Fortsätt till huvudinnehåll

Att få till den rätta tonen

Jag hörde en gång talas om en dirigent, en av de främsta i världen, hur han gjorde sitt yttersta för att få orkestern att spela, men han lyckades inte att få dem dit han ville. Förtvivlad vred han sina händer och visste inte alls hur han skulle bära sig åt för att nå målet. Han visste att de hade spelat såsom han hörde för sitt inre öra, men harmonierna och tonerna skapade inte fram " Det magiska ögonblicket" . 
Plötsligt började han höra något annat, och hans missmodstankar skingras på ett ögonblick. " Vad är detta, fortsätt," säger han till orkestern. 
Den rätta tonen hade sakta börjat ljuda och hela orkestern hakade på och dirigentens hopplöshet förvandlades på en gång till entusiasm och hänförelse. Med glädjetårar i ögonen dirigerade han nu musiken.

Ibland händer det att vi inte når ända fram? Hur vi än bär oss åt lyckas vi inte med de sista " tonerna" , det avgörande steget, den fulltaliga slutfasen. Och ger upp. Detta sker på en mängd olika områden under vår livsvandring, både praktiskt och teoretiskt. Nära målet men ändå blev det inte riktigt så som jag ville ha haft det. Biffen blev väl genomstekt och kryddad, men det fattades ändå något för att få den smakupplevelse vi hade på värdshuset,  filmen var både spännande, dramatisk och full av romantik, ändå var det något som fattades för att ge den mäktiga känsla vi upplevt tidigare, ja, listan kan göras lång. 

Våra liv härnere kantas Ibland av misslyckande, nederlag och motgångar. Vi blir tvungna att börja om från första början igen. Meningslöshetens mångahanda varför plågar oss utan att vi förstår ett jota. Gud känns avlägsen, himlen endast ett lyckorike och de drömmar som hägrade medan livet lekte har istället för att ha uppfyllts , förflyttats betydligt längre bort.
Låt oss då göra som dirigenten gjorde, lyssna in den rätta tonen och slå an ackorden när den börjar sakta och stilla, knappt förnimbart ljuda i livet. Uppfattar du den eller gör livets många alldagliga bestyr så att tonen går dig förbi, du märker den inte, skönjer ej dess rätta klang och du går på så sätt miste om dess välsignelse. Är du lyhörd för Andens vind och dess NÄRVARO? Säger det "amen" Och "pris ske Gud" i hjärtat, då tonen från ovan vibrerar i full harmoni? Så den trefaldiga harmonin klingar i takt med varandra, harmoni med Gud, med sig själv och med sina medmänniskor. 

När alla självljud tystnat och strängen brusten är Jag uti Jesu händer kan bli vad han begär. Se det är hemligheten att Gud ifrån sin tron blott ur ett brustet hjärta kan bringa fram en ton.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo