Fortsätt till huvudinnehåll

Herren vare med oss idag

" Han väcker var morgon mitt öra, han väcker mig till att lyssna till på lärjungasätt " (Jes.50:4)

Att lyssna på lärjungasätt innebär både att vilja och att följa. Att vilja följa Jesus. Ibland innehåller livet en mängd "måsten ". Arbetet, familjen, vardagspusslets mångahanda utmaningar, ja, tiden vill knappt räcka till. För den som befinner sig i livets vår kan det inte alla dar bli över många minuter till eftertanke, reflektion och gemenskap med himlens Gud. 
Är vi inte upptagna så gör vi oss upptagna, vi måste visa vår duktighet inför andra. Sådant imponerar inte på vår Herre. Han söker gemenskap med oss. Frågan är hur formbara kärl vi vill bli,  och vad han innerst inne får betyda för oss? Om vi tar honom på allvar?

När du idag nalkas Herren vad vill du han skall säga DIG? Något du redan vet eller något nytt? Något du vill höra eller något som fostrar dig närmare Honom? Herren vare med oss i Striden! 

Underbar kraft som en gåva av Gud Tag den emot av hans hand. Segrande kraft inför krävande bud Frihet från träldomsband. Underbar kraft, segrande kraft Jesus den kraftlöse ger idag Grip om Guds löften och tvivla ej mer. Jesus ger kraft idag. Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj