Fortsätt till huvudinnehåll

Uppbyggd av Guds Ord eller nedstämd av världens negativa information

"Uppbyggen er på er allra heligaste tro" (Judas1:20)

Vad läser du? Vad lyssnar du till? Vad fyller du ditt liv med? Några högst vanliga frågor som berör oss allihopa. Vi behöver inte mer än skumma igenom nyhetsrubrikerna i de flesta dagstidningar för att se vad som dominerar. Krig, elände, ständigt flera mord och skjutningar, kriminalitetens framfart, klimathotet, nya vågar av virus på väg igen eller fortsatt osämja i regeringen. 

Vi behöver informera oss om vad som händer runt om i världen, men halten av uppbyggelse är nästan alltid ofantligt låg. Vi matas natt och dag av en mängd ytterst negativa nyheter, så negativa att vi knappt klarar av att förstå ondskan i alla dess skiftande skepnader. Hur länge skall vi orka? Vi blir tvungna att gardera oss på ett eller annat sätt för att helt enkelt kunna härda ut i den många gånger meningslösa tillvaron. Det är då lätt att fly iväg på musikens vingar, i spelandets värld eller försöka bedöva oron med starka drycker, för att dagen efter må än sämre. På något sätt måste vi skapa distans till allt det mörker som råder och den hopplöshet som lätt griper tag i oss. 

Ingen av oss behöver vara någon större profet för att förstå att vi går mot tidsålderns slut. Detta kaos överallt. Och med den tillgång vi har till växlande information, gör oss inte starkare eller tryggare, snarare tvärtom. Fast detta vet vi redan. Intet nytt under solen.

Med handen på hjärtat frågar jag dig istället uppriktigt; hur förhåller du dig till din bibelläsning? Fungerar den regelbundet eller blir det lite si som så med ditt studium? Några kylskåpsdörr-verser med jämna mellanrum eller aftonbön innan du lägger dig till ro? Husandakt eller står bibeln prydligt i bokhyllan år efter år för att möjligen tas fram vid något alldeles särskilt tillfälle? Skänker dig bibeln uppbyggelse, tröst och vägledning? Det är inte alltid vi förstår vad vi läser men ger vi då upp? Läser vi god andlig litteratur av smorda författare eller lockar Tv:ns utbud mer? 

Visst finns det dokumentärer och samhällsprogram som kan vara av värde att se på, men det mesta av TV-tablåns utbud mår vi bättre av att ignorera. Har du tid att kolla på TV eller motsvarande, så har du tid att läsa ur skriften, bedja eller läsa uppbyggelseböcker, eller hur? Eftersom jag behöver det så tror jag även att du har ett behov av att vistas tillsammans med vår dyre Frälsare. 

Vi talar inte längre så ofta om helgelse eller uppbyggelsemöten. Ändå är behovet idag av helgelse och uppbyggelse uppenbart. Att komma närmare den helige Guden. Tag en stund varje dag för bön, bibelläsning och andaktsliv, så är jag viss om att du kommer att uppleva mer av seger och kraft i vardagen. Kampen ökar förmodligen, men det är trots allt övervinnarna som bär hem segern. Guds Ord är en lykta på färden genom livet. Fast du läst samma bibelvers åtskilliga gånger så händer det. Plötsligt förstår du vad du läser. En slogan lyder; du blir vad du äter. Detta gäller också på det andliga området. Uppbyggd eller nedbruten, tja, till en viss del kan vi faktiskt välja själva. Vilken näring tillför vi vår ande, själ och kropp, redan här i tiden? Gud välsigne dig till att läsa hans heliga, oförändrade, livgivande, uppbyggliga och verksamma ord. Till din uppbyggelse och vägledning!


Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid