Fortsätt till huvudinnehåll

Kristendomen - under hela vägen

Predikanten Arne Imsen skriver följande alltid lika dagsaktuella rader: 

"Då det gäller omfattningen av försoningsverket, så är dess fiender totalt tillintetgjorda. När du i trons enfald börjar använda de enkla medel, som den heliga uppenbarelsen gett, upplever du, att den representerar realiteter. I namnet Jesus ligger det makt. För det namnet måste fienden fly, sjukdom vika. Det namnet rensar upp i luftrummet, och det rensar upp i ett människobröst. Släpp in honom, och han skall driva ut hela det onda regemente, som terroriserar och härjar i ditt inre!

Namnet representerar sitt värde genom blodet. Vi är tagna ur fördömelsen för alltid. Fördärvaren kan aldrig komma åt oss. Jesu Kristi blod representerar ett bestående värde. Genom det är vi köpta åt Gud, och vi är hans tillhörigheter. Genom blodet har vi fått tillträde till och möjlighet att tjäna Gud. Det innebär, att våra lemmar skall ställas i Herrens tjänst, fria från alla plågoandar. Det han bar på korset, behöver ingen bära en dag till. Du kan bli fri n u !

"Han sände sitt ord och botade dem." Det behövs inga speciella ceremonier. Den helige Ande måste ges stor frihet att verka spontant genom förkunnelsen. Man hör ordet och blir helbrägdagjord. En och annan har Gud tagit ut för att bära helbrägdagörelsens nådegåvor. I regel får sådana på ett speciellt sätt uppleva sjukdomens attacker. De får ta andras lidande. Genom detta ställföreträdande lidande blir de skickliggjorda till att tjäna Herren. Om vi bara gör klart för oss, att det hela tiden är Jesus, som skall stå i centrum, och inte människor, då får vi uppleva hälsoströmmen från Golgata. En del säger, att vi måste kalla mirakelmän från jordens alla hörn, men mirakelmannen har kommit för länge sedan. Han heter Jesus, Han delegerar församlingen makt.

Det finns andra medel. Sjuka blir smorda med olja. Det är ingen livlös och död ceremoni, utan det är trons enkla uttrycksmedel. De sjuka kallar på församlingens äldstebröder, och de smörjer dem med olja. I detta ligger en oerhörd makt till både syndaförlåtelse och helbrägdagörelse. Gud vill manifestera sin härlighet på ett mäktigare sätt. Han vill riktigt göra klart för oss var och en, att vi är kallade att bära denna gudomliga uppenbarelse in i samtiden och på det sättet förkunna hans dråpliga gärningar bland människors barn. Men vi diskutterar inte med otrons folk. Vi proklamerar och demonstrerar. Vi överlämnar budskapet och låter den helige Ande försvara det. Vi tror understundom, att vi skall försvara Gud, men det är den helige Ande, som skall sköta om det. Han tar inte upp diskussionen på ett ytligt plan, han går till syndarens samvete, sätter svärdet på den ömma punkten och överbevisar om synd, rättfärdighet och dom. Sedan är det inte lätt att argumentera. Vi måste få tro på dessa enkla medel. Prisat vare Herrens underbara namn!

Kristendomen är ett under. Det är ett under med Jesu födelse, det är ett under med hans uppståndelse, det är ett under med hans himmelsfärd, med hans återkomst - men det är ett under med varje enskild människas pånyttfödelse. Det är ett under med helgelsens verk i en människas liv, det är ett under, att Jesus kan förvandla en människa på detta sätt och göra henne till en harmonisk, lycklig och målmedveten tillbedjare. Det är ett under hela vägen. Amen."

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

En dikt

 Vill ikväll dela med mig en dikt som jag själv har skrivit, någon gång för ett antal år sedan. Den uppmanar var och en att använda den gåva som du har fått av Gud.  Uppmaning till tjänst i Guds rike Skriv, skrivare, skriv! Med pennan danad i Mästarens hand! Vass som en spjutspets vars mål Är att bringa syndare ur dödens band Skriv, skrivare skriv om Mästaren som för dig till himlens ljusa syndfria land. Musiker, spelman, spela! Med toner från himmelrik Silvertrumpeter tuta Harpa, rörklockor giva musik. Spela så syndare väckas från grav och död och lik. Musiker, spelman, spela! Spela ned Guds välsignelser med musik som sköld och svärd! Målare, konstnär måla! Med färger doppade i blod Måla Kristus så han lyser Klart som enda räddning för fallen jord Målare, konstnär, måla! Med penseln och stafli Bilden av Frälsaren god Måla Kristus-fotografi! Krigare, stridsman, strid! Lyft upp baneret, ladda vapnet Gjut mod in i krigarled. Det råder ej vapenvila, Sänk ej frälsningsfanan ned. Krigare, s

Ny bok: De svarade JA på kallelsen

Min nya bok De svarade JA på kallelsen finns nu att förbeställa från Midnattsropet Förlag.  https://midnattsropet.se/produkt/de-svarade-ja-pa-kallelsen/  Från bokens baksida:  Följ med på en spännande tidsresa och möt 24 gudsmän och kvinnor som tjänade Gud på olika områden och platser under arton och nittonhundratalet.  Fattigdom, lidande och förföljelse hindrade inte dem att fullfölja sin kallelse. Denna bok vill förmedla hopp till efterföljare i vår nu så oroliga tid!