Fortsätt till huvudinnehåll

Till man och kvinna skapade han dem

 "Till man och kvinna skapade han dem" (1Mos.1:27)

I den många gånger förvirrade värld vi lever i, vågar vi tala och stå upp för att vi är skapade till vårt kön? Gud säger tydligt och klart att till man och kvinna skapade han dem. Könet är ingenting vi väljer, det är något vi föds med. Det finns många idag som upplever sig tillhöra fel kön och tänker sig att livet skulle vara enklare om jag vore det andra könet. Oftast är det helt andra orsaker som driver dessa människor. Skulle Gud skapa människor i fel kön? Jag tror inte det. Den indoktrinering som vissa politiska partier bedriver vill få barn i lägre skolåldern att fatta dylika beslut. Fullständigt absurt. 

Jag har mött människor som lägger ner hela sin själ i att försvara sitt könsbyte, det finns knappt någon gräns till försvar. Vi i Sverige skall ofta vara föregångare på sådant som inte är bra, sådant som Gud inte vill att det ska vara. När jag gick på bibelskola för snart 30 år sedan sade själasörjaren Erik Ewalds något som jag minns och som många knappast skulle våga säga högt längre; - Den människa som på fullaste allvar menar sig vara född i fel kropp är mycket allvarligt sjuk.....

Då var det ytterst ovanligt med könsbyte och många skulle kanske tycka honom vara alltför hård och dömande. Idag är det rätt vanligt att byta identitet. Från man till kvinna och från kvinna till man. Men har du en gång gjort ett könsbyte så är det svårt att byta tillbaka.

Låt oss fastmer hålla fast vid att till man och kvinna skapade han dem. Jag tror det blir bäst så, att det är skapelsens ordning och att vi inte skall gå emot vårt biologiska kön. Vad gammaldags du är, vi vet så mycket bättre nu, kanske någon tänker. Och att människor gör om sig i mogen ålder, är det inte både tragiskt och patetiskt? Tack och lov behöver vi inte förstå allting, utan vi får istället leva nära Jesus. Hos honom, där blir det som bäst!

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid