Fortsätt till huvudinnehåll

Utåtriktad eller inåtriktad

 När jag läser äldre kristna böcker ser jag ofta hur mycket mer utåtriktat budskapet är, jämförelsevis med nyare böcker. Man vänder sig både till pånyttfödda men också till sökare. Är det t ex en skriven predikan riktas spjutet mot ett Jesus-möte, både för "syndare och farisé". De använder ofta ett talande bildspråk om vardagshändelser och lyfter fram olika människotyper där läsaren kan känna igen sig i. 

Då jag läser nyare böcker är de ofta skrivna för redan frälsta, av mer uppbyggelse och undervisningskaraktär. Och inget fel i det. Vi behöver bibelkunskap, uppbyggelse för den andliga människan och vägledning på trons väg. Visst finns det vittnesbördsböcker av idag med, men nog är den äldre litteraturen mer utåtriktad, mer fylld av salt och med en djupare helgelseton. 

Det är klart, tidigare genomsyrades hela samhället av den kristendom som lärdes ut i folkskolorna, en grund lades som är fullständigt borta idag. Sekulariseringens framfart har gjort att bibelkunskapen saknas och ständigt ifrågasätts den levande tron av vetenskapens hantlangare. Det folkhem som byggdes upp strax efter andra världskriget har blivit utbytt mot internationell mångfald med ett stort utbud av livsåskådningar. Den moderna människan saknar "söndagsskolskunskapen" och hänger sålunda inte med i sammanhanget om kopplingar till bibeln och kristen tro finns med. 

Vårt samhälle har förändrats kraftigt under en förhållandevis kort tid. Nya ideologier avlöser varandra men gudsbehovet finns kvar. Det gäller dock att bekräfta och uppväcka det. Att kunna nå ut på ett språk där folk förstår budskapet och kan ta det till sig. När de yngre talar i tekniska termer om datorer, telefoner och appar hänger vi äldre inte alltid med i vad som är vad? Ett främmande språk som de förstår men som är galimatias för den oinvigde. Men tänk om det är så när vi talar om de andliga tingen. De förstår inte vårt språk - vi når inte fram. Kanaans tungomål har förvandlats till ett Babels torn.

Utåtriktad eller inåtriktad? Vad vill vi åstadkomma? Vem vill vi nå? Talar och skriver vi så att det inte når fram får vi rannsaka vårt språkbruk, det viktigaste måste ju ändå vara att vara tydlig så inga onödiga missförstånd skapas. Så himlaladan kan bli full. 

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Innan ditt rike blev kartlagt

Innan ditt rike blev kartlagt  av Nils Ferlin Det var bara tokar och dårar som lyssnade till dig först. Det var slavar och skökor och ogärningsmän men då var ditt rike störst Det var bara enkla själar Och själar på undantag. Sen byggdes det tabernakel och kyrkor av alla de slag Och påvar kom det och präster som tvistade om vart ord Du fällt på din korta vandring på denna bullrande jord Men tokar var det och dårar Som lyssnade till dig först. Det var innan ditt rike blev kartlagt och då var ditt rike störst. En dikt som verkligen förklarar kristendomens begynnelse och tidiga utveckling. Jag vet inte om Ferlin hade någon personlig tro på Jesus Kristus, men beskriva hur det började och hur det blev, det kunde han.

Jesus är Herre

Låt oss i dessa orostider hålla fast vid och låta fokuset vara på att Jesus är Herre. Han är Herre över det osynliga corona virus och han är Herre över krigets makter som bullrar borta i öst. En dag skall komma då alla tungor skall bekänna, vare sig de är i himlen, på jorden eller under jorden att Jesus  Kristus är Herre! Ära Halleluja! Detta är något att se fram emot med glädje!

Vad är synd?

"Var och en gick sin egen väg" (Jes.53:6) Vad är synd? Skulle du vandra runt och fråga några hundratal människor denna många gånger känsliga fråga; vad är synd, så skulle du med största sannolikhet få en mängd olika svar. En del av svaren skulle säkerligen handla om avvikande sexualitet, otrohet i olika former eller ett rufflande med pengar. Andra skulle kanske lyfta fram vissa yttre beteenden, handlandemönster, stolthet och kaxighet, ett våldsamt uppförande eller ovilja att förlåta, ja, listan kan göras lång. Vad är då synd? Synd är uppror mot Gud. Så var då det sagt. Människan vill vandra sin egen väg utan att behöva underordna sig ett osynligt gudomligt väsen. "Jag gör som jag vill", "kom inte och påstå sådant vi inte kan fastslå med vår vetenskap, jag kan, jag vet, jag avgör". Ständigt detta jag,  jag, jag, jag, jag. Jag kan, jag vet, jag är så duktig. Jag är i centrum hela tiden och i vissa fall snurrar hela världsalltet kring mig, min person, mitt ar