Fortsätt till huvudinnehåll

Utåtriktad eller inåtriktad

 När jag läser äldre kristna böcker ser jag ofta hur mycket mer utåtriktat budskapet är, jämförelsevis med nyare böcker. Man vänder sig både till pånyttfödda men också till sökare. Är det t ex en skriven predikan riktas spjutet mot ett Jesus-möte, både för "syndare och farisé". De använder ofta ett talande bildspråk om vardagshändelser och lyfter fram olika människotyper där läsaren kan känna igen sig i. 

Då jag läser nyare böcker är de ofta skrivna för redan frälsta, av mer uppbyggelse och undervisningskaraktär. Och inget fel i det. Vi behöver bibelkunskap, uppbyggelse för den andliga människan och vägledning på trons väg. Visst finns det vittnesbördsböcker av idag med, men nog är den äldre litteraturen mer utåtriktad, mer fylld av salt och med en djupare helgelseton. 

Det är klart, tidigare genomsyrades hela samhället av den kristendom som lärdes ut i folkskolorna, en grund lades som är fullständigt borta idag. Sekulariseringens framfart har gjort att bibelkunskapen saknas och ständigt ifrågasätts den levande tron av vetenskapens hantlangare. Det folkhem som byggdes upp strax efter andra världskriget har blivit utbytt mot internationell mångfald med ett stort utbud av livsåskådningar. Den moderna människan saknar "söndagsskolskunskapen" och hänger sålunda inte med i sammanhanget om kopplingar till bibeln och kristen tro finns med. 

Vårt samhälle har förändrats kraftigt under en förhållandevis kort tid. Nya ideologier avlöser varandra men gudsbehovet finns kvar. Det gäller dock att bekräfta och uppväcka det. Att kunna nå ut på ett språk där folk förstår budskapet och kan ta det till sig. När de yngre talar i tekniska termer om datorer, telefoner och appar hänger vi äldre inte alltid med i vad som är vad? Ett främmande språk som de förstår men som är galimatias för den oinvigde. Men tänk om det är så när vi talar om de andliga tingen. De förstår inte vårt språk - vi når inte fram. Kanaans tungomål har förvandlats till ett Babels torn.

Utåtriktad eller inåtriktad? Vad vill vi åstadkomma? Vem vill vi nå? Talar och skriver vi så att det inte når fram får vi rannsaka vårt språkbruk, det viktigaste måste ju ändå vara att vara tydlig så inga onödiga missförstånd skapas. Så himlaladan kan bli full. 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Tag inte vilddjurets märke av bekvämlighet

 "Här gäller det för de heliga att ha ståndaktighet, för dem som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus" (Upp.14:12) De flesta - även de som inte kan så mycket ur bibeln eller har någon gudstro att tala om - har hört talas om märket i handen och på pannan. Teorierna om vad det kunde tänkas vara är många, en del mer troliga än andra. Frågan har dock alltid varit; kommer människan att ta emot detta märke, vad och i vilken form det än kommer att gestalta sig i. Många säger ett bestämt nej på den frågan, men när det då verkligen gäller, hur kan du då vara så säker på det. Tänk om märket skulle vara något i stil med alla andra uppfinningar och "nymodigheter" vår värld upplevt blott under de senaste hundra åren. Många av oss vill leva ett bekvämt liv, kunna göra vad vi vill, åka dit vi vill, träffa dem vi vill etc. (Undertecknad utgör inget undantag) Det senaste året har vi inte kunnat göra det som vi varit vana vid och nu ser många fram emot att världen skall återgå til

Fortsätt kampen

 " Mina älskade, då jag nu med all iver har tagit mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödigt att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga." ( Judas. 1: 3 ) Det gäller att fortsätta kampen för tron, tron på den uppståndne Jesus, hans budskap -  och att förmedla budskapet vidare till oss som lever idag. Kampen för den levande tron är under ständig attack. Världen med dess ideal vill ständigt föra församlingen längre och längre från dess kärna och ursprung, och fjärma den enkla Jesustron från folket. Religiösa traditioner - av vilket slag det än vara må - kan ändå inte ersätta det levande gudslivets innersta väsen. Mycket av vad som en gång fötts i elden, har under årens lopp mer och mer stagnerats  till fromma övningar och goda vanor, utan någon större genomslagskraft.  Det vimlar av olika läror, bibeltolkningar, teologiska utläggningar, mer eller mindre aktuella och trovärdiga. Tid