Fortsätt till huvudinnehåll

Hur underlig är du

 Den gamla läsarsången Hur underlig är du i allt vad du gör av Emil Gustafson får vara en påminnelse om Herrens ovanliga vägar.

1 Hur underlig är du i allt, vad du gör, Vem kan dina vägar förstå? Men ett är dock säkert, den väg, du mig för, För mig är den bästa ändå.

2 " Härnere du vet ej, mitt barn, vad jag gör, Men du skall få se det en gång. Oroliga hjärta, vad sörjer du för? Ej prövningens dag är så lång."

3 Mång´ tusende vagnar, o Herre, du har, Och vilken du väljer för mig, Kan vara detsamma, ty lycklig jag far Till himlen i sällskap med dig.

4 Och när som Elias i ilande fart Jag lämnar den ödsliga strand, All smärta försvinner och allting blir klart Hos Jesus i fröjdernas land. 

5 Tillbedjande skola vi böja oss där Och ropa mång´ tusen i kör: "Rättfärdig och nådig, o Herre, du är För evigt i allt, vad du gör!"

6 Så bidar jag tålig och nöjd med min del, Till dess alla v a r f ö r få svar. Mitt härliga hopp, det kan aldrig slå fel, Ett arv utan like jag har.

Kommentarer

Skicka en kommentar

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar