Fortsätt till huvudinnehåll

Herren vare med oss idag

" Han väcker var morgon mitt öra, han väcker mig till att lyssna till på lärjungasätt " (Jes.50:4)

Att lyssna på lärjungasätt innebär både att vilja och att följa. Att vilja följa Jesus. Ibland innehåller livet en mängd "måsten ". Arbetet, familjen, vardagspusslets mångahanda utmaningar, ja, tiden vill knappt räcka till. För den som befinner sig i livets vår kan det inte alla dar bli över många minuter till eftertanke, reflektion och gemenskap med himlens Gud. 
Är vi inte upptagna så gör vi oss upptagna, vi måste visa vår duktighet inför andra. Sådant imponerar inte på vår Herre. Han söker gemenskap med oss. Frågan är hur formbara kärl vi vill bli,  och vad han innerst inne får betyda för oss? Om vi tar honom på allvar?

När du idag nalkas Herren vad vill du han skall säga DIG? Något du redan vet eller något nytt? Något du vill höra eller något som fostrar dig närmare Honom? Herren vare med oss i Striden! 

Underbar kraft som en gåva av Gud Tag den emot av hans hand. Segrande kraft inför krävande bud Frihet från träldomsband. Underbar kraft, segrande kraft Jesus den kraftlöse ger idag Grip om Guds löften och tvivla ej mer. Jesus ger kraft idag. Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!