Fortsätt till huvudinnehåll

Till man och kvinna skapade han dem

 "Till man och kvinna skapade han dem" (1Mos.1:27)

I den många gånger förvirrade värld vi lever i, vågar vi tala och stå upp för att vi är skapade till vårt kön? Gud säger tydligt och klart att till man och kvinna skapade han dem. Könet är ingenting vi väljer, det är något vi föds med. Det finns många idag som upplever sig tillhöra fel kön och tänker sig att livet skulle vara enklare om jag vore det andra könet. Oftast är det helt andra orsaker som driver dessa människor. Skulle Gud skapa människor i fel kön? Jag tror inte det. Den indoktrinering som vissa politiska partier bedriver vill få barn i lägre skolåldern att fatta dylika beslut. Fullständigt absurt. 

Jag har mött människor som lägger ner hela sin själ i att försvara sitt könsbyte, det finns knappt någon gräns till försvar. Vi i Sverige skall ofta vara föregångare på sådant som inte är bra, sådant som Gud inte vill att det ska vara. När jag gick på bibelskola för snart 30 år sedan sade själasörjaren Erik Ewalds något som jag minns och som många knappast skulle våga säga högt längre; - Den människa som på fullaste allvar menar sig vara född i fel kropp är mycket allvarligt sjuk.....

Då var det ytterst ovanligt med könsbyte och många skulle kanske tycka honom vara alltför hård och dömande. Idag är det rätt vanligt att byta identitet. Från man till kvinna och från kvinna till man. Men har du en gång gjort ett könsbyte så är det svårt att byta tillbaka.

Låt oss fastmer hålla fast vid att till man och kvinna skapade han dem. Jag tror det blir bäst så, att det är skapelsens ordning och att vi inte skall gå emot vårt biologiska kön. Vad gammaldags du är, vi vet så mycket bättre nu, kanske någon tänker. Och att människor gör om sig i mogen ålder, är det inte både tragiskt och patetiskt? Tack och lov behöver vi inte förstå allting, utan vi får istället leva nära Jesus. Hos honom, där blir det som bäst!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar