Fortsätt till huvudinnehåll

Nyårshälsning för 83 år sedan

Så här inför det nya året vill jag citera Sven Lidman som vid årsskiftet 1938/1939 framförde en nyårshälsning. Då som nu var det oroligt i världen. Han skriver:

" Jag har en känsla inför just detta årsskifte, att jag på något hemlighetsfullt sätt står mycket nära en brant eller ett bråddjup. Människan lever ju alltid vid sidan av en brant eller ett bråddjup. Men det finns tider i mänsklighetens historia, då den inte bara lever vid sidan av detta. Nej, det har funnits tider i folkens historia, då mänskligheten mest liknat en väldig flod, som maktlöst strömmar mot ett djup, där den skall störta ned i väldiga, okända djup.

I de tiderna och ögonblicken finns inte längre någon motståndskraft hos folken. Alla de människor, som så nära fallets ögonblick kommit med i den floden, ryckas motståndslöst med i den floden och kastas utför branten. Alla människors hjärtan är i de  ödestiderna lika osäkra, lika hjälplösa, lika ångestfyllda. Vi är allesammans instängda i ett fartyg, vars skeppare, styrman och besättning flytt. 
Vi är alla på en stor flod, som motståndslöst störtar framåt mot ett stort fall. 

Jag tror mänskligheten knappast någonsin borde haft ett så djupt behov av levande frälsning och levande kristendom, som just i dessa stunder och dagar. Samtidigt har jag känslan av att vi i så ohyggligt hög grad sakna just detta, som skulle giva seger, kraft och förlossning. 


Sådan är situationen idag. De stora massorna ha förlorat den levande tron på de andliga värdenas herravälde. Om professorer, landshövdingar, bankdirektörer och fabrikanter förlora tron på Gud betyder mycket litet - ur världshistorisk synpunkt. Men när massorna förlorat tron på varje andligt värde - ve oss då!
Jag minns ett ganska naivt statsråd - f d vetenskapsman och professor - som var oerhört stolt och belåten över sin ateistiska världsåskådning. Han hade alltid brukat tala om att han trodde på Livet men inte på någon Gud. När han så för en del år sedan blev statsråd och skulle avlägga statsrådseden, måste han ju - självbelåtnare än någonsin  - låta sina kollegor veta, att han varken trodde på Gud eller på själens odödlighet. Men han var ju alla fall tvungen att avlägga sin ed. Hans expeditionschef fällde efteråt de oerhört sanna orden om sin nye chef:" Ja, om statsrådet X tror på Gud eller inte,  det betyder ingenting. Men det hemska är, att Gud tror inte på statsrådet X. "

Ja, mina vänner, där är kärnan. Om vi tro på Gud har från en synpunkt sett mycket liten betydelse för Gud. Det verkligt fruktansvärda är, när Gud upphör att tro på oss. När vi är som träd, som stå nakna på senhösten, ofruktbara, i dubbel måtto döda, uppryckta med rötterna, och liksom bortkastade från Guds ansikte, då inträffar också, vad vi läste här i vårt citat : - Ett omåttligt moraliskt och kanske också intellektuellt förfall kommer att inträffa den dag, då religionen försvinner från världen. Vi kan undvara religionen, därför att andra äga den för oss. De som icke tro, drages med av den mer eller mindre troende massan.
 Vad vi alla därför i så oerhört hög grad behöva är ett möte i sanning med levande Gud - ett upplevande av vad frälsningen i Jesus Kristus kan skänka en fattig rotlös människosjäl, ett hemlöst människohjärta, en tvivelsjuk och svag vilja."


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar