Fortsätt till huvudinnehåll

Kristendomen - under hela vägen

Predikanten Arne Imsen skriver följande alltid lika dagsaktuella rader: 

"Då det gäller omfattningen av försoningsverket, så är dess fiender totalt tillintetgjorda. När du i trons enfald börjar använda de enkla medel, som den heliga uppenbarelsen gett, upplever du, att den representerar realiteter. I namnet Jesus ligger det makt. För det namnet måste fienden fly, sjukdom vika. Det namnet rensar upp i luftrummet, och det rensar upp i ett människobröst. Släpp in honom, och han skall driva ut hela det onda regemente, som terroriserar och härjar i ditt inre!

Namnet representerar sitt värde genom blodet. Vi är tagna ur fördömelsen för alltid. Fördärvaren kan aldrig komma åt oss. Jesu Kristi blod representerar ett bestående värde. Genom det är vi köpta åt Gud, och vi är hans tillhörigheter. Genom blodet har vi fått tillträde till och möjlighet att tjäna Gud. Det innebär, att våra lemmar skall ställas i Herrens tjänst, fria från alla plågoandar. Det han bar på korset, behöver ingen bära en dag till. Du kan bli fri n u !

"Han sände sitt ord och botade dem." Det behövs inga speciella ceremonier. Den helige Ande måste ges stor frihet att verka spontant genom förkunnelsen. Man hör ordet och blir helbrägdagjord. En och annan har Gud tagit ut för att bära helbrägdagörelsens nådegåvor. I regel får sådana på ett speciellt sätt uppleva sjukdomens attacker. De får ta andras lidande. Genom detta ställföreträdande lidande blir de skickliggjorda till att tjäna Herren. Om vi bara gör klart för oss, att det hela tiden är Jesus, som skall stå i centrum, och inte människor, då får vi uppleva hälsoströmmen från Golgata. En del säger, att vi måste kalla mirakelmän från jordens alla hörn, men mirakelmannen har kommit för länge sedan. Han heter Jesus, Han delegerar församlingen makt.

Det finns andra medel. Sjuka blir smorda med olja. Det är ingen livlös och död ceremoni, utan det är trons enkla uttrycksmedel. De sjuka kallar på församlingens äldstebröder, och de smörjer dem med olja. I detta ligger en oerhörd makt till både syndaförlåtelse och helbrägdagörelse. Gud vill manifestera sin härlighet på ett mäktigare sätt. Han vill riktigt göra klart för oss var och en, att vi är kallade att bära denna gudomliga uppenbarelse in i samtiden och på det sättet förkunna hans dråpliga gärningar bland människors barn. Men vi diskutterar inte med otrons folk. Vi proklamerar och demonstrerar. Vi överlämnar budskapet och låter den helige Ande försvara det. Vi tror understundom, att vi skall försvara Gud, men det är den helige Ande, som skall sköta om det. Han tar inte upp diskussionen på ett ytligt plan, han går till syndarens samvete, sätter svärdet på den ömma punkten och överbevisar om synd, rättfärdighet och dom. Sedan är det inte lätt att argumentera. Vi måste få tro på dessa enkla medel. Prisat vare Herrens underbara namn!

Kristendomen är ett under. Det är ett under med Jesu födelse, det är ett under med hans uppståndelse, det är ett under med hans himmelsfärd, med hans återkomst - men det är ett under med varje enskild människas pånyttfödelse. Det är ett under med helgelsens verk i en människas liv, det är ett under, att Jesus kan förvandla en människa på detta sätt och göra henne till en harmonisk, lycklig och målmedveten tillbedjare. Det är ett under hela vägen. Amen."

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo