ädla hos oss. Han har oändligt mycket att ge en människa som lever ett harmoniskt och hederligt liv. Och de djupaste sjunkna passar hos Jesus. Det finns ingen som inte Han kan upprätta. Det var i den lilla samaritiska staden Sykar som Jesus fick namnet Världens Frälsare. Där hade det gått sönder för många människor. Man levde disharmoniskt i lust och last. Men när Jesus kom dit blev allt förvandlat. Också idag får vi många bevis för att Jesu kärlek är en omskapande kraft. Han gör allting nytt där man inte hoppas längre ."


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!