Fortsätt till huvudinnehåll

Utåtriktad eller inåtriktad

 När jag läser äldre kristna böcker ser jag ofta hur mycket mer utåtriktat budskapet är, jämförelsevis med nyare böcker. Man vänder sig både till pånyttfödda men också till sökare. Är det t ex en skriven predikan riktas spjutet mot ett Jesus-möte, både för "syndare och farisé". De använder ofta ett talande bildspråk om vardagshändelser och lyfter fram olika människotyper där läsaren kan känna igen sig i. 

Då jag läser nyare böcker är de ofta skrivna för redan frälsta, av mer uppbyggelse och undervisningskaraktär. Och inget fel i det. Vi behöver bibelkunskap, uppbyggelse för den andliga människan och vägledning på trons väg. Visst finns det vittnesbördsböcker av idag med, men nog är den äldre litteraturen mer utåtriktad, mer fylld av salt och med en djupare helgelseton. 

Det är klart, tidigare genomsyrades hela samhället av den kristendom som lärdes ut i folkskolorna, en grund lades som är fullständigt borta idag. Sekulariseringens framfart har gjort att bibelkunskapen saknas och ständigt ifrågasätts den levande tron av vetenskapens hantlangare. Det folkhem som byggdes upp strax efter andra världskriget har blivit utbytt mot internationell mångfald med ett stort utbud av livsåskådningar. Den moderna människan saknar "söndagsskolskunskapen" och hänger sålunda inte med i sammanhanget om kopplingar till bibeln och kristen tro finns med. 

Vårt samhälle har förändrats kraftigt under en förhållandevis kort tid. Nya ideologier avlöser varandra men gudsbehovet finns kvar. Det gäller dock att bekräfta och uppväcka det. Att kunna nå ut på ett språk där folk förstår budskapet och kan ta det till sig. När de yngre talar i tekniska termer om datorer, telefoner och appar hänger vi äldre inte alltid med i vad som är vad? Ett främmande språk som de förstår men som är galimatias för den oinvigde. Men tänk om det är så när vi talar om de andliga tingen. De förstår inte vårt språk - vi når inte fram. Kanaans tungomål har förvandlats till ett Babels torn.

Utåtriktad eller inåtriktad? Vad vill vi åstadkomma? Vem vill vi nå? Talar och skriver vi så att det inte når fram får vi rannsaka vårt språkbruk, det viktigaste måste ju ändå vara att vara tydlig så inga onödiga missförstånd skapas. Så himlaladan kan bli full. 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Igår, idag, imorgon

 Gårdagen är förbi - morgondagen har vi inte sett - men idag hjälper Herren. Du har säkert både hört och läst detta citat och kanske också trott att det är hämtat direkt från Bibelns blad. Budskapet är vad bibeln lär, även om vi inte hittar just den formuleringen i den heliga skrift.  Vi har nuet.  Gårdagen med alla sina erfarenheter, minnen och vad det än vara må; hör historien till. Misstagen, hur gärna vi än ville att skulle vara ogjorda, får vi lämna bakom oss. I den backspegel vi ibland tittar i finns olika minnen. Heliga minnen då vi var gripna av stundens allvar, roliga minnen av vitt skilda slag men även sådant som mår bäst av att vara på sin nuvarande plats, slängda i glömskans oändliga hav. Det som är förlåtet, det är förlåtet. Vet du förresten om att det numera råder fiskeförbud i det havet och det giltiga fiskekort du tror dig ha fått, har av din Frälsare blivit förklarat som förfallet, utgånget ur sortimentet, ogiltigt. Du har ingen som helst rättighet att fiska där. Morgo

Tredje världskriget

Har tredje världskriget redan inletts? Ingen aning. Vad vi i nuläget vet är att det är väldigt spänt mellan öst och väst. Riktigt spänt. Inte oväntat kan vi kasta ut frågan; Hur långt har vi egentligen kommit i det profetiska skeendet? Det beror på vem du frågar. Personligen tror jag inte det är särskilt långt kvar till Jesu tillkommelse. Finns det något samband mellan invasionen i Ukraina och att de judar som ännu bor kvar där skall återvända till Israel? Har den profetia som Emanuel Minos lyft fram där den gamla damen i Norge sett tredje världskriget bryta ut någon koppling till dagens händelser? Frågor  där vi anar ett svar utan att kunna stadfästa ett svar med säkerhet.  Finnmarksprofeten och gudsmannen Anton Johanson såg många syner och uppenbarelser som redan skedde under hans egen levnad. Han dog 1928. Skandinavien har knappast haft någon profet av hans kaliber när det gäller drömmar och syner som just denne fiskarbonde från nordligaste Norge. De syner som han såg angående tredj