Fortsätt till huvudinnehåll

Jag hörde änglasång

 Har du hört änglasång någon gång? För de flesta av oss blir det aldrig förunnat att lik Betlehems herdar få uppleva det verkligt storslagna, men skuggbilden av den himmelska lovsången har många av oss upplevt. Jag hörde änglasång är översatt från norskan av kommendör Ragnar Åhlberg och är det inte himmelska toner som börjat klinga då vi sjunger tillsammans redan härnere...

1 Jag hörde änglasång fylld av halleluja, en väldig himmelsk jubelkör. - Och änglaskaran sjöng: Ära vare Lammet som har köpt oss dyrt med sitt blod. -

Kör: Och tusentals trumpeter blåste till Guds ära. Jubelsången brusade som stora vattens dån. Jag hörde millioner prisa Jesusnamnet, Jesus, Faderns enfödde son. -

2 Jag hörde Lammets sång skalla genom himlen med salig kraft och harmoni.- Jag hörde harpors klang och den nya sången till hans pris som köpte mig fri.- 

3 Jag sjönk på knä och bad, medan frälsta skaran instämde: "Amen" gång på gång. - Jag sjönk på knä och bad: "Låt mig sist i himlen stämma in i Gudslammets sång." -

Vilken lovsång! Vilket mål för vår vandring! Vårt saliga hopp!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar