Fortsätt till huvudinnehåll

Jag hörde änglasång

 Har du hört änglasång någon gång? För de flesta av oss blir det aldrig förunnat att lik Betlehems herdar få uppleva det verkligt storslagna, men skuggbilden av den himmelska lovsången har många av oss upplevt. Jag hörde änglasång är översatt från norskan av kommendör Ragnar Åhlberg och är det inte himmelska toner som börjat klinga då vi sjunger tillsammans redan härnere...

1 Jag hörde änglasång fylld av halleluja, en väldig himmelsk jubelkör. - Och änglaskaran sjöng: Ära vare Lammet som har köpt oss dyrt med sitt blod. -

Kör: Och tusentals trumpeter blåste till Guds ära. Jubelsången brusade som stora vattens dån. Jag hörde millioner prisa Jesusnamnet, Jesus, Faderns enfödde son. -

2 Jag hörde Lammets sång skalla genom himlen med salig kraft och harmoni.- Jag hörde harpors klang och den nya sången till hans pris som köpte mig fri.- 

3 Jag sjönk på knä och bad, medan frälsta skaran instämde: "Amen" gång på gång. - Jag sjönk på knä och bad: "Låt mig sist i himlen stämma in i Gudslammets sång." -

Vilken lovsång! Vilket mål för vår vandring! Vårt saliga hopp!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid